Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.04.2017 17:02:00

Nemůžu souhlasit s něčím, co zbytečně zatěžuje učitele

Nemůžu souhlasit s něčím, co zbytečně zatěžuje učitele

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 4. 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, už jsem se vyjadřovala k novele v prvním a druhém čtení, takže vezmu to velice stručně. My vidíme na té novele pozitivní i negativní věci. Za pozitivní mohu jmenovat tvorbu metodických odborných kabinetů, což je záležitost, která pomůže učitelům v jejich práci. Pozitivní jsou i příplatky, které jsou zde uvedeny. Ať už je to za třídnictví, kde podle pozměňovacího návrhu, což podporujeme, je ta možnost buď 3 000 korun nebo 1 500 korun se snížením úvazku, spojené. Další dřívější postupy, které jsou spojeny právě i s oceněním finančním. To si myslím, že jsou věci, které zaslouží podpory, stejně tak jako bych ovšem ocenila to, co zaslouží podporu, tak bych tady zmínila některé věci, ke kterým máme výhradu. Pokud jde o třídnictví, nám se zdá lepší návrh paní poslankyně Nohavové, který předkládá to, že by se třídnictví ocenilo pěti až osmi procenty z platu, kde by se dalo ocenit i to, že když se zvýší plat, zvedají se i příplatky. Nicméně jsme rádi, že došlo ke sjednocení aspoň v kompromisu 1 000 až 1 500 korun, kdy třídní učitel nebude rozlišován, jestli učí na prvním stupni základní školy nebo na druhém stupni základní školy.

Pokud jde o ty věci, ke kterým máme výhradu a ta výhrada přetrvává, i když vím, že snaha o nápravu zde byla, tak to je otázka administrativy. Podle mého názoru administrativa učitelům naroste, budou si muset vytvářet plány profesního osobního rozvoje, což je dál bude zatěžovat. Budou tam snahy o získávání a honba za různými body, co se týká kurzů, školení. A sami víme, že i tyto kurzy ne vždycky mají patřičnou kvalitu a potřebnost pro kantory, kdy je zajišťují různé neziskovky atd. Jako negativní vidíme i zátěž pro ředitele, kdy opět plán rozvoje školy a další záležitosti s tím spojené si myslíme, že opravdu pracovníky škol to bude zatěžovat. 

Pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které už tady zazněly, tak pokud jde o tzv. sabatikl, tedy tvůrčí volno na půl roku, já tomu rozumím u vysokého školství. Tam to má svoji logiku, i když i tam jsou podmínky, které se musí splnit. A pokud se nesplní, tak je daný člověk sankcionován např. tím, že vrací peníze atd. Nicméně v regionálním školství, na školách základních, na školách středních, já to vidím jako velký problém, pokud jde o organizaci a pokud jde vůbec o to, kdo bude učit. Já bych určitě byla všemi deseti pro, aby se pomohlo učitelům, aby se podpořili učitelé. Ale právě v tomto případě si myslím, že to zhorší pozici učitelů ostatních, kteří se budou muset podělit o tu práci. Bude to mít dopad na žáky. A vezměte si, že na základních školách ti žáci potřebují mít určitou stabilitu, určitý klid a ne aby se jim na půl roku vyměnil učitel, který je tam bude učit. Zvlášť když v těch třídách teď jsou zařazeny děti, které mají různé specifické problémy, specifické poruchy učení, chování atd. atd. Jsou zařazeni v některých třídách i autisté. Tady prostě potřebují opravdu stálého učitele, který se jim bude věnovat. Zároveň vidím jako problém v tomto případě to, že my nemůžeme sehnat na školy v současné situaci učitele technických, přírodovědných předmětů, cizích jazyků, IT atd. atd. a už vidím, jak se nám tam budou hrnout kantoři na půl roku.

Já prostě nemůžu souhlasit s tím, co zbytečně zatěžuje učitele, co je odvádí od jejich práce, kterou mají v prvé řadě vykonávat, a to je výchovně vzdělávací proces. To je jejich prvořadým úkolem. Myslím si, že to, že budou velmi zatíženi administrativou, to, že tam bude ten formalismus a různé další projekty, které se k tomu přidávají, inkluzi ani nebudu zmiňovat, to všechno má dopad na ně, má dopad na žáky - a mám teď na mysli v tom negativním smyslu.

Na závěr bych tedy chtěla říci, že já vidím jako nutné, aby se v našem školství situace stabilizovala, aby se nelítalo stále od pangejtu k pangejtu, jak se říká, aby se snížila administrativa, zvýšily platy. A tady souhlasím s paní ministryní, která prosazuje zvýšení platů o 10 % u pedagogických pracovníků. Jako nutné vidím zvýšení platů u nepedagogických pracovníků. To všechno působí společně s tím, jaké jsou utvářeny podmínky k tomu, aby jednak učitelé na našich školách zůstávali a zůstávali rádi a také aby přicházeli noví učitelé. To všechno bude samozřejmě záležet i na rozpočtu kapitoly školství, na tom, co dostane ze státního rozpočtu.

Takže se samotnou novelou my máme problémy z těch důvodů, které jsem tady zmiňovala. Nicméně jsou některé pozměňovací návrhy, které si myslíme, že přispějí k lepšímu a které podpoříme. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama