Mgr. Bc. Petr Krčál

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.01.2016 9:57:00

Příznivý vývoj v sociálních službách

Příznivý vývoj v sociálních službách

Už druhým rokem rozdělují finanční prostředky na provoz sociálních služeb jednotlivé kraje.

„Uplynulý bezproblémový rok ve financování svědčí o tom, že toto rozhodnutí bylo správné. Zohledňuje nejen nastavení jednotlivých služeb pro obyvatele, ale také umožňuje operativní řešení případů, kdy bylo třeba přehodnotit jednotlivé priority ve financování. K stabilizaci finanční situace přispívá i to, že prostředky dostačují trendu vývoje v sociálních službách a také reflektují současný demografický vývoj. Ten vykazuje nadále stárnutí populace," říká krajský předseda a radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

Na Vysočinu se v letošním roce dostane téměř 444 miliónů korun na financování sociálních služeb. „V těchto provozních finančních prostředcích jsou zahrnuty i prostředky na zvýšení mezd. O růstu platů rozhodla vláda v závěru roku 2015. Konečné rozdělení finančních prostředků na služby proběhne v průběhu ledna a poté budou krajští zastupitelé jednat o jednotlivých směrech ve financování sociálních služeb, které tvoří ucelenou síť zabezpečující terénní, ambulantní služby a lůžková zařízení,“ doplňuje Krčál. Samostatnou kapitolou jsou pak služby sociální prevence. Rok 2016 je také prvním rokem, kdy v těchto službách začínají platit vyrovnávací platby.

„Současný stav ve financování sociálních služeb lze označit za stabilní. Dokonce dochází ke zvyšování mezd pracovníků v sociálních službách, což je velice dobrá zpráva pro všechny, jejichž práce není lehká a vyžaduje mnohé úsilí. Kraj Vysočina poskytl v roce 2015 v rámci financování sociálních služeb přes 120 milionů korun. I pro letošní rok má v rozpočtu připravenou částku, která zabezpečuje rozvoj služeb pro seniory, zdravotně postižené a také pro rodiny s dětmi,“ poznamenává krajský předseda.

Letos budou krajští zastupitelé schvalovat také novou Střednědobou koncepci rozvoje sociálních služeb. Jde o hlavní plánovací dokument, podle kterého se bude řídit celé financování sociálních služeb v období 2016 – 2018. „Pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb to znamená určitou stabilizaci a možnost plánování sociálních služeb v jednotlivých mikroregionech,“ dodává k celkové situaci Krčál, který o financování sociálních služeb pravidelně jedná s vedením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vedle stabilizace financování se sociální služby vyznačují také výraznou specializací. To se projevuje v budování nových kapacit lůžkových zařízení, díky kterým je pečováno o lidi s jednotlivými druhy demencí, ale také ve specializaci zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. V příštím roce by měl vyrůst nový pavilon v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina již dostavěl nový pavilon v Proseči u Pošné určený pro péči o lidi po autonehodách a mozkových příhodách. Ten bude slavnostně otevřen v květnu letošního roku. Připravují se i komerční projekty v oblasti sociálních službách a které mohou dlouhodobě pomoci vyřešit současný zájem po lůžkových zařízeních v Humpolci, Žďáru nad Sázavou, Telči a v dlouhodobém horizontu i v krajském městě Jihlava.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama