Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.12.2023 14:07:00

Velmi mi vadí, že se vláda nepokusila získat nějaké finanční prostředky z EU

Velmi mi vadí, že se vláda nepokusila získat nějaké finanční prostředky z EU

Projev na 82. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2023 k opatřením, souvisejícím s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

 Pane ministře, kolegové, kolegyně,

i já bych se ráda vyjádřila k novele zákona - opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině v rámci třetího čtení. Zároveň bych chtěla avizovat - a to řeknu v závěru - že ano, pan ministr vnitra ve svém úvodním projevu řekl, že jsme diskutovali jak v prvním, tak ve druhém čtení, přišel i na bezpečnostní výbor a jasně tady řekl - a my jsme se na tom dohodli - že je nutné přijmout lex Ukrajinu VI, a to z důvodu toho, že dochází k prodloužení dočasné ochrany do března roku 2025.

A zároveň jsem také velmi ráda, že po našem tlaku je tady předložen pozměňovací návrh, který řeší proplácení ubytování kraji, protože kraje by se již dostaly i do střetu ze zákonem v rámci porušení rozpočtové kázně. To je ten pozměňovací návrh, který předkládá pan Letocha. Zároveň ale pan ministr ví, že dlouhodobě kritizujeme ten adaptační integrační proces, kritizujeme to, že dneska strategickou skupinu, respektive tu migrační krizi, respektive uprchlickou krizi a všechny ty věci s tím spojené nikdo neřídí. Měl to na starosti vždy ministr vnitra, ministr vnitra se toho zřekl a dneska strategickou skupinu vede náměstkyně pro evropské záležitosti paní Laurenčíková.

Od začátku toho válečného konfliktu chceme nějaký plán, chceme nějaký řád, nějaký směr a vidíme dneska, že to vůbec nikdo neřídí a vůbec se nám nedaří ten adaptační a integrační proces. Já budu říkat ty informace v rámci té strategické skupiny. Když to řídil pan ministr vnitra, tak tam chodili aspoň ředitelé odborů. Podle těch informací, které teď jsou, pod paní náměstkyní Laurenčíkovou, tam přijdou vedoucí oddělení, ti vůbec nemají mandát respektive nechtějí nic rozhodnout. A prakticky víme, že je řada problémů, jsou tady bezpečnostní rizika, jsou tady vyloučené lokality, pořád nevíme, kde ti lidé se nachází, jakého jsou vzdělání, jaké jsou profese. A i lex Ukrajinou VI se to neošetří, protože úřad na ochranu osobních údajů pořád říká, že ten dotazník je dobrovolný, to znamená, že ten válečný uprchlík, pokud ty údaje nechce do toho dotazníku napsat, tak my jimi nedisponujeme. Pan ministr vnitra sice říká, že většinu těch údajů máme, ale já jsem je černé na bílém nikde neviděla.

Chtěla bych říct, že v tuto chvíli je v legislativním procesu materiál a jmenuje se Strategie adaptace a integrace. Představte si, že tento materiál nedostaly k připomínkování kraje. Je to vůbec normální, aby takto důležitý materiál kraje, které zabezpečují mnoho věcí, které jsou spojené s ubytováním, v minulosti zajišťovaly ta krajská asistenční centra, tak tento materiál, podotýkám, není finančně kryt, to je jedna z věcí, a druhé, že ho nedostaly k připomínkování kraje? Mohla bych se ještě ptát, jestli to dostal Svaz měst a obcí, na to odpověď neznám. Ale připadá mi toto úplně neskutečné, takovýto materiál, který tady je, který říká, že bude nějaké vládní grémium, že tedy bude pověřen ministr práce, sociálních věcí, předpokládám, že takoví ministři se sejdou tak jednou a pak tam budou posílat ty vrchní ředitele nebo ty vedoucí oddělení.

Já znovu podotýkám, že je strašně důležité, aby někdo se začal zabývat tím integračním adaptačním procesem a především - a tu kritiku jsme panu ministrovi na bezpečnostním výboru říkali - že ti lidé - a máme nějaká data - že 52 % lidí by tady chtělo zůstat, tak je otázkou, že už v tuto chvíli se popřípadě nemusela dočasná ochrana prodlužovat, ale už ti lidé se mohli integrovat a adaptovat, mohli si požádat o přechodný pobyt, trvalý, dlouhodobý a tak dále, jak ten proces v rámci azylového zákona a zákona o pobytu cizinců prostě tady je.

Pan ministr vnitra na bezpečnostním výboru přislíbil, že po lex Ukrajině VI a po uplynutí termínu březen 2025 to budou řešit a přijdou s tímto návrhem, takže já tomu budu věřit, že to, co slíbil, tak že nastane, ale myslím si, že už to mohlo být v některých případech v tuto chvíli. Protože, jak máme ty informace a říká je tady i ministr práce a sociálních věcí, že 100 tisíc lidí již pracuje, zapojilo se, tak si myslím, že svým způsobem, a pokud oni by se rozhodli, že by chtěli tady zůstat, tak už by ten integrační adaptační proces mohl probíhat a nemuseli by mít ten status dočasné ochrany.

Zároveň bych chtěla říct, že mi velmi vadí, že vláda se nepokusila získat nějaké finanční prostředky z Evropské unie. Říká se, že jsme byli jedna a pan ministr vnitra to pořád opakuje, že jsme to všechno zvládli skvěle a tak dále a myslím si, že určitě získání finančních prostředků v rámci Evropské unie by určitě pomohlo našemu rozpočtu a určitě bychom pak mohli tak, jak tady kolikrát říkáme, že nejsou finanční prostředky na tuhle oblast, ve školství a v jiných, tak bychom tyto získané finanční prostředky z Evropské unie určitě mohli využít na to, na co dneska je obrovská poptávka a respektive na to, na co ty finanční prostředky v České republice potřebujeme. Ať už je to školství, ať už je to zdravotnictví, ať už je to doprava, bezpečnost a další oblasti. Nemusím připomínat, že jsme tady měli mnoho pozměňovacích návrhů v rámci projednávání rozpočtu na rok 2024.

Na základě toho, co jsem tady v tuto chvíli řekla, bych chtěla avizovat, že my lex Ukrajinu VI podpoříme, ale zároveň bych chtěla říct, že po schválení všech pozměňovacích návrhů a po schválení zákona jako celku si v tuto chvíli dovolím načíst doprovodné usnesení, o kterém bych chtěla, abychom po schválení tohoto zákona jako Poslanecká sněmovna hlasovali.

Doprovodné usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna v rámci přijetí zákona lex Ukrajina VI vyzývá vládu České republiky k aktivním kroku vlády pro získání finanční kompenzace z Evropské unie. Za druhé, aby již k prodloužení dočasné ochrany nedocházelo. Tím myslím po roce 2025 a řešilo se to dle azylového zákona a zákona o pobytu cizinců. Dále k důslednému posuzování příjmů nezranitelných osob. Dále k bezodkladnému předložení seznamu migrantů s daty o vzdělání, profesi, zaměstnání, bydliště a jiné. A vyzývá premiéra České republiky k určení konkrétního ministra zodpovědného za řešení adaptace a integrace uprchlíků."

Děkuji, poprosím, aby o tomto doprovodném usnesení po schválení zákona lex Ukrajina VI bylo hlasováno.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama