Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.02.2019 10:51:54 - D. Šach

Černé stavby

Pokud je zjištěno, že někdo postavil stavbu bez povolení, proč není donucen ji neprodleně na své náklady zase zbourat? Pak by si mohl o povolení požádat a případně stavit znovu. Prodělá tím, ale jak jinak chcete zařídit, aby lidé nestavěli na černo a nedoufali, že jim to projde? A i kdyby ne, tak přeci můžou požádat o povolení dodatečně. A jestli to chápu dobře, tak i třeba po 10 letech?

Odpověď

26.02.2019 14:38:07 - Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, pokud je stavba postavena „načerno“, tedy bez příslušného povolení či opatření stavebního úřadu, má stavební úřad povinnost zahájit řízení o odstranění takové stavby. V rámci tohoto řízení pak skutečně může být stavba při splnění zákonných podmínek dodatečně povolena. Nejsou-li podmínky pro dodatečné povolení splněny, stavební úřad rozhodne o odstranění stavby. Pro zahájení řízení o odstranění stavby nejsou skutečně stanoveny žádné pevně stanovené lhůty, takže skutečně řízení může být zahájeno i po několika letech. V rámci již zahájených řízení pak ale již platí pro vydání rozhodnutí obecné lhůty vyplývající ze správního řádu.

 Největším problémem ale  v současné době je, jak na to upozorňujete, že v praxi nedochází k výkonům rozhodnutí, tedy k samotnému odstranění stavby.  Je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, proběhne i exekuční řízení, ale „černý stavebník“ sám dobrovolně na své náklady stavbu neodstraní. Pokud vlastník stavby dobrovolně ve stanoveném termínu rozhodnutím uloženou povinnost nesplní (nebo vlastník stavby není znám), je povinností stavebního úřadu zajistit výkon rozhodnutí (exekuci), tj. musí uhradit náklady sám a po povinném je následně vymáhat (často se však jedná o nevymahatelné náklady, zejména v případě neznámého vlastníka stavby). Výkon rozhodnutí tak zajišťuje obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem, což je pro obecní rozpočty značně zatěžující. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obcí tak stavební úřady nemohou plnit svoji zákonnou povinnost a k výkonu rozhodnutí často ani nepřistupují.

Tento stav je dlouhodobě kritizován odbornou veřejností, proto MMR ČR v současné době připravilo dotační program, který má obcím pomoci s financováním výkonů rozhodnutí obecných stavebních úřadů. Program se sice nebude vztahovat na „černé stavby“, ale pomůže to při výkonu jiných rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu (např. rozhodnutí o nutných zabezpečovacích prací na stavbě…). Pak „zbyde“ v rozpočtu obcí i na financování odstranění černých staveb.