Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.

  • ANO 2011
  • Uherské Hradiště
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,52. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.05.2015 19:47:58

Komentář ANO k reorganizaci Městského úřadu Uherské Hradiště

Komentář ANO k reorganizaci Městského úřadu Uherské Hradiště

Již několik měsíců je chystáno k předložení nové schéma organizační struktury Městského úřadu Uherské Hradiště. Informací o změnách je poskrovnu.

 Pouze jsme oficiálně dostali na vědomí, že cílem reformy MěÚ je snaha oddělit státní správu od samosprávy, což je naprosto legitimní a žádoucí. Jde o to jasně nastavit kompetence a odpovědnost státní správy a samosprávy. Koalice si reformou slibuje snížení počtu odborů, zvýšení efektivity práce a zrychlení toku informací. Dalším z důvodů je snaha o centralizaci a jednotnou správu veškerého městského majetku.

Nicméně způsob, jakým se reorganizace provádí, není zcela transparentní. Opozice není, mimo zmíněné, o změnách informována a už vůbec ne požádána o připomínkování. Kdyby o to požádána byla, jistě by odmítla likvidaci Odboru životního prostředí (OŽP), jehož agenda bude začleněná převážné pod Stavebně správní odbor, jenž se stane megaodborem, zahrnujícím oddělení stavebního odboru (územní plánování a stavební agenda) a památkové péče, odd. vodoprávní a doprav. úřadu a odd. živ. prostředí. Na Odbor správy majetku města bude převedena agenda místních komunikací, osvětlení, vodárenského majetku, zeleně atd. Likvidace OŽP je nestoudná. Domníváme se, že město velikosti UH si samostatný odbor ŽP zaslouží. Myslíme si, že je to politikum, pokus současné administrativy „hodit“ na bývalý OŽP všechny problémy, které nejvíce pálí občany (parkování, zastavování pozemků, nárůst dopravy po schválení parkovného za 1 Kč, park Rochus atd.).

Největší problém (do budoucna) vidíme v možné nadřazení agendy „Starosty města“ v systému samosprávy. Tímto vyčleněním z organizační struktury MěUH se stávají oba místostarostové a uvolněný člen RM administrativně podřízenými starosty města na úrovni tajemníka městského úřadu. Je zvláštní, připustí-li to koaliční partneři (KRUH, KDU-ČSL, Nezávislí). Je to jejich rozhodnutí vzdát se pravomocí. My bychom takové osekání kompetencí partnerů nikdy nepřipustili.

Také nemůžeme souhlasit se vznikem nového odboru „Útvar kanceláře starosty" (ÚKS), na jehož vedoucí místo již bylo vyhlášeno výběrové řízení, aniž by celá reorganizace byla schválena Zastupitelstvem města. ÚKS chápeme jako PR oddělení vedení města, mající za úkol organizaci pracovního času starosty, přípravu projevů atd., tedy sebepropagaci současného vedení města za peníze daňových poplatníků.

Věříme, že bude opozice požádána o zaslání připomínek k tolik závažné věci, jakou je reorganizace místní samosprávy. Reorganizace, která svými dalekosáhlými změnami bude mít dopad na všechny občany Uherského Hradiště.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama