Mgr. Herbert Pavera

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu
  • TOP 09
  • Opava
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.06.2021 18:20:00

Nevýkonná státní správa, přebujelá byrokracie a nedostatečná koordinace

Nevýkonná státní správa, přebujelá byrokracie a nedostatečná koordinace

Projev na 12. schůzi Senátu dne 10. června 2021. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020.

Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navázal na řeč pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a sdělil vám krátce informace z mé zpravodajské zprávy a samozřejmě i usnesení, které přijal výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 2. června na své 11. schůzi.

Nejvyšší kontrolní úřad vlastně měl v plánu na rok 2020 uskutečnit 31 kontrol. Tak si to naplánoval v říjnu 2019. V průběhu roku 2020 bylo 6 kontrolních akcí vypuštěno a doplněny byly 3 nové kontrolní akce na celkový počet 26 kontrolních akcí. To bylo v souladu s určitě na pandemii a podobně. Ten závěr, který zjistil Nejvyšší kontrolní úřad je určitě pro stát a samozřejmě vládu velmi tristní, protože opět našel po roce další chyby, další nedostatky. A tou hlavní je nebo těmi hlavními jsou ty, které bych vám ještě vypíchnul ještě jednou. To je, že stát rezignoval na hledání odpovídajících úspor a zefektivnění svých činností, což je v rozporu s základními principy hospodaření s veřejnými financemi. Také bych chtěl vypíchnout to, že se opět v loňském roce, i podle Nejvyššího kontrolního úřadu, projevila dlouhodobá neschopnost státu výrazně posunout zásadní projekty, které mají pozitivní dopad na život občanů nebo výkonnost České republiky.

Nadále pokračuje stav, kdy stát není schopen určit čeho a jak chce dosáhnout a dovést daný projekt do úspěšného konce. Situaci komplikuje také nevýkonná státní správa, přebujelá byrokracie a rovněž nedostatečná, či zcela chybějící koordinace a komunikace mezi odpovědnými orgány. Státního rozpočet nebyl i podle NKÚ připraven na výrazné zpomalení ekonomiky a na mimořádnou krizi. Počet státních zaměstnanců pravidelně od roku 2016 narůstá, avšak bez významnějšího promítnutí do zlepšení výkonu státní správy. NKÚ také dlouhodobě upozorňuje na výrazné tempo růstu mandatorních a kvazimandatorních vývojů.

Určitě bych také rád upozornil na to, že z meziročního zvýšení výdajů ve výši 291 miliard minimálně 146 miliard nesouviselo dle pokladního plnění s pandemií nemoci covid-19.

Také bych chtěl upozornit ze zprávy NKÚ na to, že NKÚ si velmi všímá toho, že prostředky poskytované školám ze státního rozpočtu v rámci systému financování regionálního školství umožňuje jen velmi omezeně udržet profesionální správu a pravidelnou obměnu informační a komunikační technologie.

Se školou souvisí ještě jeden problém, a to ten, že financování opatření k zajišťování rovných podmínek pro kvalitní vzdělávání pro všechny žáky je závislé na prostředcích evropských fondů. A znamená to pro školy obrovské riziko. Jako starosta obce to vnímám také, i když nejsme zase tak malá obec, která by si nemohla dovolit financovat různé psychology a speciální pedagogy, ale u menších obcí to opravdu do budoucna bude velký problém, když nebudou finance na tyto činnosti.

Určitě bych rád zdůraznil i to, že NKÚ upozorňuje na to, že náš stát neplní závazek 2 % HDP na výdaje na českou armádu. Co bych asi pochválil, co vyplynulo z té zprávy, tak to je zrychlení vývoje jednotlivých ukazatelů charakterizujících čerpání podpory z evropských strukturálních a investičních fondů, kdy Česká republika opravdu v loňském roce čerpala více peněz. Ale samozřejmě není to zásluha vlády, je to zásluha všech lidí, kteří čerpali dotace. Ony se ty projekty připravovaly už od roku 2015, 2016, 2017, v loňském roce se teprve čerpaly.

Když shrnu v číslech práci NKÚ za rok 2020, tak počet kontrolních akcí byl 26, kontrolovaných osob bylo 152, zkontrolovaný majetek a peněžní prostředky státu za 108 miliard, systémových doporučení bylo 30. Počet kontrolních zpráv projednaných kontrolním výborem Poslanecké sněmovny PČR 22, kontrolní zprávy projednané vládou 24, přijatých opatření 117. Míra spokojenosti NKÚ s přijatými opatřeními byla ve výši 73 %. Oznámení o porušení rozpočtové kázně 29 milionů korun, trestní oznámení 4.

Protože když jsme zasedali, měli jsme už k dispozici také usnesení stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy, tak jsme samozřejmě i podpořili tento závěr, který jednak kladně hodnotil práci NKÚ, jednak se znepokojením vnímá závěry NKÚ. Zejména, že v tempu zadlužování patří Česká republika v Evropské unii k rekordmanům. Za téměř polovinu z nárůstu státních výdajů nestále protiepidemiologická opatření, ale růst celkových výdajů na provoz státu, sociální výdaje a další položky. Výsledky digitalizace státní správy jsou tristní, a to přesto, že od roku 2016 na ni ministerstva vynaložila minimálně 67 miliard Kč.

Řada klíčových oblastí, jako jsou podpora bydlení, bezpečnost, vzdělávání, ale třeba i rozvoj dopravní infrastruktury však trpí přebujelou administrativou a byrokracií, nekoordinovaností, špatnou komunikací a nízkou kvalitou poskytovaných služeb. 3. Vnímá jako nezbytné, aby se přijala na základě výsledku Výroční zprávy NKÚ ze strany vlády, zejména Ministerstva financí ČR bezodkladně nápravná opatření tak, aby byla do budoucna zajištěna rozpočtová odpovědnost.

Tolik z mé zprávy a nyní usnesení z výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu z 11. schůze, konané dne 2. června, po úvodním slovu zástupce předkladatele Zdeňky Horníkové, viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu, po zpravodajské zprávě senátora Herberta Pavery a po rozpravě 1. Doporučuje Senátu PČR vzít na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020. 2. Podporuje 13. usnesení stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy ze dne 13. dubna 2021. 3. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Herberta Paveru. 4. Pověřuje předsedu výboru, senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

Tolik za mě a ještě jednou děkuji panu prezidentovi, jeho pracovníkům za velmi kvalitní a skvělou práci.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama