Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2019 18:45:00

Je naprosto zřejmé, že se sahalo i do strategických rezerv

Je naprosto zřejmé, že se sahalo i do strategických rezerv

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Krásné odpoledne, dámy a pánové, vážení členové vlády.

Jak jsem avizovala i na výboru pro obranu, budu předkládat pozměňovací návrhy, které, jak pevně věřím, budou mít podporu současné vládní koalice, protože to byla právě tato vládní koalice, která se zavázala k tomu, abychom se postupně jednotlivými rozpočty dostali k plnění našeho závazku vůči Severoatlantické alianci tak, aby Česká republika nebyla černým pasažérem a vydávala na obranu 2 % HDP.

Jsem ráda, že je přítomen i pan ministr obrany, který jistě mi dá za pravdu, že těch akvizičních projektů, které nás čekají, ať už v tom rozpočtu roku 2020, nebo v těch dalších letech, je hodně a finančních prostředků se mu nebude dostávat. Při této příležitosti bych i ráda zmínila to, že jsem, tuším někdy zkraje letošního roku, předkládala návrh, který by uzákonil právě ta dvě procenta HDP do právního předpisu tak, aby se Ministerstvu obrany a příslušnému ministrovi usnadnil v dalších letech život v tom smyslu, že nebude muset bojovat s jinými ministry o každou miliardu. Takže pokud bude tato vláda více socialistická - což si myslím, že už možná ani nejde, než tato vláda - tak aby přidávala ještě více finančních prostředků a projídala rozpočet tak, jako jsme toho svědky.

Tady je naprosto zřejmé, že pro rozpočet roku 2020, pro to, aby bylo více finančních prostředků v příjmové části, tak se sahalo i do strategických rezerv, do zásob, které by se měly skutečně používat v časech výjimečných, jako jsou například různé živelné katastrofy, povodně, zemětřesení, nebo mimořádné bezpečnostní události. Ne teď v době konjunktury.

K těm pozměňovacím návrhům. Dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacím návrhům. Jeden je pod číslem 3854, kde navrhuji snížit specifický výdajový ukazatel "Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí" kapitoly státního rozpočtu č. 306 - Ministerstvo zahraničních věcí z částky 1.496.676.859,- Kč na částku 1.466.481.859,- Kč. Je to snížení o 30.195.000,- Kč.

Navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajový blok "Zajištění obrany České republiky silami Armády České republiky, výdajový okruh "Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení" o tuto částku, tedy o částku 30.195.000,- Kč.

Dovolte mi stručně odůvodnit. Jedním ze zdrojů pro posílení rozpočtu ministerstva obrany by měla být částka ve výši 30.195.000,- Kč z rozpočtové kapitoly číslo 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. Asi vás to nepřekvapí, něco podobného jsem navrhovala i loni. Myslím si, že pro letošní rok se některá stanoviska a postoje Organizace spojených národů nezměnila, naopak ještě se některá jejich usnesení velmi radikalizovala.

Jedná se tedy o částku, která odpovídá ročnímu příspěvku České republiky Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu - je to UNESCO. UNESCO se v uplynulých letech stalo opakovaně předmětem politizace a jeho jméno a kredit byly zneužity k šíření protiizraelské propagandy. Výkonná rada UNESCO ve svých rezolucích opakovaně popřela židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Obdobné stanovisko následně přijal také Výbor pro světové dědictví UNESCO a je tedy více než zjevné, že tato organizace prostřednictvím svých orgánů překračuje rámec nestranné a mírotvorné nadnárodní autority, která by neměla zasahovat do politických otázek.

Snížení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterými poslanci vyzvali vládu, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky.

Vzhledem k tomu, že vláda k tomuto kroku dosud nepřistoupila, a s ohledem na skutečnost, že pozici UNESCO ve vztahu ke státu Izrael nelze ani nadále považovat za neutrální, Česká republika by měla tímto gestem více než symbolickým vyjádřit podporu této zemi, s níž jí pojí historicky silné spojenectví. Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany by společně s dalšími finančními prostředky umožnilo alespoň částečně přiblížit se původnímu cíli vydávat 1,4 % HDP na obranu v roce 2020 a zároveň by mohla probíhat plánovaná modernizace Armády ČR, kterou vláda schválila v takzvaném KV AČR, někdy před měsícem a zabýval se tím i náš výbor pro obranu.

Dále se přihlašuji k druhému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému pod číslem 3855. Tento můj pozměňovací návrh navrhuje snížit položku kompenzace slev z jízdného v kapitole 327 Ministerstvo dopravy o 5,5 mld. korun. Navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajový blok k zajištění obrany ČR silami Armády ČR, výdajový okruh zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení o 5 mld. korun. Dále navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajový blok vytváření a rozvoj systému obrany státu, výdajový okruh. Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu o půl mld. korun. Dovolte mi stručně odůvodnit můj návrh. Jak jsem již zmiňovala dle doporučení Severoatlantické aliance by ČR měla vydávat na obranu 2 % HDP ročně a i přes ekonomický růst se v posledních letech blíží k tomuto cíli velice pomalu. Je zde proto důvodná pochybnost, zda jej dokáže do roku 2024 splnit. Slib, že se tak stane, zazněl opakovaně od zástupců ČR i na půdě Severoatlantické aliance.

Předsedové koaličních stran předchozí vlády, ve které byly hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL podepsaly v roce 2014 dohodu o tom, že v roce 2020 dosáhne rozpočet Ministerstva obrany úrovně 1,4 % HDP. Tento slib byl stávající koalicí posunut o rok, takže jej má být dosaženo v roce 2021. Ovšem při pohledu na návrhy rozpočtu Ministerstva obrany v posledních pěti letech se ukazuje, že předpoklad střednědobého výhledu jaký bude podíl výdajů na obranu na HDP byl optimističtější, než sama realita. Konkrétně na rok 2020 by měl být podíl obranných výdajů na HDP podle výhledu v rozpočtu na rok 2018 1,35 %, podle výhledu v rozpočtu na rok 2019 1,31% a ve skutečnosti má dle návrhu rozpočtu na rok 2020 dosáhnout pouhých 1,28 %. A to se děje ve chvíli, kdy z Armády ČR zaznívají informace o tom, že růst rozpočtu je pomalejší, než se předpokládalo, že dochází ke kumulaci projektů, a proto již nyní chybí a v příštích letech budou chybět na žádoucí modernizaci až desítky miliard korun.

To se dá opět ukázat na konkrétních datech. V roce 2020 se má vydat na Armádu ČR o téměř 1,5 mld. méně než plánoval rozpočtový výhled schválený s rozpočtem na rok 2019 a o více než 4 mld. méně než plánoval rozpočtový výhled schválený s rozpočtem na rok 2018. Armáda tedy počítala s tím, že tyto peníze bude mít v roce 2020 na modernizační projekty a nyní je nemá. Hlavním důvodem jsou valorizace platů odvíjející se od rozhodnutí vlády. Modernizace našich ozbrojených sil je kvůli nestabilní mezinárodní bezpečnostní situaci zcela klíčová pro zajištění obrany ČR, ale i její věrohodnosti v očích spojenců v Severoatlantické alianci. Členství v této organizaci přináší České republice nebývalou míru bezpečí a prosperity. V letošním roce jsme oslavili kulaté výročí. Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajového okruhu zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení by vrátilo armádě finance, se kterými počítala a přiblížilo by Českou republiku výdajům ve výši 1,4 % HDP na obranu. V roce 2017 se ČR v přístupových protokolech ke Stálé strukturované spolupráci (PESCO) zavázala přijmout doporučení vydávat 2 % z rozpočtu. Ministerstvo obrany na výzkum, vývoj a inovace.

Rozpočet na rok 2020 předpokládá tento podíl, ale pouze ve výši 0,6 %. Navíc v dalších letech má jít na výzkum, vývoj a inovace stejná částka. Takže vzhledem k rostoucímu rozpočtu dojde k dalšímu poklesu podílu. Je nutné zdůraznit, že nejde jen o závazek v rámci (PESCO), ale o to, že výdaje na výzkum, vývoj a inovace mají pozitivní efekt i na ekonomiku a zvyšují konkurenceschopnost českých firem. Navrhované zvýšení kapitoly 307 Ministerstvo obrany výdajového okruhu zajistit politicko-strategické řízení obrany státu by umožnilo zvýšit podíl výdajů na výzkum, vývoj, inovace na necelá 1,3 % rozpočtu Ministerstva obrany, což napomůže modernizaci Armády ČR a zvýšení konkurenceschopnosti společností a institucí podílející se na obranném výzkumu, vývoji a inovací.

Prostředky na zvýšení kapitoly Ministerstva obrany je možné nalézt v kapitole 327 Ministerstvo dopravy v položce kompenzace slev z jízdného. Tato kompenzace je neadresná a zvyšuje výdajovou stránku rozpočtu, aniž by byl patrný významnější celospolečenský efekt. Obrana je na rozdíl od zmiňované kompenzace primárním úkolem státu a je ve prospěch všech občanů. A proto je nutné jí věnovat nejvyšší pozornost a maximálně do ní investovat. Z tohoto důvodu vás, milé kolegyně a milí kolegové, prosím o podporu těchto mých pozměňovacích návrhů ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost. A ruším vystoupení v řádné přihlášce.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama