Mgr. Helena Langšádlová

  • TOP 09
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.04.2021 15:45:00

Jsme tady přítomni naprosté frašce

Jsme tady přítomni naprosté frašce

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 13. dubna 2021 k jadernému tendru v Dukovanech

 Děkuji za slovo, pane předsedo.

Mrzí mě, že tady v tuto chvíli není pan premiér, protože pro něj mám znepokojivé informace. Znepokojivé informace spočívající v tom, že jeho ministři podávají naprosto rozporuplné informace o tom, jak jsou hájeny a plněny bezpečnostní zájmy státu v oblasti zadávací dokumentace k jadernému tendru v Dukovanech. Z toho důvodu - a samozřejmě vás s tím seznámím, protože i vy byste měli vědět, co se v tak závažné otázce děje - budu navrhovat vyřazení tisku 966 - to je Zákon o nízkouhlíkové energetice - a zařazení bodu Informace vlády o zajištění bezpečnostních zájmů státu při stavbě nového jaderného bloku.

Jistě si tady pamatujete všichni, jakou jsme zažili frašku s bezpečnostním dotazníkem. Ano, měl být bezpečnostní dotazník, který neviděla bezpečnostní skupina. Dneska se k nám dostávají informace, že nějaký díl tohoto bezpečnostního dotazníku bude zpracovávat bezpečnostní skupina, ale ta byla odvolána od zasedání Bezpečnostní rady státu. Došlo k tomu, že byl záměr předat zadávací dokumentaci k tendru uchazečům a to přesto, že tak, jak tady opakovaně zdůrazňuji, nebyly do zadávací dokumentace promítnuty bezpečnostní zájmy státu schválené vládou.

Na to tady mám několik důkazů. Takto jsem se obrátila na ministra průmyslu a obchodu s dotazem, jak byly bezpečnostní zájmy státu promítnuty a ten ve svém dokumentu, ve své odpovědi, ujišťuje, že byly tyto bezpečnostní zájmy státu promítnuty do zadávací dokumentace. Ale v této ruce držím také odpověď ministra vnitra. A já bych si vám dovolila z této odpovědi citovat. "Některé požadavky státu byly úspěšně vypořádány. Ty klíčové však nikoliv."

V tom samém dopise mně ministr vnitra sděluje. "Vzhledem k tomu, že tyto zájmy nebyly zohledněny dostatečně, stále trvá zásadní připomínka." Jedná se o zásadní připomínku té bezpečnostní skupiny, která byla ustanovena k tomuto účelu pod Ministerstvem vnitra, kde jsou zástupci jak bezpečnostní komunity, tak zpravodajských služeb. Stále trvá zásadní připomínka poukazující na vysoké riziko, že celý projekt skončí neúspěchem pro nedodržení podmínek § 29a, zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy výjimky ze zadávacího řízení kvůli obavě z ohrožení základních bezpečnostních zájmů státu.

Dámy a pánové, já tady mluvím o základních bezpečnostních zájmech státu, které nebyly promítnuty do zadávací dokumentace. A já bych chtěla varovat nepřítomného pana ministra Havlíčka, že pokud by, aniž by tyto základní bezpečnostní zájmy státu byly promítnuty do zadávací dokumentace, takto nedodělanou, takto nedokončenou, zadávací dokumentaci komukoliv předal, komukoliv předal, tak on sám se dopouští velmi závažného pochybení.

V tomto dopise, který píše ministr vnitra, je naprosto jasně řečeno, že tato skupina nemá dostatek informací o aktuálním stavu zadávací dokumentace, aby mohla plnit své úkoly. Takže, dámy a pánové, opakuji to tady ještě jednou a varuji před tím. Je naprosto nezbytné, aby nás vláda informovala o tom, jak budou zapracovány bezpečnostní zájmy státu do zadávací dokumentace. Varuji před tím, aby byla komukoliv tato zadávací dokumentace do doby, než budou promítnuty bezpečnostní zájmy státu schválené vládou, předána. Proto ještě jednou navrhuji zařazení bodu Informace vlády o dostavbě, o zajištění bezpečnostních zájmů státu při stavbě jaderného bloku Dukovany a to na 15. 4. od 12.30.

Opravdu jsme tady přítomni naprosté frašce, kdy se tady hazarduje s naší bezpečností, kdy dochází k tomu, že nejsou vládou schválené bezpečnostní zájmy promítnuty do zadávací dokumentace. Je to tady doloženo dopisem ministra vnitra a tato situace je opravdu nesmírně vážná. Vy tady hazardujete s tím, že se tady úplně rozvrátí budoucnost celého tohoto energetického segmentu, že budou poškozeny i ty firmy, které by se mohly a měly zúčastnit - české firmy - na tomto projektu a že bude vlastně zpochybněn celý ten proces.

Já to považuji za nesmírně nebezpečné. Chtěla bych zdůraznit, že jsme také požádali jako zástupci pěti opozičních demokratických stran o předčasné svolání vládního výboru pro dostavbu jádra. Dopis jsme zaslali už 26. 3. panu premiérovi. Do dneška na to nebylo reagováno. Právě proto důrazně prosím, aby byl zařazen tento bod a abychom byli informováni o postupu vlády.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama