Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.12.2010 22:43:50

Interpelace na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka

Interpelace na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka

Vážený pane ministře, navrhujete zpoplatnit poslední ročník mateřské školy, a to se zdůvodněním, že tento poplatek mohou rodiče hradit z rodičovského příspěvku. Uvědomujete si všechny souvislosti a opravdu počítáte s realizací zmíněného návrh ?

Vážený pane ministře, jak bylo zveřejněno v médiích, navrhujete zpoplatnit poslední ročník mateřské školy, a to se zdůvodněním, že tento poplatek mohou rodiče hradit z rodičovského příspěvku.

Jako člen této vlády asi nevíte, s jakým příjmem musí většina mladých rodin s malými dětmi vyjít a co všechno z toho musí zaplatit. Oblečení, ze kterého během pár týdnů děti vyrostou, pro ty nejmenší pak pleny, kojenecká strava. Pro ty starší platba za pobyte dítěte v mateřské škole dosahuje v některých regionech až tisíc korun měsíčně, plus stravné a další poplatky např. za zájmové kroužky.

Navíc od ledna dojde díky vládní koalici k dalšímu zdražení, a to při současném krácení a rušení různých sociálních dávek a příspěvků. Váš návrh tak významně zatíží rodinné rozpočty, jež jsou pro většinu mladých rodin s dětmi už dnes značně napjaté.

Mateřská škola sehrává významnou roli pro rozvoj dítěte v předškolním věku, kdy se tvoří základní předpoklady pro další výchovu a vzdělávání. Pomáhá rovněž srovnávat rozdíly mezi dětmi, vyrůstajícími v různých sociálních podmínkách.

Chci se proto zeptat, zda si tyto všechny souvislosti uvědomujete a jestli opravdu počítáte s realizací zmíněného návrhu.  Děkuji.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek

 Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, kolegyně a kolegové, bezplatné vzdělávání v mateřských školách se týká dětí, které v daném roce dovršily šest let věku a také dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. To znamená jen pro úplnost, že dětem, kterým je povolen odklad povinné školní docházky, je poskytování předškolní vzdělávání bezúplatně dva roky.

Původní záměr, aby do mateřských škol docházely ve větší míře děti se sociálním znevýhodněním, se bohužel nenaplnil. Počet dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se v mateřských školách nezvýšil. Toto opatření však mělo za následek navýšení výdajů zřizovatelů, tedy především obcí. Obce musí finanční prostředky, které mateřské školy nevyberou od těchto dětí, školám dotovat.

Případným zrušením bezplatnosti posledního roku mateřské školy by mělo dojít k posílení rozpočtu obcí, které tyto prostředky mohou věnovat na rozšíření míst v mateřských školách. Je tomu totiž v současné době tak, že je evidováno přibližně 30 tisíc neuspokojených žádostí o přijetí do mateřské školy. Přitom do mateřských škol v loňském školním roce docházelo celkem 314 tisíc dětí, tedy ten počet neuspokojených žádostí je poměrně vysoký.

K tomu jen podotýkám důležitou okolnost, že možnost částečně nebo zcela osvobodit zákonné zástupce dítěte od povinnosti hradit úplatu za předškolní vzdělávání, se předpokládá i nadále ponechat řediteli mateřské školy, obdobně jako je tomu v současné době v případě dětí mladších šesti let. To znamená, že v žádném případě stát nechce rušit možnost, aby byla zohledněna sociální situace rodiny a aby v konkrétním případě, kdy si to sociální situace rodiny vyžaduje, mohlo být od vybírání poplatku za umístění dítěte v mateřské škole ustoupeno.

 

Poslankyně Marta Semelová:

Já si uvědomuji, vážený pane ministře, ty záležitosti, které jste říkal o tom, že je možno ustoupit od poplatku. Nicméně za prvé bych chtěla říci - a to vy určitě víte velice dobře - že více než dvě třetiny rodin nedosahuje ani průměrné mzdy, a jsou to kolikrát rodiny s malými dětmi, jimž o pár korun právě uniknou ty možnosti, ať už na příplatek, nebo to, o čem jste hovořil, to znamená ustoupení od poplatků. To je jedna věc.  Pokud argumentujete tím, že toho využívali v případě odkladu i rodiče dětí vlastně na dva roky, tak já si myslím, že zájmem by bylo, aby se nejenom nepřesouvaly povinnosti za platbu na obce, ale především ne na rodiče, a zájmem by mělo být, aby všechny děti mohly do mateřské školy chodit bezplatně po celé tři roky.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek

Paní poslankyně, já té argumentaci naprosto rozumím. Nicméně si myslím, že ta zvolená hranice se ukázala skutečně jako neúčinná a že rozdělovat děti na pětileté a šestileté a těm šestiletým to nechat povinně hradit obce - v tom si myslím, že je ten základní špatný princip, že stát nařizuje, aby obce povinně hradily některým dětem docházku do mateřské školy.

A tady vzhledem k tomu, že naprostá většina mateřských škol je zřizována právě obcemi, tak si myslím, že obce by měly být ty, které by měly rozhodovat o tom, které děti mají platit, nebo jejichž rodiče mají platit poplatek za docházku do mateřské školy a které právě ze sociálních důvodů poplatek platit nemají.

Můj názor je, a ten názor je velmi pevný, že právě ze sociálního ohledu by nemělo být odpuštění poplatku za návštěvu mateřské školy plošné, ale mělo by být směrováno právě na ty rodiny, které to odpuštění potřebují.

K tomu jenom dodám, že toto je návrh, který Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo, nicméně ta úprava je obsažena ve školském zákoně, tedy kompetenčně to spadá do záležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Já to tady jenom říkám z toho důvodu, aby nebylo pochyb o tom, že to není věc, kterou bych chtěl rozhodovat nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to jenom podnět Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k řešení té situace, která je podle mého názoru sociálně nesprávná, protože nesměřuje pomoc k těm, kteří ji skutečně potřebují, ale směřuje ji plošně.

Děkuji.

 

 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout