Mgr. Bc. Petr Krčál

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.05.2017 14:00:55

Rodina je to nejcennější, co v životě máme

Rodina je to nejcennější, co v životě máme

Proměny tradiční české rodiny budou tématem odborné konference, kterou 19. května pořádá Kraj Vysočina v rámci Národního týdne pro rodinu.

Na konferenci vystoupí i náměstek ministra pro lidská práva a legislativu a krajský předseda Petr Krčál, který se rodinné politice věnuje na celostátní úrovni.

„Proměny současné rodiny zasáhly i sociální role rodičů. Zanedbatelná není ani sílící diferencovanost rodin podle socioekonomické úrovně, mnoho domácností se vyskytuje v nižších příjmových pásmech. Když pak chtějí některé z nich řešit finanční problémy půjčkami, často se neúměrně zadluží. Proto současná vláda věnovala takovou pozornost rodinám a rodinné politice,“ řekl Petr Krčál.

Krajská konference podtrhne limity dnešní doby. Na dvě desítky vystupujících se dotknou také otázky, která souvisí s pomocí rodinám na regionální a místní úrovní. To je také cílem Ministerstva práce a sociálních věcí, které dnes koordinuje kroky v rámci pomoci rodinám, a to ve všech krajích České republiky.  Pomoc rodinám je více než žádoucí a potřebná.

Česká republika patří k zemím s největším výskytem rozvodů. Rozpadá se prakticky každé druhé manželství. Ročně tak ztrácí trvalý a bezprostřední kontakt s jedním s rodičů přes třicet tisíc dětí. Současná rodina se také zmenšuje. Zvyšuje se počet osob žijících v jednočlenných domácnostech a počet osamělých žen s dětmi. Toto všechno vede k menší stabilitě rodin. V České republice rovněž dochází k výraznému stárnutí populace. Průměrný věk obyvatel se každoročně zvyšuje. Od roku 1990 se prodloužil o více než pět let a osm měsíců. Podle exportů bude přibývání lidí ve vysokém věku bude nejvýraznější demografickou změnou, která vyspělé země ve 21. století čeká. Někteří sociologové hovoří dokonce o éře starších žen či éře vdov. Seniorek je totiž víc než seniorů.

„Hlavní důvody toho, že Česká společnost stárne, jsou dva. Život se prodlužuje a dětí se rodí méně. V roce 1990 žilo v Česku 1,3 milionu osob nad 65 let a 2,2 milionu dětí do 15 let. V roce 2016 už skoro dva miliony pětašedesátiletých a starších osob a pouze 1,6 milionu dětí. Lidé nad 65 let tak nyní tvoří téměř pětinu obyvatel a děti asi 15 procent,“ doplnil krajský předseda.

Platí přitom, že přes všechny problémy a peripetie, kterými rodina ve svém historickém vývoji prošla, zůstává i na počátku nového století nepostradatelnou a těžko nahraditelnou institucí i pro dospělého člověka, natož pro dítě.  „Je nezastupitelná při předávání hodnot z generace na generaci, funguje jako nejvýznamnější socializační činitel a také stojí na počátku rozvoje osobnosti člověka a v rozhodujících životních fázích také výrazně ovlivňuje jeho život. Rodina je prostě, to nejcennější, co v životě máme,“ uzavřel Petr Krčál.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama