Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.03.2021 19:27:00

Takto destruktivně zlikvidovat smíšený model veřejné správy je nerozumné

Takto destruktivně zlikvidovat smíšený model veřejné správy je nerozumné

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 3. března. Vládní návrh stavebního zákona.

Tak děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, už jsem vás takto oslovil, tak ještě jednou, dovolte mi, abych vás i ctěnou Sněmovnu seznámil skutečně s tím velmi mimořádným institutem oponentní zprávy menšiny poslanců. Je to postup, který je v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, a vlastně - a říkal to tady už kolega Martin Kupka coby reprezentant výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj - je to jenom svědectví toho, že toto, co projednáváme, je velmi zásadní a významná materie, možná jedna z nejdůležitějších v celém tomto volebním období. A tady určitě musím dát za pravdu paní ministryni i panu zpravodaji, že ten cíl, který sledujeme, to znamená zrychlení stavebního řízení v České republice, moderní, rychlé, transparentní stavební předpisy bez zbytečného utrácení veřejných financí, to je cíl nás všech, jak Ministerstva pro místní rozvoj, tak nás poslanců. To, že skutečně tuto věc nebereme na lehkou váhu, že to je věc, která se bezprostředně dotýká každého z občanů České republiky, který se rozhodne ať už stavět malý zahradní domek, nebo v případě obcí a měst budovat veřejnou infrastrukturu, nebo se to dotkne státu v okamžiku, kdy buduje ty velké infrastrukturní stavby, nebo jakékoliv soukromé, soukromoprávní společnosti, je to prostě věc, která se bezprostředně dotýká každého z nás, a všichni se chceme dostat z těch tragických čísel, pokud jde o délku stavebního řízení v České republice, tam, kde se dnes nacházíme.

Protože to skutečně bereme vážně a velmi bedlivě jsme sledovali celý ten proces několika let, kdy se připravují novely stavebních předpisů, tak právě to nás vedlo k tomu, že jsme v loňském roce se skupinou poslanců z opozičních stran - kolegové z ODS, Pirátská strana, KDU-ČSL, Top 09 a hnutí STAN se rozhodli na ten proces reagovat přípravou komplexního pozměňovacího návrhu, který je zde představován jako komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kupky, ale dále pod ním figurují jména Ivana Bartoše, mě osobně Marka Výborného, Věry Kovářové a Dominika Feriho. Vzhledem k těm debatám a k tomu procesu, který skutečně se ukázal i ze strany předkladatelů, tedy vlády, resp. Ministerstva pro místní rozvoj jako poněkud atypický v situaci, kdy zde probíhalo opakované projednávání v rámci Legislativní rady vlády, kde následně vláda schválila nějakou podobu sněmovního tisku 1008, a následně se paní ministryně veřejně, aktivně přihlásila ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Kolovratníka a dalších poslanců, který v zásadě vznikal v rámci konsenzu s Ministerstvem pro místní rozvoj, tak i proto jsme byli nuceni reagovat na tuto zásadní věc vlastně obdobným nástrojem, a to je komplexní pozměňovací návrh, pod kterým jsem také osobně podepsán a který jsme dali k dispozici poslancům v jednotlivých výborech, jak v tom garančním hospodářském, tak v těch dalších dvou výborech, kam byl tento sněmovní tisk přikázán, tedy ve výboru ústavně právním a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já jsem zde teď, v tuto chvíli, jako reprezentant ústavně právního výboru, kde jsem byl usnesením pověřen, abych jako zpravodaj oponentní zprávy vás seznámil s projednáním tohoto komplexního pozměňovacího návrhu kolegy Kupky a dalších na ústavněprávním výboru.

Dovolte mi tedy seznámit vás s oponentní zprávou ze 79. schůze, která se odehrála 3. února 2021 k vládnímu návrhu stavebního zákona, sněmovní tisk 1008. Po úvodním slově ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, zpravodajské zprávě poslance Dominika Feriho a po rozpravě níže podepsaná menšina poslanců ústavněprávního výboru má za to, že:

1. Komplexní pozměňovací návrh poslanců Kolovratníka, Kořánové, Kalouse, Luzara, Dolínka, Fridricha a Jelínka nevhodně zasahuje do pravomocí krajů, měst a obcí a zásadně narušuje současný smíšený model veřejné správy.

2. V případě přijetí zmíněného návrhu hrozí další zbytečné náklady na vznik nových úřadů a integraci, což je v současné ekonomické situaci neodpovědné.

3. Zmíněný pozměňovací návrh může ohrozit výstavbu ve České republice a v případě jeho přijetí hrozí, že institucionální změny vyvolají kolaps ve výstavbě až na dva roky.

4. Z výše zmíněných důvodů není správnou cestou pro výstavbu v České republice komplexní pozměňovací návrh poslanců Kolovratníka, Kořánové, Kalouse, Luzara, Dolínka, Fridricha a Jelínka a ze stejných důvodů doporučuje na místo toho komplexní pozměňovací návrh přijmout ten komplexní pozměňovací návrh poslanců Kupky, Bartoše, Výborného, Kovářové a Feriho, který je přílohou této oponentní zprávy a s kterým se můžete seznámit v rámci dokumentů pod číslem sněmovního tisku 1008.

Ústavněprávní výbor určil zpravodajem oponentní zprávy poslance Marka Výborného a zmocnil mne s touto oponentní zprávou seznámit Poslaneckou sněmovnu, což jsem teď tímto učinil, a pod oponentní zprávou ústavněprávního výboru, abych dostál všemu, jsou podepsáni poslanci Marek Výborný, Marek Benda, Pavel Blažek, Dominik Feri, Jakub Michálek, František Navrkal a Jan Farský.

Tolik tedy oponentní zpráva menšiny poslanců ústavněprávního výboru, která je svědectvím toho, že tu věc ani ústavněprávní výbor nebere na lehkou váhu, a z pozice tohoto výboru mi dovolte připomenout hlavně to, o čem potom budu hovořit v obecné rozpravě, a to je bohužel díky pozměňovacímu návrhu kolegy Kolovratníka naprostá destrukce smíšeného modelu veřejné správy, tedy něco, k čemu určitě může být legitimní právo, to může samozřejmě navrhnout kdokoliv, nicméně to, co mně osobně velmi vadí, je to, že to probíhá bez naprosté debaty a diskuze. Právě tyto původní návrhy, které byly součástí, pokud se nepletu, paní ministryně, toho věcného záměru úplně v úvodu projednávání stavebních zákonů, tak vedly k naprosto logickému odmítnutí ze strany reprezentantů obcí a měst, ať už Svazu měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv, stejně tak jako to jednoznačně odmítla Asociace krajů České republiky. Takto destruktivně zlikvidovat smíšený model veřejné správy, něco, co je v České republice osvědčené desetiletí, resp. staletí, protože ty kořeny můžeme hledat v modelu veřejné správy v 19. století, tak nám přijde jako velmi nerozumné.

Velmi nerozumné a může to mít drastické dopady mimo jiné třeba i do vůbec schopnosti realizovat stavební řízení v příštích několika letech v České republice. Bude to mít samozřejmě dopady finanční - a to nemalé. Reprezentanti krajů, hejtmané - mimochodem podporu tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který tady oponentní správy reprezentují, vyjádřila téměř celá Asociace krajů České republiky.

A co je také důležité, právě oni odkazují na to, že na to nejsou připraveni a že to s nimi nebylo konzultováno ze strany jak předkladatele pozměňovacího návrhu. Nevím, jestli pan poslanec Kolovratník je tady schopen představit usnesení Pardubického kraje, že by podporovalo snad jeho pozměňovací návrh. Myslím, že to stanovisko je přesně opačné. Pokud jsem dobře vnímal na různých fórech a debatách stanoviska hejtmanů, tak právě oni se obávají toho, že to s nimi nebylo projednáno, nemají k dispozici dostatečné kapacity, a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat skutečně dál.

Čili tohle je jedna z věcí, která určitě i z pozice ústavněprávního výboru nám připadá jako velmi neblahý a velmi nebezpečný experiment. Já jsem připraven i v obecné rozpravě poté poukázat na další prvky a přínosy toho komplexního pozměňovacího návrhu, pod kterým jsem podepsán a který považujeme za ten rozumný a správný konsenzus.

Na závěr mi dovolte ještě připomenout, že, možná poněkud naivně, ale očekával bych ze strany předkladatele, tedy vlády, potažmo Ministerstva pro místní rozvoj, jistou kontinuitu v tom, že když něco vláda projednala, tak si za tím skutečně stojí a nepřistoupí na naprosté přepracování toho původního návrhu zde na půdě Poslanecké sněmovny, kterým - a to si myslím, že je velmi důležité - kterým Ministerstvo pro místní rozvoj popře i ty dohody, které byly uzavřeny například na úrovni obcí a měst.

Myslím, že je tady zbytečné operovat možná dohodou s některými těmi největšími městy. Je to tak, že původní dohoda, která vedla k tomu vládními tisku, který nakonec projednal ústavněprávní výbor, protože ústavněprávní výbor nedostal předložený komplexní pozměňovací návrh kolegy Kolovratníka. Čili my jsme projednávali ten původní vládní tisk a ten byl ústavně právním výborem doporučen k tomu, aby byl projednán Poslaneckou sněmovnou. Čili i toto bychom měli zahrnout do toho hlasování zde v rámci projednávání ve druhém čtení. Tady je dobré tedy připomenout, že na tom výsledku, který přichází z hospodářského výboru, není konsenzus se zástupci samosprávy, a to jak na úrovni krajské, tak místní a obecní.

Na závěr mi dovolte požádat, pane místopředsedo, na závěr o procedurální hlasování. Musím se poněkud vymezit oproti tomu, co tady bylo navrhováno. Tím, že pan kolega Kolovratník přináší nový návrh - a to komplexní pozměňovací návrh z hospodářského výboru - tak to pro nás pro všechny tak, jak tady jsme, znamená situaci, že v okamžiku, kdy bude druhé čtení přerušeno tak, jak zde bylo naznačeno, tak jsme postaveni před situaci, že případné pozměňovací návrhy musí být přepracovány ke znění toho návrhu, který bude Sněmovnou přijat za ten, vůči kterému se budou pozměňovací návrhy načítat a v rámci jakého se bude ubírat dále druhé a třetí čtení.

Čili přeloženo, podle jednacího řádu jsme vlastně v situaci prvního čtení, kde je stanovena lhůta mezi prvním a druhým čtením na 60 dnů. To je lhůta, která je tam dána právě proto, aby poslanci se mohli velmi pečlivě seznámit s předlohou, která byla projednána v prvním čtení a posunuta do výboru a mohli připravit ty pozměňovací návrhy. Pane kolego, je to § 91 odst. 1. Jo, ta lhůta je tam jasně daná. Ale to asi všichni víme. Proto jsem přesvědčen o tom, že by tady, když budu tedy tolerance sama, tak bychom měli pracovat minimálně s tou lhůtou 30 dnů.

Když jste tady zmiňoval sněmovní tisk 7155 - to je ten dokument, který se týká sněmovního tisku 545 exekučního řádu a OSŘ, tak tam to bylo přerušeno, na minimálně 30 dnů se ta lhůta ještě natáhla. Čili jsem přesvědčen o tom, že abychom dodrželi dikci jednacího řádu, tak dnes musí to druhé čtení být přerušeno minimálně na 30 dnů. To znamená, dávám návrh na přerušení do 31. března 2021 tak, aby se vytvořil prostor pro všechny poslance a poslankyně, aby mohli připravit ty pozměňovací návrhy.

Pokud tedy předjímám samozřejmě, pokud tady bude odhlasováno, že některý z těch komplexních pozměňovacích návrhů - to může být pozměňovací návrh kolegy Kupky a nás, skupiny opozičních poslanců, stejně tak, jako pozměňovací návrh pana kolegy Kolovratníka, tak v tom případě bychom přerušili jednání ve druhém čtení do 31. března.

Pokud by nebyl schválen takto žádný z těchto komplexních pozměňovacích návrhů, čili pracovali bychom s tou vládní předlohou paní ministryně Dostálové, tak potom samozřejmě může legislativní proces standardně pokračovat tak, jak je nastaven. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama