Mgr. Ing. Ivana Řápková

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.05.2013 16:41:23

Avízo na 53. jednání Poslanecké sněmovny

Avízo na 53. jednání Poslanecké sněmovny

Květnová sněmovní schůze začíná v úterý 7. května 2013 ve 14 hodin. Dovolte mi Vás proto jako obvykle krátce informovat o některých legislativních návrzích, které jsou zařazeny na program zasedání.

Na pořadu 53. jednání jsou dvě vládní novely, u kterých jsem klubovým zpravodajem. Obě se týkají problematiky drog a čeká je projednání v prvním čtení. 
První je návrh zákona o prekursorech drog (sněmovní tisk č. 980), který především vyčleňuje tzv. prekursory do samostatné právní úpravy.  Prekursor je „látka používaná při výrobě nebo zpracování návykových látek“ (§ 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách). Současná právní úprava je nepřehledná, protože zákon o návykových látkách upravuje dohromady jak samotné návykové látky, tak prekursory. Na prekursory se navíc aplikují evropské právní předpisy. Tato nepřehledná právní úprava způsobuje, že policie, státní zastupitelství a soudy často nemohou efektivně konat, hlavně pokud jde o dohled nad obchodem s prekursory a příp. pokud jde o stanovení sankcí za porušení zákonných pravidel.
Druhým vládním návrhem je změna zákona o návykových látkách (sněmovní tisk č. 981). Seznam návykových látek je dnes přílohou tohoto zákona a zařazovat do něj nové látky je časově náročné, protože legislativní proces je zdlouhavý. Záměrem navrhované právní úpravy je zakotvení legislativního zmocnění pro Vládu, aby mohla svým nařízením doplnit seznamy návykových látek, což celý proces v případě potřeby takového řešení významně urychlí. 
Vedle výše uvedených zákonů jsem byla určena klubovým zpravodajem také u poslanecké novely zákona o výkonu vazby (sněmovní tisk č. 921), kterou předložil poslanec David Rath. S návrhem vyjádřila nesouhlasné stanovisko Vláda, která doslova říká, že „předložený návrh zákona je nekoncepčním, ve své většině nedůvodným a zároveň nereálným zásahem do právní úpravy institutu vazby a jeho smyslu, jakož i do úpravy výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.“ Vláda navíc v této souvislosti sama v nedávné době přistoupila k revizi právní úpravy výkonu vazby i výkonu trestu odnětí svobody. Ze závěrů provedených analýz fungování vězeňského systému vyplynuly návrhy změn, které v současné době Sněmovna projednává jako vládní novelu zákona o výkonu vazby (sněmovní tisk č. 928). 
Na 53. schůzi se budeme v prvním čtení zabývat dále vládním návrhem zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 669), který umožňuje dolní komoře Parlamentu vyslovit nedůvěru vládě pouze za předpokladu, že tento návrh na vyslovení nedůvěry musí obsahovat již i jméno kandidáta na nového předsedu vlády. Jedná se o tzv. institut „konstruktivní nedůvěry“, který v Evropě není neznámým. Používají ho např. v Německu, Španělsku, Polsku, Slovinsku či Maďarsku. Novela má přispět k vyšší stabilitě vlády a moci výkonné jako celku, neboť sněmovna, které je vláda odpovědna, poměrně často jedná o vyslovení nedůvěry vládě, což politickou a ve svých důsledcích i ekonomickou situaci v České republice destabilizuje. 
Květnová schůze bude ale i o debatě nad dalšími novelami, o kterých Vás po skončení 53. zasedání opět velmi ráda stručně informuji. 
Autorkou je poslankyně za ODS Ivana Řápková.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama