Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.04.2016 16:34:26

Prohlášení účastníků aktivu ke Dni učitelů k tzv. společnému vzdělávání

Prohlášení účastníků aktivu ke Dni učitelů k tzv. společnému vzdělávání

Prohlášení ze setkání ke Dni učitelů, který organizovala v sobotu 2. dubna 2016 sekce pro školství ÚV KSČM pod vedením poslankyně Marty Semelové.

My, účastníci celostátního aktivu ke Dni učitelů, pedagogové, vychovatelé, zástupci různých druhů a stupňů škol vyjadřujeme rozhodný nesouhlas s formou inkluze, k níž má dojít od 1. září 2016. Nejsme proti integraci jako takové. Na školách už probíhá a v řadě případů se osvědčila. Avšak násilně protlačované tzv. společné vzdělávání, kdy do běžných škol mají být zařazovány děti s různými typy a stupni postižení, včetně lehkého mentálního postižení, povede k destabilizaci a postupné likvidaci kvalitního, fungujícího a osvědčeného systému speciálního školství, který má nezanedbatelný podíl na tom, že u nás prakticky nemáme negramotnost.


Poškodí žáky začleňované, kteří nebudou zažívat pocit úspěchu, nebudou rozumět obsahu učiva určeného spolužákům ve třídě a hrozí, že se stanou terčem posměchu a šikany. Paradoxně tak budou víc vyčleněni než kdyby se vzdělávali ve školách speciálních, díky kterým se jim dnes v mnoha případech daří pokračovat v učebních oborech a začlenit se do pracovního procesu.

Problémy to způsobí i běžným žákům, kteří budou ve větší míře odcházet na víceletá gymnázia a do soukromých škol. Zhorší se pracovní podmínky učitelů škol hlavního proudu, kteří jsou vzděláni v jiném oboru než je speciální pedagogika a nejsou pro tuto oblast nijak připraveni. Několikahodinový kurz nemůže nahradit pětileté odborné studium na pedagogické fakultě. Dojde tak nejen k jejich výraznému pracovnímu zatížení, ale může být ohrožen i vývoj zdravotně postižených žáků. Asistenti, kteří ani nemají patřičné vzdělání, nemohou situaci zachránit, naopak mohou být v některých případech ve třídách „rušivým elementem“.

Hrozí i kolaps poradenských zařízení, jejichž pracovníci mají už dnes tolik práce, že nestíhají. Pokud jim přidáme ještě další povinnosti, vyplývající z plánované inkluze, hrozí, že vyšetření a následná doporučení budou ryze formální.

Žádáme proto o zastavení, případně alespoň odložení tohoto neuváženého kroku tak, aby se provedlo pilotní ověřování, po jehož vyhodnocení bychom mohli zvážit další postup tak, aby se předešlo závažným a nevratným chybám.

Účastníci celostátního setkání ke Dni učitelů v Praze (dne 2. dubna 2016)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout