Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.09.2017 17:13:25

Marta Semelová: "Co jsem řekla a co bylo publikováno"

Marta Semelová: "Co jsem řekla a co bylo publikováno"

Odpovědi Marty Semelové na otázky portálu Čti doma

Rozhovor pro portál Čti doma byl veden písemnou formou. Proto předkládám pro nezaujaté posouzení, v jaké formě jsem odpověděla a v jaké byl následně publikován. Čtenáři mají možnost vidět, v jakém rozsahu jsem na jaké otázky odpovídala, na co jsem kladla důraz… A porovnat to s tím, které otázky a odpovědi se nakonec v publikovaném rozhovoru objevily, na čem byl postaven titulek a perex (úvodní vytučněný odstavec)…  

1. Jak dlouho jste v politice a co Vás u ní stále drží? Neříkáte si někdy, zda to máte zapotřebí, že by bylo fajn si užívat klidu a koukat na všechno jen zdálky, nerozčilovat se...

V politice jsem téměř 30 let, posledních sedm let „na plný úvazek“, předtím jsem se jí věnovala ve svém volném čase, tzn. po práci. Ztotožňuji se s tím, co říká básník Jan Neruda, „čím jsem byl, tím jsem byl rád“.  Moje původní povolání učitelky je pro mě srdeční záležitostí, práce v politice mě baví stále. Jsem ráda mezi lidmi, diskutovat s nimi, naslouchat jejich názorům a snažit se řešit konkrétní jejich problémy.

2. Jak vnímáte dnešní KSČM, je jiná, než strana před rokem 1989?

Navazuje na vše dobré, co KSČ udělala (a bylo toho dost), z chyb, kterých se dopouští každý, kdo něco dělá, se poučila. Dnes se pohybuje v jiných podmínkách, tomu musí odpovídat i jiné formy práce.

3. Co podle Vás může KSČM lidem přinést, proč by lidé měli stranu volit?

Protože má program, který je cílen na lidi, kteří chtějí důstojně žít bez obav z budoucnosti, chtějí se živit poctivou prací a dostávat za ni spravedlivou odměnu. Je to program pro mladé rodiny s dětmi i ty, kteří po celoživotní práci, kdy tvořili hodnoty pro nás všechny, prožívají podzim života. Druhým důvodem, proč volit naši stranu, je skutečnost, že jsme se, na rozdíl od jiných politických subjektů, které se řídí heslem „papír snese všechno a po volbách nás už volič nezajímá“, svým slibům nikdy nezpronevěřili. Takže jsme pro voliče čitelní, vědí, že co dáme do volebního programu, budeme naplňovat. Do jaké míry se nám to daří, záleží na síle mandátu, tedy na počtu hlasů odevzdaných pro KSČM.

4. A Vy sama, jste jiná, než Marta Semelová například před třicet lety? Myslím tím v názorech, postojích, mění se to u Vás postupem času?

V zásadě ne. Názory a postoje mám stejné, pochopitelně se člověk stále učí… - jednat, diskutovat, argumentovat.

5. Nelze se Vás s odstupem času nezeptat na Vaše výroky ohledně Milady Horákové. Stále si za tímto názorem stojíte, co vlastně udělala špatně podle Vašeho názoru?

Za svým názorem si stojím.

6. Tvrdila jste, že soud nemůže rozhodovat o historii, že jde o svobodu slova. Je pro Vás právě svoboda slova důležitá?

Ano.

7. Dá se podle vás skloubit myšlenka komunismu s demokracií, nebo jsou to dvě odlišné věci?

Žádný rozpor v tom není. Myšlenka komunismu, to je spravedlnost, důstojný život a demokracie pro všechny.

8. Jaké jsou vlastně výhody komunismu, co je by mohlo být lepší, kdyby KSČM vyhrála volby?

Komunismus dosud nikde nebyl a nejde ho zavést mávnutím kouzelného proudu. Je to dlouhodobý proces, vývoj lidstva k důstojnému životu bez strachu, co bude zítra.

9. S jakým výsledkem v nadcházejících volbách byste byla Vy osobně spokojená?

S takovým, který nám umožní naplňovat náš volební program.

10. Má KSČM jasno, s kým by nikdy nechtěla usednout do případné vlády a naopak s kým by se straně dobře spolupracovalo?

To se řeší po volbách. Podstatný je pro nás ale program.

11. Jste připraveni jít případně do vlády, pokud byste o to byli požádáni? Myšleno po nadcházejících volbách.

Každá politická strana usiluje o politickou moc. Důležité ale je, jak už jsem uvedla, možnost prosazování našeho volebního programu, ne teplá vládní křesílka za každou cenu.

12. Jak vnímáte velký rozmach hnutí ANO, politiku Andreje Babiše, je Vám to blízké, mohou se od něj ty „tradiční“ politické strany, jak on s oblibou říká, něco naučit?

Pro nás je to jeden ze subjektů na politické scéně. KSČM je suverénní strana s vlastním politickým programem a schopnými odborníky. Máme představu, jak řešit sociální a ekonomické problémy ČR, oblast školství, zdravotnictví, kultury. To je pro nás priorita.

13. Co je pro KSČM největší hrozbou z Vašeho pohledu, je to třeba stárnutí voličské základny?

Nemyslím si, že je KSČM nějak ohrožena. Máme silnou voličskou základnu, mezi našimi voliči jsou mladí, lidé v produktivním věku i ti, co už víc pamatují.

14. A co je naopak pro stranu největším příslibem do budoucna?

To, že lidé mají vlastní rozum a získávají životní zkušenosti. Že dokážou srovnat, co kdo slibuje před volbami a co následně dělají. Že je stále víc těch, kteří si uvědomují realitu a neskáčou na špek manipulátorům z některých médií.

15. Myslíte si, že by měli být politici trestně odpovědní za své politické jednání?

Za úmyslnou trestnou činnost by měl být odpovědný každý. V našem volebním programu prosazujeme vyvození osobní a sociální zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv a úředních osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná pochybení.

16. Jak byste zajistili například lepší vzdělávání učitelů?

Povolání učitele musí mít takovou prestiž a plat, aby se na pedagogické fakulty a další vysoké školy, které připravují budoucí učitele, zájemci jen hrnuli. To znamená, aby bylo z čeho vybírat…- podle znalostí a dovedností uchazeče a podle jeho zájmu o obor. Dnes do škol nastupuje 40 % těchto absolventů, zbytek odchází mimo školství. Na mnoha školách je situace kritická, ředitelé stěží zajišťují výuku. Chybí učitelé cizích jazyků, chemie, fyziky, matematiky, IT, učitelé odborného výcviku. Pokud jde o vzdělávání učitelů na vysokých školách, posílila bych praxi. Pokud jde o jejich další vzdělávání, je nutné, aby zodpovědnost za ně měl stát a jeho vzdělávací organizace a vysoké školy. Zbavovat se této odpovědnosti a nechat to na nevládních organizacích různé úrovně, jejichž kurzy často nedávají učitelům nic, jen ztrátu cenného času za velké peníze, je cesta do pekel.

17. Jak a kde by se podle vás měli brát peníze na zvýšení platů lékařů, sestřiček, učitelů a dalších?

Zdroje jsou, uvedu některé příklady: My chceme např. postupně napravit stávající situaci, kdy každý rok odtékají do zahraničí stovky miliard korun na dividendách. Budeme i nadále prosazovat jako minimální požadavek zdanění tzv. církevních restitucí, respektive jejich přehodnocení. Větší pozornost je nutno věnovat výběru daní. Značné prostředky, které by se daly použít nejen na školství, by přineslo přijetí našeho návrhu na progresivní zdanění a také návrhu na zrušení zastropování odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro vysokopříjmové skupiny obyvatel. Je zapotřebí vytvářet v jednotlivých rezortech podmínky pro vyšší čerpání peněz z evropských fondů a zabývat se také stavem, kdy utíkají peníze na mnohé nevládní organizace.

18. Mělo by se podle Vás hlídat, jaké potraviny se prodávají na českém trhu, je správné, že kvalita je nižší, než například v Německu? A jak proti tomu případně bojovat?

Samozřejmě se to musí hlídat. My chceme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě právě s důrazem na kvalitu a nezávadnost a zrovnoprávnění podmínek pro domácí potravinovou produkci. Za důležité považujeme obnovení přísných norem kvality potravin, zabránění dovozům nekvalitní živočišné i rostlinné produkce. K tomu by mělo napomáhat, mimo jiné, posílení úlohy Celní správy, Státní veterinární správy a České obchodní inspekce při kontrole dovozu a prodeje potravin.

19.  Jste pro zavedení tzv. minimálního důchodu, což je jistě fajn věc, ale opět je tu otázka, kde na to brát peníze?

Ano, jsme pro zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úrovní životního minima (40 % průměrné mzdy) a dle toho zvýšení základního výměru důchodu. Kromě toho požadujeme pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů. Pokud jde o to, kde na to brát peníze, tak některé možné zdroje jsem už uvedla v jedné z předcházejících odpovědí.

20. Co obecná referenda, možnost odvolávání politiků lidmi (například i starostů či městských zastupitelů), jak se na to díváte?

Zákon o obecném referendum předkládáme opakovaně, bohužel, od ostatních politických stran chybí vůle k jeho schválení. V našem programu je proto i nadále právní zakotvení přímé demokracie - ústavní zákon o obecném referendu, lidové veto, lidová iniciativa, ale také zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. 

21. Jak byste řešili „nepřizpůsobivé“ občany? Vyplácet dávky za „nic“, nebo je nějakým způsobem donutit pracovat, jinak nedostanou ani korunu?

Každý v naší zemi by měl mít právo i povinnost pracovat. Ovšem ta práce musí být. Ne každý nezaměstnaný práci odmítá, je mnoho těch, kteří by chtěli pracovat, ale v místě a v okolí, kde žijí, práce není a na to, aby bůhvíkam za prací dojížděli, nemají peníze. Pokud jde o vyplácené dávky…- bez nich by se mnohé rodiny neobešly. Je však nutná účelná kontrola jejich čerpání a zabránění jejich zneužívání. Stejně tak je důležité zabránění byznysu s chudobou při skupování bytů nebo celých domů, záměrnému sestěhování sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů do jednoho místa, regionu nebo kraje.

22. Jak podle Vás docílit efektivnější výstavby dálnic, silnic, ale i vysokorychlostních vlakových tratí apod.? Co je potřeba u nás udělat proto, aby se stavělo rychleji, lépe a levněji?

Za důležité považujeme zjednodušení legislativy pro přípravu a realizaci dopravní infrastruktury, dokončení dálniční infrastruktury, včetně obchvatů měst a obcí na ostatních komunikacích, vybudování vysokorychlostních tratí pro navýšení kapacity železniční dopravní infrastruktury, zavedení systémového financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd ze státního rozpočtu. Důraz klademe na snižování energetické náročnosti nových staveb a stávajících staveb užívaných státem a kraji.

23. Jak vnímáte naše členství v EU, je to správné nebo bychom měli vystoupit?

Já jsem pro vstup ČR do EU nebyla, nicméně respektuji výsledek referenda. Politici by se však měli zasadit o prosazení zásadní institucionální proměny EU, která by zajistila větší rovnoprávnost členských států a větší vliv na profilování činnosti EU. Za důležité považuji posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, ale také národních parlamentů, a to na úkor úředníků. V programu KSČM je i požadavek, aby EU respektovala zájmy ČR a včlenila je do své politiky – exportní zaměření, boj proti sociálnímu dumpingu.

24. A NATO?

NATO považuji za válečný pakt k prosazování mocenských zájmů především USA. Tento pakt destabilizoval řadu zemí a zapříčinil obrovskou vlnu migrantů se všemi riziky, které přináší. Proto dlouhodobě prosazujeme vystoupení ČR z NATO a zrušení tohoto vojenského paktu. Zároveň odmítáme účast v zahraničních misích, kde naši vojáci působí jako žoldáci bojující nikoli za obranu své vlasti, ale za cizí zájmy.

Prosím, zde vytučnit, co je Vám bližší.

Svět není černobílý, proto vytučňovat nebudu, ale kdybych to přece měla udělat, určitě bych nevytučnila Havla.

Černá nebo bílá

Maso nebo zelenina

Pivo nebo víno

USA nebo Rusko

Zeman nebo Havel

Příroda nebo město

Sport nebo televize

Demokracie nebo diktatura

Tužka nebo počítač

Kočka nebo pes

Publikovaný rozhovor:

http://www.ctidoma.cz/politika/2017-09-08-marta-semelova-za-vyroky-o-milade-horakove-si-stale-stojim-svoboda-slova-je

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama