Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,57. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.05.2024 21:03:00

Vvytvořilo se konkurenční prostředí, definitiva vede k jisté zatuchlosti

Vvytvořilo se konkurenční prostředí, definitiva vede k jisté zatuchlosti

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 24. května 2024 k zákonu o státní službě

 Děkuju, paní místopředsedkyně. Teď už mám pocit, že jsem polovinu věcí zapomněl, tak to možná bude kratší, než by to bylo před těmi sedmi minutami, kdy jsem se přihlásil.

Jenom jedna technická poznámka ke všem kolegyním především, které se tady teď baví o pětiletém funkčním období. Já to chápu, že to dáváte do kontextu obou dvou změn, které jsme tedy provedli, protože se nebavíme o tomto zákonu. Jo? Já jenom upozorňuju, že pětileté období platí. Takže pokud teď diskutujeme o tomto tisku, novela zákona o státní službě, který je teď předložen Ministerstvem vnitra, tak tam žádná změna funkčních období není, protože to už je věc, která v téhleté chvíli platí.

Já jenom formálně upozorňuju, že se tedy nebavíme teď o meritu zákona, který je předkládán - máme na to samozřejmě právo, je to věcně související věc, jenom ať si tohle vyjasníme. Ale když už u té debaty jsme, tak já absolutně se nemůžu ztotožnit s tím vaším pohledem, že je to špatně, že pro státní službu je správná definitiva, to znamená, když dosáhnu nějaké kariérní pozice, v tomhle případě vrchního ředitele, že to mám jakoby navždycky. Vždyť tenhle zákon má právě tu ambici státní správu přiblížit i jiným sférám naší společnosti, v byznyse, kdekoli, ale i v nezisku, ve vrcholných manažerských funkcích, což vrchní ředitelé jsou, máte ten moment, kdy obhajujete svoji dosavadní práci.

A naopak, ta definitiva vede k takové jisté zatuchlosti, vede k tomu, že ty změny se tam dostávají hůře. Ale co je důležité říci. Ti lidé mají právo se přihlásit. A z dosavadní zkušenosti s přesoutěžováním, 85 % svoji práci obhájilo. To znamená - a tohle číslo vypovídá o tom, že nepřišla garnitura, která chtěla vyhazovat někoho z vaší doby. Ne. My jenom jsme chtěli umožnit, aby se ty pozice otevřely i dalším lidem, kteří o ně mají zájem. A ano, vytvořilo se jisté konkurenční prostředí, vytvořila se motivace na to, aby svojí práci museli dělat tak, že si jí za těch pět let obhájí. Vždyť si takhle obhajují práce ředitelé škol a podobně, takže to není nic nového.

A znovu, tohle funkční období už ve vaší novele, ve vašem zákoně, bylo pro státní tajemníky. Vždyť to jsou taky vrcholní manažeři na svých ministerstvech, tak jim můžeme vytvářet tu nejistotu těch pět let a těm vrchním ředitelům ne. Jaký je tam rozdíl? Jaký je tam věcný rozdíl v tom, že oni přesoutěženi jsou, a to je funkce, která to ministerstvo hodně ovlivňuje. To jsou ti, kteří ho mají znát nejlépe. Každou kancelář, každého úředníka, mají pod sebou hodnocení, vzdělávání. A ty do té nejistoty jste už vy vaší novelou vystavili. Tak proč se teď divíte, že to chceme i pro vrchní ředitele, aby si obhájili prostě svoji práci. A absolutně s touhle námitkou nesouhlasím. Myslím si, že to je velmi správné. Velmi správné vytvořit prostředí, které motivuje k tomu, aby si člověk za nějakou dobu musel svoji práci obhájit. My to zažíváme každé čtyři roky před voliči. Chápu, že to je jiná disciplína, ale není to nic nového.

Mimochodem analýza, kterou jste si nechali udělat vy - KPMG, rok 2018, která dodatečně hodnotila zákon, který vy jste uvedli do praxe, tak ta už to tam jasně říká. Ta jasně říká, že by bylo žádoucí u vrcholných úřednických funkcí, v té době se jmenovali náměstci, teď se jmenují vrchní ředitelé sekcí, tak tehdy už KPMG doporučuje, aby jim byla dána nějaká časovost výkonu jejich mandátu a potom museli naopak nějakým stylem výběrovým řízením projít. Tady se prostě z principu neshodneme. Můžeme si dávat argumenty na stůl a určitě budeme. A já říkám, já to považuji z principu za správnou věc, která tady má být. A dokonce si myslím, že jistá fluktuace v těch vrcholných manažerských funkcí, výměna v nich po nějaké periodě, je zdravá a může tomu úřadu jenom a jenom pomoci.

Další nepřesná poznámka, tentokrát od paní poslankyně Vildumetzové, anebo jsem to třeba jenom špatně pochopil, to je taky možné. Píšu si tady řadu vět a výroků jednotlivých poslankyň a poslanců. Vy jste narážela na to, že političtí náměstci v téhle chvíli nemají žádnou danou zodpovědnost, je to jenom ta politická figura, která neřídí žádnou sekci. Ale na tom se nic nezměnilo. Na tom se nic nezměnilo. Političtí náměstci úplně stejně byli definováni za vás. Na tom se vůbec nic nezměnilo, političtí náměstci mají stále stejnou pozici, na tom tenhle zákon nic nezměnil, ani ten předešlý zákon, který tady byl poslaneckým návrhem, ne Ministerstvem vnitra předložen. Takže se bavit o tom, že najednou jsou tady političtí náměstci, kteří jako nemají co dělat a jenom reprezentují nějakou politickou sílu, politickou moc, politickou koalici, na tom se nezměnilo vůbec nic. Jenom ti odborní se přejmenovali pro přehlednost na vrchní ředitele sekcí. A je to přehledné. Máme tady politickou úroveň, přiznanou politickou úroveň.

Tak si vzpomeňme na to, že mnohokrát ti odborní náměstci prostě vlastně v krytě politickými také byli. A my tady máme teď jasně oddělené úrovně. Náměstci, deklarovaní politici, kteří zastupují politické vedení Ministerstva vnitra, s jasně oddělenou linií k vrchním ředitelům. Ale znovu, obě dvě věci, o kterých se teď bavíme, jsou věci, které se netýkají tohoto zákona. Ani pětileté funkční období, ani rozdělení na náměstky politické a vrchní ředitele, to už všechno platí v té předchozí novele. Potom poznámka k odborům. S odbory se vypořádávala - a můžete se o tom, paní poslankyně, přesvědčit - celá řada připomínek a některé se vypořádaly kladně. Samozřejmě se s nimi jednalo jako s řadou dalších připomínkových míst. Ale ano, já přiznávám tato zůstala nevypořádána prostě proto, že jde proti hlavní myšlence, vizi tohoto zákona ze strany předkladatele. A to jsme jasně odborům řekli, sdělili, nebylo to v nepřátelské atmosféře. Ale tuhle připomínku jsme prostě vypořádat nemohli. Ta by šla proti tomu principu, který my tam úmyslně, z rozmyslem předkladatele, ne nějak nahodile, chceme implementovat. To je ten náš politický názor, který do toho dáváme, můžeme s ním souhlasit, nemusíme. Ale jenom říkám, s odbory se samozřejmě jednalo a řada jejich připomínek vypořádána byla.

Na paní místopředsedkyni Dostálovou. Jistě, je to podrobně anoncováno, řešeno s daným DG, takže tahleta věc je řešena. A třeba naopak jsme si dělali nějakou evropskou komparaci a to období pro ty vrchní ředitele, to je něco zcela obvyklého. Takže s tím komise jako taková vůbec nemá žádný problém prostě někoho po letech prověřit, zda splňuje své kompetence, splnil úkoly, které měl a podobně, je zdravé. Je to opravdu zdravé a přirozené.

Já se ještě dívám tady na několik poznámek, už nechci zdržovat dlouho, vím, že jsou další přihlášení. Ještě jednu důležitou věc. O té kariérní lince, o které se tady bavíme. Naopak my přece zavádíme nemanažerskou kariérní linku. Ne každý, kdo chce dělat nějakou kariéru, chce být mermomocí manažerem. To znamená, že chce dosáhnout nějaké manažerské funkce. A ta nekariérní linka, bude možné, když to tak řeknu, ofrčkovat ty odborníky, ty nejvyšší odborníky, a ti žádné funkční období mít nebudou. To znamená my označíme ty nejlepší odborníky a ne vždycky ten vrchní ředitel, ten vrchní ředitel, já tedy od něj předpokládám spíš, že bude samozřejmě člověkem, který zná ten rezort, zná tu sekci, ale bude výborným manažerem. Bude tu svojí vrchní sekci výborně vést. A vedle toho je linka kariérní nemanažerská, že jsou označeni i v rámci těch sekcí lidé, kteří nechtějí dosáhnout na tuhle manažerskou funkci, třeba si nevěří v manažerských kompetencích, ale jsou to lidé, kteří budou označeni za odborníky ve svých oborech, a to je něco, co nám opět v obou dvou analýzách bylo doporučeno. Začlenit do státní správy i tu nemanažerskou kariérní linku.

Já si myslím, že teď jsem asi ty nejdůležitější věci řekl, když se dívám do svých poznámek. Samozřejmě čekám ještě na další diskusi. Jenom avizuji diskutujícím, že zase nechám chvilku ty připomínky běžet a potom se souhrnně vyjádřím.

Děkuju.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama