Mgr. Dana Váhalová

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

6. 5. 2012 15:00:00

Nesouhlasím s úsporami na důchodcích

Nesouhlasím s úsporami na důchodcích

Vládní návrh, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění bude mít dopad na velkou část naší společnosti, důchodce.

Vláda se rozhodla tímto legislativním návrhem dočasně omezit v letech 2013 až 2015 výši zvýšení důchodů stanovenou zákonem o důchodovém pojištění a přispět tak, dle jejích slov, ke stabilizaci státního rozpočtu.

Jak se dočítáme v důvodové zprávě, cituji: "Při zachování současného právního stavu automatické valorizace důchodů se v následujícím roce dále zvýší rozdíl příjmů z pojistného a výdajů na důchody, a tedy i nepříznivý dopad do bilance státního rozpočtu. Jen v kapitole 313 MPSV dojde v roce 2013 k navýšení rozdílu na 69,2 mld. Kč ze 49,7 mld. Kč v roce 2012. Při očekávaném nepříznivém vývoji ekonomiky by takovýto nárůst vedl k překročení schváleného deficitu státního rozpočtu."

Nemohu souhlasit s úsporami v mnoha oblastech právě na našich seniorech.

Na konci minulého roku vyplácel stát 2 310 238 starobních důchodů. Vyšší penze mají muži, kteří  pobírají v průměru 11 692 Kč, zatímco ženám stát vyplácí v průměru 9 572 Kč. Průměrný věk lidí, pobírajících starobní důchod, byl koncem minulého roku 68 let, konkrétně u mužů 69 let a u žen 67 let.

Jak je vidět i z těchto údajů České správy sociálního zabezpečení, jsou české důchody již v dnešní době v České republice nízké. Vezmeme-li do úvahy neustálý růst cen potravin i z důvodu skokového zvyšování DPH, růst doplatků ve zdravotnictví, deregulaci nájemného, toto omezení růstu důchodů vystavuje celou populaci důchodců nebezpečí chudoby.

Na druhé straně dojde zákonitě i k poklesu vnitřní poptávky a snížení kupní síly obyvatel. Jak chce vláda rozpohybovat ekonomiku, když omezuje vnitřní kupní sílu obyvatelstva? S ohledem na dnešní ekonomickou situaci není možné se domnívat, že se  růst české ekonomiky zajistí jenom prostřednictvím exportu, který je  založen v mnohých případech na nízkých mzdách a likvidaci sociálního státu.

Česká republika se dlouhou dobu chlubila nízkou mírou chudoby. Pokud se nebudou valorizovat důchody s ohledem na inflaci, tak se Česká republika brzy přestane tímto ukazatelem chlubit a právě rok 2012 může být zlomovým. Smutné je, že právě rok 2012 je vyhlášen “Evropskýmrokemaktivního stárnutíamezigenerační solidarity.” Pokud se podíváme na statistiku, jedna z hlavních skupin ovlivňujících míru chudoby v České republice jsou právě důchodci. Zatímco v Evropě v průměru dle statistik z roku 2007 bylo v relativní chudobě 17 % důchodců, tak v České republice to bylo pouze 6 %. To se však tímto opatřením radikálně změní. S tím nelze souhlasit.

Naopak apeluji na vládu, aby dorovnala důchody dle inflace. Příčinou schodku rozpočtu nejsou totiž důchodci, ale například neschopnost vlády čerpat evropské peníze a zejména získat z Bruselu již profinancované české peníze. A v tomto případě jde o desítky miliard korun. Další příčinou je neefektivní boj proti korupci. Zde by měla vláda hledat prostředky a nepřesouvat své problémy na nejzranitelnější.Vyzývám vládu rozpočtové odpovědnosti také k ekonomické a sociální odpovědnosti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama