Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.12.2020 11:40:00

Místo jednoho kárného soudu budou čtyři kárné soudy

Místo jednoho kárného soudu budou čtyři kárné soudy

Projev na 75. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. 12. 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů


Přeji dobré jitro. A děkuji za tuto schůzi, která nám pomůže upřednostnit zákony, které jsme se zavázali i ve spolupráci s GRECO, že Česká republika přijme. Prvním z nich je zákon, který pan předseda uvedl. Jedná se o vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, který byl předložen v souladu s plánem legislativních prací této vlády a na doporučení skupiny států proti korupci.

Když jsme tento zákon připravovali, tak jsme intenzivně komunikovali se zástupci soudů, státních zástupců, byly k tomu pořádány kulaté stoly, a konzultovali jsme jej v maximální možné míře, a myslím, že jsme ji vyladili natolik, že na tom zákonu je v podstatě shoda. Hlavním cílem je posílení záruk zákonnosti řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to zejména kárných řízení. Tohoto cíle má být dosaženo především zavedením druhého stupně v řízení. Dále je účelem tohoto návrhu uzpůsobení právní úpravy tak, aby řízení mohla probíhat efektivněji. Navrhuje se zavést přípustnost odvolání, a to proti omezenému okruhu rozhodnutí. Odvolání nemá být přípustné zejména proti rozhodnutím procesního rázu. Nově mají být místo jednoho kárného soudu, existovat čtyři kárné soudy. V prvním stupni povedou řízení vrchní soudy, ve druhém stupni Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší soud má rozhodovat ve věcech soudců rozhodujících ve věcech správního soudnictví a dále ve věcech státních zástupců a soudních exekutorů. Nejvyšší správní soud pak má rozhodovat ve věcech soudců rozhodujících výlučně v jiném, než správním soudnictvím. Má být zajištěna jednotnost rozhodování odvolacích kárných soudů, má být zřízen společný senát odvolacích kárných soudů, který se bude zabývat zejména sjednocováním rozhodnutí.

Kárné senáty vrchních soudů mají být složeny i nadále speciálně. Kárný senát vrchního soudu má mít šest členů, a to tři soudce z řad soudců vrchních soudů, krajských a okresních soudů a tři přísedící z řad právníků, kteří nejsou soudci. Přísedícími v řízení ve věcech soudců a státních zástupců mají být státní zástupce, advokát a osoba vykonávající jiné právnické povolání. Přísedícími v řízení ve věcech soudních exekutorů mají být soudní exekutor, advokát a osoba vykonávající jiné právnické povolání. Způsob výběru členů senátu vrchních soudů je zásadně převzat z dosavadní právní úpravy.

Na výběru členů kárných senátů vrchních soudů se tedy budou i nadále podílet také zástupci Státního zastupitelství, soudních exekutorů, advokacie a akademické obce. Odvolací kárné senáty mají být složeny ze tří soudců daného odvolacího soudu, tedy Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu. Senát pro sjednocování rozhodovací praxe má mít šest členů a má být složen paritně ze soudců kárných senátů odvolacích soudů.

Pokud jde o další změny, je třeba zmínit zejména zavedení výslovné úpravy dohody o vině a kárném opatření, což je jakási obdoba dohody o vině a trestu, která nyní tedy je také novým prvkem. Dohodu však bude muset schválit kárný soud. Má být také zaveden institut nesporných skutečností, takže nebude nutné provádět dokazování veškerých skutečností a dále úprava koordinace mezi subjekty oprávněnými podat kárnou žalobu. Koordinace má napomoci tomu, aby kárnou žalobu podával ten kárný žalobce, který má nejlepší podmínky pro přípravu kárné žaloby, zejména nejlepší znalost daného případu. Dále lze zmínit právní úpravu takzvané koncentrace řízení, což v podstatě znamená, že účastníci řízení budou muset uvést všechny rozhodné skutečnosti a navrhnout důkazy již v řízení před soudem prvého stupně. Sleduje se tím zejména omezení rizika průtahu v řízení. Vládní návrh obsahuje další opatření, která jsou tedy výslovně uvedena v jednotlivých ustanoveních a právní úprava přistoupení ke kárné žalobě.

Já děkuji za pozornost, to je asi úvodem všechno a těším se na diskusi.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama