Mgr. Jan Farský

  • SLK
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,18. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.04.2019 15:57:00

Problém není v jednacím řádu, ale v politické kultuře

Problém není v jednacím řádu, ale v politické kultuře

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 26. dubna 2019 k novele zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za slovo.

Já zde teď vystupuji v zastoupení pěti poslaneckých klubů, a to v návaznosti na tu habaďůru, která tady proběhla včera. Vystupuji tedy v zastoupení klubu ODS, klubu Pirátů, klubu KDU-ČSL, klubu TOP 09 a klubu STAN. A dovolím si zde přečíst dopis, který je adresován předsedovi Poslanecké sněmovny a který mu po tomto přečtení také předám.

Vážený pane předsedo Vondráčku, poslanecké kluby ODS, Pirátů a KDU-ČSL požádaly o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na této schůzi jsme chtěli projednat poslední znepokojivý vývoj v naší zemi, který se týká rozpočtových a personálních problémů vlády, včetně trvalého střetu zájmů pana premiéra a neúčelného hospodaření státu, popsaného ve výroční zprávě NKÚ. Žádost o svolání jsme podali v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu. Sněmovna má ústavně zakotvenou pravomoc kontrolovat vládu. K plnění této povinnosti má několik nástrojů, z nichž k nejvýznamnějším patří svolání mimořádné schůze. Již z názvu samotného vyplývá, že se jedná o mimořádný instrument, který reaguje na mimořádné okolnosti. Svolání takové schůze je signálem pro společnost, že se odehrává něco, co vyžaduje zvláštní pozornost. Poslanci zastupují občany. Aby mohli plnit své ústavní povinnosti a kontrolovat vládu, musejí k tomu mít odpovídající podmínky. Základní podmínkou je organizační zajištění schůzí Sněmovny.

Jako předseda Poslanecké sněmovny musíte mít prvořadý zájem na tom, aby zákonodárný sbor mohl plnit svou funkci. Vaší pravomocí je určit termín mimořádné schůze a při jeho stanovení máte být veden snahou umožnit její řádný průběh. To znamená neznemožnit přítomnost premiéra a členů vlády. Pouze tak má jednání mimořádné schůze smysl. Vzhledem k tomu, že jste určil termín mimořádné schůze na dobu, kdy se jí premiér ani naprostá většina členů vlády nemohla zúčastnit, nezachoval jste se nadstranicky. Postupoval jste pouze v zájmu svého politického subjektu a v příkrém rozporu se zájmy zákonodárného sboru, v jehož čele stojíte. Podílíte se tak na paralyzování chodu Sněmovny a zabránil jste tím kontrole vlády mocí zákonodárnou. Považujeme to za vaše osobní selhání a nehodláme to přejít mlčky.

Vyzýváme vás k omluvě za zmaření řádného průběhu mimořádné schůze, kterou jste svolal na 25. dubna 2019. Požadujeme, abyste nadále ve své funkci vystupoval nestranně, nesnižoval váhu Poslanecké sněmovny a abyste prvořadou pozornost věnoval jejím zájmům, nikoli zájmům hnutí ANO 2011.

Podepsáno předsedy klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů.

Toto jsem přednesl v zastoupení pěti poslaneckých klubů, protože je to skutečně do nebe volající, co se tady včera událo, a nelze, nelze to přejít.

K návrhu zákona, který tady leží - teď už za klub Starostů a nezávislých - jenom pár poznámek. Není to tak, že by to byl návrh, se kterým jsme dopředu souhlasili. Ono to asi ani nelze si představit, že bychom sami souhlasili s tím, že si chceme snížit práva, která máme ve Sněmovně. A k těm jednotlivým důvodům, které jsou tady uvedeny pro to, aby taková změna jednacího řádu byla provedena.

Návrh na prodloužení lhůty pro projednání třetího čtení. Reálně ale není co projednávat. Ve středu jsme blok, který byl pro třetí čtení, nemuseli věnovat třetím čtením, protože nebylo dostatek třetích čtení. A dneska, dnešek, který je určen pro třetí čtení, projednáváme volby, první čtení a další body. Žádný z nich taky není třetím čtením. Není to problém, který je nutno řešit a otevírat kvůli tomu jednací řád. V tom to skutečně není. Ten problém není ve znění jednacího řádu. Ten problém je v neakceschopnosti vlády, která prostě sem ty zákony nepředkládá.

Druhá část, že je potřeba zatraktivnit interpelace. Na to mám jednoduchou odpověď. Atraktivní interpelace budou, když na ně budou docházet ministři. Ale oni sem nechodí. A ve chvíli, kdy je svolána mimořádná schůze, která je velice důležitá pro budoucnost České republiky, kdy projednáváme zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, nezávislého orgánu, nezávislého jak na moci výkonné, tak na moci zákonodárné, tak na moci soudní. Ten, který je nástrojem primárně pro vládu, aby věděla, kde má slabá místa, kam se má soustředit, ale samozřejmě je i tím, který je naslouchán opozicí. A schůze proběhne tak, že je svolána na chvíli, kdy tady není premiér, kdy tady z ministrů v nejvyšší chvíli byli tři, a ti se tady ještě střídali jako na orloji s tím, že vždycky tady byl ten jeden, aby nemusela být přerušena schůze. To přece není možné takto fungovat. A zatraktivnění interpelací nevyřeší nějaká úprava tohoto bodu. Zatraktivnění interpelací lehce vyřeší to, že sem bude chodit jak premiér, tak ministři. To se zatím neděje. A zase - nemusíme k tomu měnit jednací řád. To je o politické kultuře v této Sněmovně, která jde od desíti k pěti. A jsem už pamětníkem. Ale tohle se tady historicky nedělo.

A poslední. Tak jako zabalit do všech těch úprav, kdy se bavíme o efektivnosti, to, že zrušíme právo veta malým klubům? Že budeme, když jsme teď ti silní, tak pošlapeme práva opozice? A proč? Je k tomu nějaký objektivní důvod? Kdy tady opozice a malé poslanecké kluby zneužívaly svoji roli? Kolik jsme si od začátku volebního období nabrali přestávek na jednání klubu? Jednou jsme to udělali za ty dva roky?

Teď mluvím za klub Starostů a nezávislých. Dvakrát? Možná třikrát? To je ta neefektivita, kterou je potřeba řešit změnou základního zákona, na kterém tady funguje jednání Poslanecké sněmovny. Předkládá se sem opět další předstírání řešení problému, který ale tím problémem není. Problém není v jednacím řádu a v jeho znění. Problém je v politické kultuře, která tady probíhá, a v předstírání jakési práce a jakéhosi řešení právě předkládáním takovýchto nesmyslných a zbytečných zákonů. Protože tento návrh je neopodstatněný, nemá žádný z jeho argumentů, který říká, jak je důležitý, aby zvyšoval efektivitu, v podstatě není založen na reálných faktech a na reálných argumentech, tak dávám návrh na vrácení k přepracování předkladateli.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout