ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.12.2011 19:36:00

Nový školský zákon přinese zásadní změny

Nový školský zákon přinese zásadní změny

Přes snahu poslanců Věcí veřejných neschválila sněmovna pozměňovací návrh Senátu a v novele školského zákona proto zůstává přechodné ustanovení týkající se zavedení šestiletých „funkčních období“ ředitelů veřejných škol a školských zařízení.

To, podle výkladu některých odborníků, způsobí automatický plošný zánik funkcí dosavadních ředitelů ve třech vlnách. „K 31. 7. 2012 by ve funkci měli končit ředitelé, kteří ji zastávají šest let a více, v následujícím roce ti ředitelé, kteří jsou ve funkci tři až šest let, a ředitelé sloužící méně než tři roky by měli termín 31. 7. 2014,“ vysvětlil ministr školství Josef Dobeš. „Zřizovatel sice může opětovně jmenovat dosavadního ředitele, musí k tomu však vyhlásit konkurs. Tato skutečnost znamená pro zřizovatele značnou administrativní zátěž spočívající ve vyhlašování konkursů na místa ředitelů všech jimi zřizovaných škol a školských zařízení.“ Ministerstvo, které podporovalo pozměňovací návrh Senátu, nyní zvažuje další kroky ke zmírnění dopadů novely.

Novela školského zákona však přináší i další změny. Uchazeči o přijetí do střední školy mohou podat nejvýše 2 přihlášky namísto současných tří. Zjednodušení administrativy se dočkají ředitelé škol při oznamování kladných rozhodnutí v přijímacím řízení. Nově budou tato rozhodnutí oznamovat pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a nemusí je tedy odesílat poštou. Zákon také omezí možnost zpětvzetí zápisového lístku pouze na případy, kdy byl žák na další střední školu přijat na základě odvolání.

Základní školy už nebudou muset vystavovat žákům v posledním roce docházky výstupní hodnocení. V předškolním vzdělávání je nejvýznamnější změnou to, že bezplatnost posledního ročníku veřejné mateřské školy bude nově omezena jen na 12 měsíců. Pokud si rodiče zažádají pro svého předškoláka o odklad povinné školní docházky, budou muset další rok, který jejich dítě stráví opět v posledním ročníku mateřské školy, už dítěti zaplatit.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama