Mgr. Marie Benešová

  • ministryně spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,62. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.10.2020 14:50:00

Návrh primárně prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření

Návrh primárně prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2020, ke změně zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insol

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon, který tady podrobně představil pan předsedající, jde z dílny Ministerstva spravedlnosti letos už podruhé a měli jsme tzv. lex covid 1 a tento se nazývá zkráceně lex covid 2. Byl zpracován v návaznosti na aktuální druhou vlnu epidemie koronaviru, která vedla k vyhlášení nového nouzového stavu od 5. 10. a považujeme jej za důležitý, protože má pomoci se podnikatelům nadechnout a nepadnout v této druhé vlně, kdy už docházejí rezervy a dochází i elán.

Navrhovaný zákon cílí na řešení urgentních problémů v oblasti insolvenčního práva. Návrh primárně prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření, zavedených zákonem č. 191/2020 Sb. účinným od 24. dubna tohoto roku. A zavádí se nové opatření ke snížení administrativní zátěže také insolvenčních soudů. Primárně se jedná o znovuzavedení nabídky institutu mimořádného moratoria, kde podnikatelům vypršela možnost o něj požádat už na konci srpna tohoto roku. Prodlouží se rovněž doba, po kterou na sebe podnikatelé nemusí podat insolvenční návrh, pokud jejich úpadek nastal v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

Závěrem se navrhuje upustit od povinnosti vždy nařizovat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení. Tento zákon jsme konzultovali s předními českými odborníky na insolvenční právo i s insolvenčními soudci. V Evropské unii přijala většina členských států podobné zákony v oblasti insolvenčního práva a rovněž přistupuje k jejich prodlužováni tak jako v současné době Německo. Návrh cílí na tři základní oblasti, z nichž navrhuje přijetí takovýchto opatření. Předně je to prodloužení opatření v insolvenční oblasti. Změny jsou motivovány snahou pomoci podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku koronavirové situace ohroženo. Tito podnikatelé v důsledku ekonomické situace se nedostali do takovéhoto stavu vlastním jednáním, ale z důvodu existujících opatření. Navrhujeme prodloužit odklad povinnosti dlužníků podat na sebe insolvenční návrh a prodlužujeme jej do 30. 6. 2021. Znovu zavést dostupnost institutu mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim a prodloužit ochranu dlužníků oddlužení. Zavedení nových opatření v insolvenční oblasti samozřejmě bude dopadat na insolvenční soudy a je možné očekávat zvýšený návrh na tyto insolvenční soudy. Proto konečně navrhujeme i dočasné zjednodušení doručování v insolvenčních věcech a tím administrativně ulehčujeme insolvenčním soudům.

Navrhujeme v této souvislosti vypuštění požadavku souhlasu většiny věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria přiznaných do 31. 8. 2020 a vyloučení opakovaného používání mimořádného moratoria týmiž dlužníky, vypuštění nutnosti vždy konat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení.

Na jednání vlády byla doplněna opatření dočasně zamezující výkonu rozhodnutí v exekuci o prodeji movitého majetku, a to za účelem poskytnutí určité úlevy povinný i coby prevence osobního styku osob podílejících se na faktickém výkonu. Navrhujeme proto prodloužit suspenzi výkonu rozhodnutí a exekucí prodeje movitých věcí do 28. února 2020.

To je asi v souhrnu pro úvod všechno. A prosím tedy o podporu tohoto zákona, který pomůže českým firmám a pomůže jim nejenom se nadechnout, ale pomůže i insolvenčním soudům.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama