Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15. 9. 2016 22:58:00

Nehrajeme si na nějakou koaliční nebo opoziční politiku

Nehrajeme si na nějakou koaliční nebo opoziční politiku

Odpověď na ústní interpelaci na 49. schůzi sněmovny 15. září:

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jsem velmi rád za tento dotaz a mohu říci, že tento požadavek vyrazil dech i mně. Ale musíme se samozřejmě držet korektních mantinelů, takže odpovím v rozsahu, jak ta otázka zněla.

Tvorba sazebníků kolektivních správců a přiměřenost jimi stanovených sazeb odměn pro zastupované autory a další nositele práv bývá předmětem kritiky uživatelů předmětu ochrany. V nedávné době odstartoval novou vlnu této kritiky podnět, který u Ministerstva kultury a u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uplatnilo Sdružení místních samospráv České republiky spolu s řadou obcí a jejich svazů. Týkal se konkrétně kolektivního správce OSA, který jak zde zaznělo, pro příští rok výrazně zvýšil sazby odměn požadovaných za užití reprodukované hudby. Podnět ministerstvo řádně prošetřilo a vyřídilo v rámci svých zákonem vymezených pravomocí. Uvedené sdružení bohužel nevyužilo možnosti, kterou mu dává stávající autorský zákon, totiž přihlásit se u kolektivního správce, který je pak povinen vyžádat si jeho stanovisko k navrhovaným sazebníkům. Ministerstvo kultury není jinak než kontrolou dodržování předepsané procedury oprávněno vstupovat do těchto v zásadě soukromoprávních vztahů státní regulací sjednávaných sazeb. Tím není dotčena zejména pak s ohledem na monopolní postavení monopolních správců pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k posouzení sazeb odměn z hlediska soutěžně právních předpisů.

Na vaši otázku, jaký postoj Ministerstvo kultury k této otázce zaujímá, bych rád připomněl, že na existující obtíže s vyjednáváním sazeb odměn reagovalo Ministerstvo kultury návrhem nové komplexní procedury. Tento návrh je součástí aktuálně projednávané vládní transpoziční novely autorského zákona. Cílem je zajistit nejen plnou transparentnost tvorby sazebníků, náležité odůvodnění jakékoli její změny a širší možnost uživatelů se k nim vyjádřit, ale zároveň i efektivní vymahatelnost plnění všech s tím souvisejících povinností kolektivních správců. Novela bude příští týden opětovně projednána v garančním výboru, kde budou diskutovány pozměňovací návrhy. Věřím, že s výsledkem této diskuse bude přidaná hodnota vládního návrhu a že se nezdrží proces jeho schvalování a tím i náležitého legislativního řešení citlivé otázky tvorby sazebníků.

Zcela na závěr chci vyjádřit potěšení nad tím, že v této věcné otázce si skutečně nehrajeme na nějakou koaliční nebo opoziční politiku, ale jak vidím i na znění tohoto dotazu, tak nám jde společně o to, aby se věc posunula dobrým směrem.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout