Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30. 11. 2016 15:48:00

Mezináboženský dialog může pomoci stavět mosty. Nic jsem neporušil

Mezináboženský dialog může pomoci stavět mosty. Nic jsem neporušil

Projev na 2. schůzi Senátu 30. listopadu 2016 k Zahraniční politice ČR ve vztahu k Čínské lidové republice:

Já velmi děkuji za to, že mohu tady vystoupit, abych vás také seznámil se svým úhlem pohledu na záležitost, kterou projednáváte. Vážím si toho, že máte zájem o tuto záležitost.

Chtěl bych vás seznámit s tím, jak setkání s tibetským dalajlámou probíhalo, co mu předcházelo.

Někdy na začátku mandátu naší vlády se otevřelo na vládě jednání o vztazích s Čínou. Tam jsme byli dotázáni, jestli podporujeme jakési větší rozehřátí vztahů s Čínou, což jsme všichni odsouhlasili. Určitě vztahy ekonomické, kulturní, výměna turistická, jsou věci, které je třeba vítat, které mohou přinést pro ČR jenom pozitivní vklady.

V této souvislosti také zazněl dotaz, možná do jisté míry žádost, abychom se po dobu svého mandátu nesetkávali s tibetským dalajlámou. Já jsem se při této příležitosti přihlásil a řekl jsem, že je to v rozporu s mým svědomím, že je to podobné, jako kdyby po mně někdo žádal, abych se nesetkal s papežem, že tedy takovýto příslib nemohu dát.

Pan ministr zahraničních věcí mě poté požádal, jestli bychom mohli bilaterálně spolu o této věci hovořit, což jsem řekl, že samozřejmě ano. Dohodli jsme se na tom, že pana ministra budu informovat, kdyby k takovému setkání mělo dojít. Což samozřejmě chápu, to je naprosto legitimní věc.

Zhruba po roce došlo k podobné diskusi, když přijel do ČR v rámci Fóra 2000 exilový tibetský premiér a opět se tato otázka otevřela. Já jsem tehdy řekl, že se velmi pravděpodobně s tibetským exilovým premiérem setkám v rámci Fóra 2000, také jsem to tehdy panu ministrovi zahraničních věcí řekl. K setkání došlo v rámci galavečeře. Myslím, že tehdy to nevyvolalo žádné větší rozpory nebo nějakou pozornost.

V letošním roce dalajláma přicestoval na Fórum 2000. Jak víte, tak jeho návštěva je většinou, nebo vždycky provázena značnými bezpečnostními opatřeními, takže ten program se krystalizoval v podstatě do poslední chvíle.

Dá se říci, že až ten poslední víkend před vlastní návštěvou došlo k tomu přesnému stanovení jednotlivých bodů programu. S organizátory jsme se dohodli, že návštěva nositele Nobelovy ceny míru, významného představitele jedné z náboženských větví buddhismu, tedy významného náboženského směru světového, je návštěva, která si jistě zaslouží pozornost. Já, protože do kompetence ministra kultury ČR také spadají právě vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi, jsem usoudil, že je vhodné se s dalajlámou v tomto formátu setkat, tedy nikoliv jako se státním představitelem, protože on se ani za žádného státního představitele nepovažuje, To jsme vyjádřili i tím, že nebyly nikde žádné státní symboly, ale jako s představitelem významného duchovního směru.

K tomuto setkání došlo. Den před tímto setkáním, to bylo pondělí, při zasedání vlády, jsem chtěl pana ministra zahraničních věcí osobně informovat, tak, jak jsme se dohodli. Vzhledem k tomu, že z pracovních důvodů pan ministr nebyl na zasedání vlády přítomen, protože byl v zahraničí, tak jsem zvolil formu textové zprávy, kterou jsem ho informoval o tom, že k tomuto setkání dojde.

Já jsem tedy neporušil žádnou dohodu, já jsem pouze kontinuálně držel svůj postoj, který jsem konzultoval i s některými představiteli vlády i samozřejmě své strany, nedošlo tam k ničemu, k čemu by dojít nemělo.

To znamená, že tato návštěva proběhla. Obsahem rozhovorů byly pouze věci mezináboženského dialogu i v souvislosti s uprchlickou krizí, v souvislosti s tím, že mezináboženský dialog může také pomoci stavět mosty a být jakousi prevencí před konflikty, které mohou z nepochopení různých náboženských směrů vycházet. Bylo to tedy setkání na této rovině. Zúčastnili se ho někteří zákonodárci také i z vašich řad, i z řad Poslanecké sněmovny. Znovu říkám, já jsem si neuvědomoval a nejsem si vědom ani teď, že bych porušil jakoukoli dohodu, že bych porušil nějaké usnesení vlády, protože žádné v tomto smyslu nebylo. Pouze strategický dialog a vládní koncepce vztahů, zahraničních vztahů, co se týká Číny, hovoří také o lidských právech, hovoří o rovnosti, hovoří o tom, že je třeba se k sobě chovat se vzájemnou úctou a respektem.

Nejsem si vědom toho, že by došlo k porušení, z jakékoli strany, některého z těchto principů. Děkuji vám ještě jednou za to, že jsem vás mohl s tímto úhlem pohledu a se svojí zkušeností k této věci seznámit. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout