Mgr. Karolína Peake

  • LIDEM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,73. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.06.2012 17:05:00

Chceme budovat přátelský, úsporný stát nezatěžující občany

Chceme budovat přátelský, úsporný stát nezatěžující občany

Základní hodnotová a programová východiska strany LIDEM – liberální demokraté

Strana LIDEM - liberální demokraté Karolíny Peake dnes zveřejnila svá hodnotová a programová východiska. Jejich mottem je "obyčejná slušnost". "V politice chceme prosazovat taková pravidla, aby se prosadila a vyplatila obyčejná lidská slušnost. Chci ukázat, že slušný člověk není hloupý člověk. Chci přesvědčit, že mazanost a ostré lokty nejsou jediný způsob jak obstát. Naší politikou je respekt ke svobodě jedince a maximální podpora jeho rozvoji. Respekt ke svobodě, která znamená i odpovědnost a ohleduplnost vůči ostatním," řekla Karolína Peake.

Strana LIDEM - liberální demokraté Karolíny Peake dnes spustí svou provizorní webovou stránku www.lidem.cz<http://www.lidem.cz/>. "Nový web ve stranických barvách vznikne až po 10. červnu, vybereme logo strany z desítek  návrhů, které nám v rámci vyhlášené soutěže přicházejí," řekla Karolína Peake. "Přes dočasné stránky chceme komunikovat s našimi příznivci a zájemci o spolupráci, kteří do teď měli k dispozici jen náš facebook. Na webu najdou kontaktní informace, aktuality, tiskové zprávy, ale i naše stanovy a nově vypracovaná programová a hodnotová východiska strany," doplnila Peake.

Chceme vytvořit taková pravidla, aby obstála a prosadila se obyčejná lidská slušnost.

1. Základem i hranicí naší politiky je svoboda jednotlivce. Stát musí poskytovat podmínky a prostor pro jeho rozvoj. Prosazujeme ekonomické a osobní svobody, ale i odpovědnost, kterou každá svoboda přináší. Odpovědnost jednotlivce za rodinu, obec a životní prostředí. Svobodný jedinec je základem společnosti garantující solidaritu s potřebnými a rovné příležitosti bez ohledu na pohlaví, věk, etnickou příslušnost či sociální postavení.

2. Solidarita pro nás znamená podporu důstojnému stáří, odpovědným rodinám a těm, kteří se bez vlastní viny dostali do tíživé situace.

3. Tvůrcem základních hodnot státu je pracující rodič.

4. Vymahatelnost a předvídatelnost práva jsou pilířem demokratické společnosti. Naším cílem není vytvářet tlak shora, ale především snížit byrokratickou zátěž.

5. Chceme budovat přátelský, úsporný stát nezatěžující občany. Nebudeme falešnými sliby v občanech vytvářet pocity nároků, které nemůže efektivní stát naplnit. Stát má lidem poskytnout servis, který za své daně od státu oprávněně očekávají.

6. Chceme vrátit politice a demokracii důvěru občanů.

7. Daňová zátěž občanů a podniků musí být spravedlivá a nezatěžující nad míru solidárnosti. Za zásadní považujeme stálé a předvídatelné daňové předpisy. Hlavním cílem je zvýšit daňovou výtěžnost a omezit daňové úniky.

8. Poctiví podnikatelé musí dostat příležitost a podporu.

9. Musíme investovat do naší budoucnosti – do vzdělání, vědy a výzkumu ale i infrastruktury.

10. Správa věcí veřejných má být co nejblíže občanovi. Prosazujeme koncept otevřeného úřadu na všech úrovních, od obce po parlament. Občan musí mít možnost jednoduše kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky a připomínkovat navrhované zákony a vyjadřovat se k nim.

11. Ochrana zdraví a života občanů je základní povinností státu. Moderní medicína je drahá. Prevence a každodenní péče o zdraví je základ. Abychom umožnili kvalitní a bezvýjjimečnou ochranu života v případě jeho ohrožení, je třeba v méně závažných situacích spoluúčast pacienta. Samozřejmostí jsou jasně dané stropy, nad které nebudou poplatky hradit lidé v těžké sociální situaci.

12. Klíčové je zajištění bezpečnosti a ochrany občanů. Naším cílem je nezávislá, kvalitní a efektivní policie, zajištěná moderní technikou.

13. Extremismus a populismus představují největší ohrožení demokracie. Nejlepší zbraní proti extremismu je prosazování spravedlivého a rovného přístupu ke všem občanům. Nadbytečná privilegia a výjimky navyšují napětí ve společnosti.

14. S korupcí se dá reálně bojovat nastavením takových pravidel, která prostor pro  nekalé jednání neumožňují. Chceme pravidla platná pro všechny, pravidla, která nevyvyšují jednoho nad druhého. Boj s korupcí nesmí být nástrojem pro boj politický.

15. Podporujeme kvalitní domácí zemědělskou produkci a dobré postavení českých zemědělců na mezinárodním trhu.

16. Rozvinutý energetický průmysl je významnou konkurenční výhodou České republiky. Rozvoj energie z jádra při další diversifikaci zdrojů a důraz na výzkum a vývoj dalších zdrojů považujeme za jeho hlavní pilíře.

17. Prosazujeme evropskou politiku, jež bude založena na suverénním postavení našeho státu v rámci Evropy a racionálním přístupu k evropským dokumentům a iniciativám. Naše postoje musí být srozumitelné a čitelné.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama