Mgr. Igor Jakubčík

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.04.2013 12:47:34

Jadernou energii potřebujeme. Ale co s odpadem?

Jadernou energii potřebujeme. Ale co s odpadem?

Vznik úložiště jaderného odpadu vyžaduje precizní přípravy, konsenzus státu a dotčených obcí a jejich obyvatel i dobře připravená legislativní a technická řešení.

Stát však v případě úložiště v uvažované lokalitě Kraví hora nerespektuje názory obcí a pošlapává roky se rodící důvěru ve férové jednání.


Vraťme se ke konstruktivnímu jednání o výběru lokality!

Stavba a provoz úložiště jaderného odpadu významně zasáhne do krajinného rázu i do života obyvatel dotčené lokality. Je tedy na místě požadovat po Správě úložišť radioaktivních odpadů (zkráceně SÚRAO, jde o organizační složku státu zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu), aby výběr lokality podléhal souhlasu místních obyvatel, kteří by měli být detailně s problematikou seznámeni. Jde o běžný postup používaný v řadě států EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím SÚRAO opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. Ale zahájilo… prostřednictvím státního podniku DIAMO. Jeho zástupci nehodlají brát ohled na postoje obyvatel a zcela otevřeně ignorují sliby dříve dané státem.

V dubnu letošního roku se sešli starostové, poslanci a senátoři, aby diskutovali o právech a povinnostech, které ze vzniku úložiště plynou. Všichni přítomní a řada dalších, kteří se pak připojili k výzvě zaslané premiérovi a ministrům, poslancům a senátorům, se shodli na nutnosti přijmout legislativní opatření, které zajistí obcím rovnoprávný přístup ve zmíněné kauze. Koncem minulého roku totiž Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, jako poradní orgán MPO, dokončila záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality a předložila ho k vyjádření ministru Martinu Kubovi. Záměr představuje zatím ojedinělý konsenzus v historii vyhledávání lokality pro úložiště. O to více je zarážející, že MPO v okamžiku dosažení shody přistoupilo k silové strategii výběru lokality hlubinného úložiště.

Dalším bodem výzvy zaslané vládě a PČR je apel na nutnost získání souhlasu všech dotčených obyvatel před započetím průzkumných prací, velmi pečlivá příprava, která zváží všechna možná rizika a dopady uložení jaderného odpadu i s ohledem na dalekou budoucnost.


Co říci závěrem?

Vzhledem k faktu, že vybudování úložiště jaderného odpadu je pro Českou republiku nezbytné, jsem zastáncem tohoto projektu, avšak s důrazem na několik bodů:

1.      Lokalita: musí být vybrána ta nejvýhodnější. Výzva odeslaná vládě a PČR klade důraz zejména na bezpečnost obyvatel a stabilitu podloží.

2.      Splnění zákonných povinností státu a jeho organizací – souhlas dotčených obcí a jejich obyvatel je nezbytný stejně tak, jako konzistentní a otevřená diskuse se všemi zúčastněnými.

3.      Neměnit pravidla hry: nelze měnit pravidla hry během procesu (např. na základě nové informace, která se, snad náhodou objevila, a z níž bude např. vyplývat i vytvoření povrchového meziskladu vyhořelého paliva.)

Jsem zastáncem výzvy, kterou připravily obce a nevládní organizace, budu ji podporovat i na půdě Poslanecké sněmovny PČR a rovněž v regionu Klatovska, za který jsem do PČR zvolen.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout