Mgr. Lubomír Metnar

  • BPP
  • ministr obrany
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.10.2020 20:41:00

Novinkou bude i funkce inspektora kybernetické obrany

Novinkou bude i funkce inspektora kybernetické obrany

Projev na 61. schůzi Poslanecké sněmovny 7. října 2020 k návrhu změny zákona o Vojenském zpravodajství.

Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit návrh zákona o vojenském zpravodajství. Novela doplňuje systém obrany státu v reakci na reálné hrozby v kybernetickém prostoru. Legislativní návrh proto řeší možnost náležité reakce a adekvátně reagovat státu a zajistit tím obranu státu a jeho obyvatel.

Na základě tohoto návrhu bude stát oprávněn aktivně odvrátit kybernetické útoky, ohrožující jeho základní fungování a podstatu. Obranu však nelze vykonávat bez možnosti detekovat, že vůbec dochází nebo se bezprostředně schyluje ke kybernetickému útoku a dále bez možnosti zajistit identifikaci útočníka nebo alespoň zdroj, odkud útok přichází.

Na základě tohoto zákona by vojenské zpravodajství získalo nové nástroje, které doplní stávající schopnosti detekovat kybernetické útoky.

Zákon jasně vymezuje jak pozitivně tak i negativně co tyto nástroje mohou a co naopak nemohou. Rozhodně se nejedná - a to bych chtěl zdůraznit - o plošný monitoring, ale pouze o cílenou detekci kybernetických útoků.

Nově činnosti vojenského zpravodajství budou podléhat kontrolním mechanismům, zaručujícím dodržování zákonných mantinelů, např. povinnost vedení auditních záznamů o provozu nástrojů detekce, jež budou plně přístupné kontrolním orgánům. Kromě vnitřní kontroly bude na tuto činnost dopadat systém takzvané třístupňové kontroly, konkrétně ze strany vlády, Parlamentu a orgánů nezávislé kontroly.

Nad rámec výše uvedeného bude pro účely kontroly nakládání s daty výraznou novinkou i funkce inspektora kybernetické obrany. Tento bude jmenován vládou na návrh ministra obrany, a to po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování bude vázána pouze právním řádem. Jeho primárním úkolem bude dozorovat nad ochranou dat a informací zpracovaných vojenským zpravodajstvím a souvisejících postupů při výkonu kybernetické obrany, a to včetně dodržování základních práv a svobod.

Návrh zákona byl ještě před jeho předložením Poslanecké sněmovně konzultován se všemi poslaneckými kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně. V létě vznikla společná platforma, na které se aktivně podíleli zástupci soukromé sféry, zejména Svazu obchodu a průmyslu, operátorů a poskytovatelů internetového připojení. Vyústěním je konsenzuální návrh, který bude předložen jako pozměňovací návrh.

V rámci projednání ve výboru tedy bude možné vyřešit vybraná ustanovení, která mohla budit obavy, tak, aby se jednalo o moderní právní předpis, nastavující jednotlivé role na spolupráci při obraně našich občanů.

Dostatečný prostor bude věnován i problematice kontroly například orgánu nezávislé kontroly, tak, aby byla tato instituce funkční a stále důvěryhodná.

Hlavním cílem návrhu je, abychom byli schopni adekvátně reagovat na reálná ohrožení. Chci vám říci, že události z posledních měsíců, např. nemocnice v Benešově, bohužel svědčí o opaku. Smyslem navrhovaných změn tedy v žádném případě není snaha o omezení svobody občanů, ale naopak jejich obrana vůči útokům a hrozbám, mířícím právě proti jejich základním právům a svobodám.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama