Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.03.2019 17:56:00

Cílem je zpřehlednění státní správy

Cílem je zpřehlednění státní správy

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 13. března 2019 k návrhu zákona o územně správním členění státu.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou k vládnímu návrhu zákona o územně správním členění státu. Předmětem jednání v prvním čtení je sněmovní tisk č. 395, tedy zmiňovaný vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů.

Vláda předložila Sněmovně návrh zákona 8. února a ten týden byl návrh poslancům rozeslán jako zmiňovaný sněmovní tisk 395. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. února 2019 svým usnesením č. 159 a navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Věcná podstata navrhovaného zákona spočívá v zavedení jednotného všeobecného územně správního členění vycházejícího ze spojeného modelu výkonu veřejné správy. Navrhované řešení územně správního členění státu spočívá v nahrazení zákona o územním členění státu č. 36/1960 novou zákonnou úpravou územně správního členění státu. Zákonná úprava bude tedy obsahovat jako územně správní jednotky kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností a dále okresy, které jsou s těmito obvody skladebné.

Cílem, který tato úprava naplní, je zejména zpřehlednění státní správy především z hlediska odstranění dvojího vzájemně nesouladného členění státu a zajištění legislativní úpravy členění státu nejlépe vyhovujícím aktuálním podmínkám a vazbám k území.

Konkrétně tedy územně správní členění státu bude splňovat následující parametry: Území České republiky se člení na správní obvody krajů a správní obvod hlavního města Prahy. Kraje se dále člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností a od nich odvozené okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny výčtem územních obcí upraveným prováděcí vyhláškou v zákonu, které je tvoří. Hlavní město Praha má speciální členění na 10 obvodů na úrovni okresů a všechny úrovně uvedeného členění území České republiky jsou vzájemně skladebné. Kraje podle toho zmiňovaného zákona o územním členění státu z roku 1960 se ruší a navrhovaná zákonná úprava zachovává okresy.

Ten hlavní důvod, proč se okresy zachovávají je ten, že se minimalizují zásahy do reálného fungování státní správy a i v tom současném členění svůj význam mají, neboť se uplatňují při určení kompetence územních orgánů státní správy, výjimečně dokonce v podobě právního základu kompetence, což je třeba příklad České správy sociálního zabezpečení.

Co se týká dopadů tohoto návrhu zákona, představuje fakticky minimální zatížení pro adresáty veřejné správy, dochází v případě 33 obcí k vytvoření nové skladebnosti územně správní struktury. Mění se zejména směr dojížďky do některých správních center a samotné zjednodušení územních vztahů pak usnadňuje koordinaci při výkonu státní správy.

Díval jsem se také na připomínkové řízení k tomuto návrhu zákona i na závěrečnou zprávu v hodnocení dopadů regulace RIA, kde je zjevné, že fakticky jediným řekněme potenciálně problémovým bodem, který se teď objevuje, je správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov, o čemž hovořil již pan ministr. (Oprava z pléna: Turnov.) Pardon, Turnov, kde se bude ta situace nějakým způsobem řešit. Ministerstvo vnitra preferovalo některou variantu, nicméně zdá se, že bude nalezen nějaký kompromis, který bude řešit zejména situaci okresu Semily a postavení obce s rozšířenou působností Turnov.

Jenom připomenu, že v rámci připomínkového řízení byly dvě zásadní připomínky. Svaz měst a obcí České republiky i Sdružení místních samospráv požadovaly v rámci připomínkového řízení vytvoření samostatného okresu Turnov, nicméně návrh zákona již s touto variantou přímo nepracuje, ale na základě shody, o které hovořil pan ministr. se předpokládám nějaké řešení najde. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout