Mgr. Jan Chabr

  • TOP 09
  • Hlavní město Praha
  • krajský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.02.2021 12:18:00

Nový systém sníží korupční rizika ve významných městských společnostech

Nový systém sníží korupční rizika ve významných městských společnostech

Rada hlavního města dnešním usnesením žádá strategické městské společnosti, aby implementovaly systém protikorupčního managementu.

Konkrétně jde o Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražskou plynárenskou, Pražskou vodohospodářskou společnost, Pražské služby, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, Operátora ICT a Technologie hl. m. Prahy.

„Cílem přijatého standardu je efektivní prevence, detekce a řešení úplatkářství a korupce. Za tímto účelem byly vybrány městské společnosti, které hlavní město ovládá ze sta procent a které mají obrat v řádech miliard korun. Moderní město musí fungovat transparentně, ve prospěch svých obyvatel a bez korupce. Je proto nutné v jeho firmách nastavit jasná opatření, kterými se podaří vymýtit možné systémové problémy,“ vysvětlil radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Norma ISO 37001 (Anti-bribery management systems) popisuje, jak má vypadat systém opatření pro prevenci, detekci a řešení nekalého, neetického, podvodného či nezákonného jednání v dané organizaci. Standard z roku 2016 vychází z nejpřísnějších národních protikorupčních norem (UK Bribery Act 2010) i souvisejících mezinárodních úmluv.

Zmíněná norma se zaměřuje například na analýzu interního a externího prostředí organizace, role a odpovědnosti v rámci organizace, vytváření a posilování protikorupčního klimatu v organizaci, řízení korupčních rizik, kontrolní mechanismy, související pravidla pro zaměstnance, řízení a vedení dokumentace nebo monitoring, vyhodnocování efektivity a zlepšování protikorupčního systému řízení a další oblasti.

„Obecně je v České republice v podnikatelském prostředí vnímáno, že korupce a uplácení je rozšířený jev. Já to považuji za překážku v podnikání. Město jako vlastník významných akciových společností tomuto chce předcházet a řešit reputaci i vlastní procesy, které těmto jevům mohou předcházet v městem vlastněných společnostech. Klíčem k budování integrity organizace a úspěšné strategii řízení rizik spojených s korupcí a úplatkářstvím je kombinace firemních hodnot a protikorupčního systému řízení. Právě tento návod a procesní postup přináší mezinárodní norma ISO a její následná implementace do struktur městských společností. Přinese vyšší transparentnost i lepší vlastní funkčnost městských firem,” uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

ISO 37001 je v současné době nejnovější a nejpřísnější mezinárodně uznávaná protikorupční norma. Její implementací vlastník a management jednoznačně deklaruje veřejnosti, svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům, svoji vůli neustále zvyšovat důvěryhodnou společnosti. V případě incidentu zaměstnance může norma organizaci účinně pomoci se vyvinit z trestní odpovědnosti. Dokáže také efektivně odhalit korupční jednání a doporučit vhodná disciplinární opatření, zajistí efektivní ochranu oznamovatelům nekalého jednání a kategorizuje všechny zaměstnance z hlediska rizikovosti korupčního jednání.Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama