Mgr. Jana Pastuchová

  • ANO 2011
  • Liberecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.04.2021 18:32:00

Musíme pomáhat lidem nejen teď, ale i do budoucna

Musíme pomáhat lidem nejen teď, ale i do budoucna

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. 4. 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Děkuji, pane předsedající. Než začnu svoji řeč k tomuto, bych jenom vaším prostřednictvím trošku zareagovala na pana kolegu poslance Bauera s tím, že jsem tento pozměňovací návrh opravdu vložila minulý pátek do systému, ale s tím, že jsem kolegům, kteří jsou ve výboru pro sociální politiku, informaci podala, protože jsem si byla vědoma toho, že byste chtěli reagovat na tento komplexní pozměňovací návrh. Takto jsem to i diskutovala před programem, který byl schvalován, a prosila jsem, aby tento sněmovní tisk byl projednáván až příští týden, abyste opravdu měli možnost na toto reagovat.

Bohužel, byla to myslím opozice, která tento bod navrhla na dnešek na druhé čtení. A bylo to schváleno, takže i proto už jsme teď v tom druhém čtení a tímto bych chtěla říct, že to nebylo až tak na naší vině. Takže to jen k tomu.

Další věc, kterou bych chtěla říct, že se vší úctou k paní ministryni nám to zde představila, ale představovala komplexní pozměňovací návrh, který předkládám já společně s panem poslancem Sklenákem a paní poslankyní Aulickou. A budu ho předkládat teprve v podrobné rozpravě. Takže k něčemu se tady vyjadřovat, co není ještě načteno, si myslím, že není zrovna dobré.

V první řadě bych chtěla moc říct, že jsem ráda, že tu dnes můžu stát za své kolegy, jak jsem řekla, pana poslance Sklenáka a paní poslankyni Aulickou a představit vám komplexní pozměňovací návrh k vládní novele tzv. kurzarbeitu. Já za sebe musím říct, že byly chvíle, kdy jsem v možné nalezení shody přestávala věřit, a proto jsem ráda, že tu dnes stojím a tento návrh můžu představit.

Ačkoliv jsme zpočátku měli odlišné postoje, myslím si, že všichni jsme měli společný cíl a věděli jsme, že zavedení tzv. kurzarbeitu velmi potřebujeme. Že potřebujeme pomáhat lidem nejen teď v době koronaviru, ale že musí pomáhat i do budoucna. A tady bych znovu upozornila na to, že kurzarbeit není na dobu teď v krizi, ale bude tady s námi tento zákon mnoho mnoho dalších let, doufám. Proto jsme měli, a jsem tomu moc ráda, že jsme měli vůli nalézt společně pro všechny, doufám, přijatelné řešení a že jsme každý z nás v něčem ustoupili, ale dovedli jsme se dohodnout. Výsledkem naší dohody je právě dnes představený komplexní pozměňovací návrh. V rychlosti rekapitulace. Všichni víme, že tato krize si vyžádala mimořádné řešení v programu vládního programu Antivirus, který je velice úspěšný. Ale uvědomili jsme si, a už to víme dlouho, že nám zde chybí konkrétní standardní nástroj k řešení této situace.

Nebudu to asi říkat, shrnu to rychle, znovu zopakuji, že inspiraci mnozí viděli v německém kurzarbeitu, ale tímto nástrojem jsme se inspirovat nemohli a nemohli jsme ho automaticky ani přenést, jak se mnozí domnívali. Chybí nám zde desítky let vybudovaný fond na pojistném principu, služby zaměstnanosti nemáme organizované na tripartitním základě a další a další. Jak řekla kolegyně zpravodajka, vaším prostřednictvím, paní poslankyně Dražilová, bylo přijato ve druhém čtení zhruba 50 pozměňovacích návrhů. Z toho dva, které šly trochu proti sobě a byly odlišné v principech. My jsme měli konstruktivní jednání opravdu se všemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí, zástupci tripartity, jak jsem řekla, každý z něčeho ustoupil a jsem moc ráda, že teď tady představím hlavní věci toho pozměňovacího návrhu.

Za sebe osobně bych chtěla říct a zdůraznit, že mám opravdu radost z toho, že tam zůstalo zachováno to, že zaměstnanci dostanou mzdu ve stejný termín, doplatek nebo náhradu mzdy, v jednom termínu společně s výplatou a tím pádem si nebudou muset měnit platby za hypotéky, nájmy, plyn, elektriku, což bylo naším cílem. A druhá věc, za kterou jsem moc ráda, že se ustoupilo od tzv. podpory, ale že to je na základě náhrady mzdy od zaměstnavatele.

A teď podrobně k pozměňovacímu návrhu, který předkládám společně s kolegy. Jak jsem řekla, zásadní změnou oproti vládnímu návrhu zákona je opuštění navrhovaného systému výplaty podpory zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude tak jako doposud vyplácet v případě překážek v práci na jeho straně zaměstnancům náhradu mzdy v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Zaměstnanec tedy dostane své peníze za odpracovanou dobu i za dobu bez přidělené práce ve stejný den ve stálém výplatním termínu. O příspěvek lze požádat pro zaměstnance, u kterého pracovní poměr trvá alespoň tři měsíce. Bude-li zaměstnavatel chtít čerpat příspěvek v době částečné práce na náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci, musí činit tato náhrada mzdy minimálně 80 % průměrného výdělku zaměstnance. Úřad práce mu pak vyplatí příspěvek ve výši 80 % nákladů na tuto náhradu mzdy. Princip je obdobný jako u vyzkoušeného Antiviru. Hradit se bude 80 % z vyplacené náhrady včetně odvodů. Strop příspěvku je stanoven na 1,5násobek průměrné mzdy.

Načasování výplaty příspěvku pak záleží plně na zaměstnavateli. Požádat o platbu může ještě před svým výplatním termínem. Protože úřad práce bude mít na platbu osm dnů, může zaměstnavatel dostat prostředky dříve než je splatná náhrada mzdy jeho zaměstnanců, jinými slovy, není třeba nejprve vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy a pak teprve žádat o refundaci příslušných nákladů.

Možnost čerpat příspěvek bude aktivována vždy nařízením vlády. Zákon stanoví, kdy je možno aktivaci provést. Dojde k tomu po projednání v tripartitě. Nařízení stanoví všechny podstatné podmínky a parametry. Důležité je, že ohrožena musí být úroveň zaměstnanosti, tedy konkrétní pracovní místa. Vláda stanoví rozsah překážek v práci v rozmezí 20 až 80 % týdenní pracovní doby. Tato doba se bude počítat buď za část zaměstnavatele, nebo za celého zaměstnavatele podle toho, kde budou naplněny podmínky, kde bude ohrožena zaměstnanost. Vláda také stanoví dobu aktivace. Napoprvé to může být maximálně šest měsíců a dobu lze dvakrát o tři měsíce prodloužit - opravdu tedy na 12 měsíců, jak řekla paní ministryně. Vláda má také možnost vymezit okruh zaměstnavatelů prostřednictvím stanovení závazných ukazatelů, které musí zaměstnavatel naplnit. Zákon je nijak neupřesňuje, vždy budou voleny v závislosti na příčinách aktivace. S čerpáním příspěvku ze strany zaměstnavatelů budou svázány i povinnosti, při jejichž nesplnění vznikne povinnost příspěvek nebo jeho část vrátit. Například udržet pracovní místo po určitý čas i po ukončení čerpání. Konkrétně to bude čas rovný polovině doby čerpání. Je to kompromis mezi naplněním cíle, tedy udržením ohroženého místa, a zároveň snahou neudržovat uměle místa, která přestala být perspektivní.

Sankce by následovala i po porušení dohody, jejíž uzavření se předpokládá mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Na základě této dohody budou zapojení zaměstnanci uvolňováni k aktivním zabezpečovaným úřadem práce, ať už v rámci zaměstnaneckých rekvalifikací nebo jiných potřebných vzdělávacích akcí.

Já jsem tady uvedla náš komplexní pozměňovací návrh. Ještě jednou, vím a snažila jsem se, bohužel nešlo to udělat tak, abyste měli čas na to reagovat. Bylo na to málo času. Přesto jsem ráda, že se dnes opakuje druhé čtení. A věřím, že tento celkový návrh i s našimi pozměňovacími návrhy bude pro vás přijatelný, schválíme ho. Senát nám to podpoří. A budeme tu mít nástroj, který nám do budoucna bude pomáhat řešit tyto věci, nástroj, který v této republice dlouhodobě nebyl.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama