Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.01.2017 11:13:18

Co zbyde z archivu Krátkého filmu

Co zbyde z archivu Krátkého filmu

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 interpelovala poslankyně Marta Semelová ministra kultury Daniela Hermana, a to ve věci Krátkého filmu Praha.

Vážený pane ministře, skupina umělců z Akademie výtvarných umění upozornila v uplynulých dnech prostřednictvím médií, petice i dokumentů na situaci v akciové společnosti Krátký film Praha a žádají Ministerstvo kultury, aby konalo. O co jde?

Někdejší státní podnik Krátký film byl v 90. letech zprivatizován, čímž stát přišel o kontrolu nad významnou částí našeho kulturního dědictví. Nově vzniklá akciová společnost Krátký film Praha získala přibližně 50 tisíc položek, kamerové negativy a filmové kopie, ale i unikátní autorské loutky z českých animovaných filmů, jejichž autorem je například Jiří Trnka, Hermína Týrlová nebo Karel Zeman. Říkám přibližně, protože v průběhu privatizace nevznikl soupis majetku a soukromý majitel začal rozprodávat filmové loutky a vytěžovat archiv, aniž by z prodeje vysílacích práv cokoli odváděl Státnímu fondu kinematografie. Podle zveřejněných informací Krátký film Praha již roky nic nevyrábí, prodává pouze vysílací práva, mezi jeho "zákazníky" patří například i veřejnoprávní televize, a to aniž by odvedl jakoukoli část zpět do výroby konkrétně Státnímu fondu kinematografie.

Chtěla bych se proto zeptat, máte jako ministr kultury přehled o tom, v jakém stavu se archiv nachází, v jakých podmínkách jsou sbírky uchovávány a zda se jim dostává potřebná odborná péče. Za druhé - víte, kolik originálních loutek z animovaných filmů a pohádek bylo současným majitelem rozprodáno a kolik jich v archivu ještě zbývá? A za třetí - připravujete změnu legislativy, která by umožnila provést inventarizaci archivu Krátkého filmu, dále přesnou specifikaci nakládání s autorskými a výrobními právy a která zajistí kontrolu státu nad naším kulturním dědictvím?

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená paní poslankyně. Úvodem je třeba zmínit, že Ministerstvo kultury je dle kompetenčního zákona mimo jiné ústředním orgánem státní správy pro umění. Co se péče o národní filmové dědictví týče, od roku 1992 byl rozhodnutím ministra kultury zřízen Národní filmový archiv jako státní příspěvková organizace Ministerstva kultury. Následně bylo toto rozhodnutí podloženo zákonnými předpisy. Posláním Národního filmového archivu je tak mimo jiné budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek archiválií. Jedná se rovněž o specializovaný archiv pro audiovizuální archiválie dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a s tím souvisejícími povinnostmi.

V případě akciové společnosti Krátký film Praha je však situace naprosto odlišná. Ministerstvo kultury ze své pozice nemůže jakkoli zasahovat do činnosti soukromoprávních subjektů a nemůže tedy žádným způsobem dohlížet na archiv Krátkého filmu ani zajistit jeho zpřístupnění. Ministerstvo kultury nedisponuje soupisem majetku, který po transformaci ze státní organizace na počátku 90. let přešel na společnost Krátký film. Právo hospodaření s originálními nosiči kinematografických děl vyrobených v organizaci Krátký film v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1964 přísluší dle autorského zákona Národnímu filmovému archivu. Krátký film Praha ale odmítal toto právo Národnímu filmovému archivu uznat a hmotné substráty zadržoval. Na základě tohoto rozdílného postoje k výkladu zákona spolu byly tyto dva subjekty v soudním řízení, jež bylo posléze ukončeno vzájemnou smlouvou. V současné době probíhá jejich komunikace v rámci standardních obchodních vztahů. Vysílání předmětných filmů je tedy možné.

Ministerstvo kultury si je vědomo velkého kulturního významu filmů a dalších předmětů, které původně patřily státní organizaci Krátký film v rámci Československého státního filmu, ale Ministerstvo kultury nemá zákonnou možnost pořizovat soupisy majetku soukromoprávních osob, k čemuž například vyzývá petice z konce loňského roku nazvaná Kde je Maxipes Fík? Jakákoli legislativní změna by v tomto ohledu vedla k zásahu do oprávněných zájmů soukromých osob.

Děkuji za pozornost.

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, já chápu legislativu a zasahování, nicméně tady se jedná skutečně o kulturní význam a ty skupiny, které na to upozorňují, očekávají od Ministerstva kultury přece jenom, že něco konat bude. Jedna z těch otázek, na kterou jsem se ptala, bylo i to, jak nakládají s penězi. A tady si myslím, že určitá kontrola by měla být. Oni měli výnosy, teď mám na mysli akciovou společnost Krátký film Praha, výnosy rok 2007 13,5 mil., 2008 23 mil., 2009 99 mil., o rok později 24 mil., 11,5 mil., 13 mil., 2013 14 mil., 2014 20 mil. atd., atd. Já si myslím, že v tom případě by se měla tato akciová společnost solidně zachovat vůči státu a státní složka nebo orgán Ministerstva kultury by měl v tomhle nějakým způsobem napomoci. (Upozornění na čas.) Jednak, aby se neztrácelo kulturní dědictví a za druhé, aby skutečně ty výnosy byly využity pro to, pro co by měly být.

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano, souhlasím s tím, že se to týká velké a důležité součásti našeho kulturního dědictví. Národní filmový archiv se snaží alespoň kooperovat, jak jsem už řekl ve svém předchozím příspěvku, v rámci smluv, k jejichž uzavření došlo na základě soudního řízení. Jak jsem už uvedl, my nemůžeme vstupovat přímo do soukromoprávních vztahů. Nicméně prostřednictvím spolupráce s Národním filmovým archivem tady je zájem o to, aby právě tato část kulturního dědictví byla veřejnosti zpřístupňována, protože se skutečně jedná o mimořádně hodnotnou část, která je dodnes i ve světě hodnocena vysoce kvalitně. A Česká republika nebo česká tvorba v tomto případě platí dokonce za příkladnou pro řadu zemí Evropy.

Co se týká financí, souhlasím s vámi, že by měly být ty zisky investovány zpět do rozvoje. Ale tady jsou jaksi legislativní možnosti velmi omezené. Lze to jedině na základě těch smluv, které jsou a které podle mých informací nefungují špatně, ale bohužel ta možnost je do značné míry omezena platnými právními předpisy. Děkuji.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama