Mgr. Martin Krsek

  • BPP
  • Ústí nad Labem
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,51. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.06.2024 20:07:00

Kontrolní mechanismus evidentně selhává

Kontrolní mechanismus evidentně selhává

Projev na 24. schůzi Senátu 19. června 2024 k návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

 Ctěný pane místopředsedo, ctěné kolegyně, ctění kolegové,

včera jsem se zúčastnil zdravotního výboru, abych některé své pochybnosti ještě konfrontoval před dnešním jednáním s jeho členy a s předkladateli této novely. Musím říci, že si jejich aktivity cením, aktivity, která tedy se snaží řešit nedostatek zubařů v některých oblastech České republiky. Sám jsem hlasoval pro tuto novelu, když byla při druhém čtení tady u nás v Senátu. Ovšem potom se ke mně dostaly zase z okruhu mých přátel zubařů, jak říkáme, tristní zkušenosti z našeho regionu. Tady cítím povinnost upozornit na rizika, která uvolnění podmínek pro práci lékařů ze třetích zemí přináší pro pacienty.

Byť tedy podle současné legislativy tyto podmínky jsou přísnější, už nyní dochází k jejich obcházení. Evidentně selhává kontrolní mechanismus. Bez jeho posílení lze předpokládat, že tedy po schválení této novely těch případů zneužívání neaprobovaných zubařů ze zahraničí, jako levné pracovní síly, přibude. Navíc pacient v tomto systému, který je nastaven, se pacient ani nemusí dozvědět, že ho ošetřuje stážista, nikoliv tedy lékař, který prošel českou aprobační zkouškou, že tedy nemůže mít jistotu, že jeho znalosti a dovednosti, toho ošetřujícího lékaře, odpovídají tuzemskému standardu. To jsou, myslím, slabá místa, která v této novele nejsou pokryta.

Základní problém, jak jsem ho tedy zavnímal z těch zkušeností, je v dohledu nad těmi stážisty. Novela tedy prodlužuje možnost práce pod dohledem akreditovaného zubaře ze 6 měsíců současných až na 3 roky, což je nejzazší termín, kdy musí absolvovat stážista tu odbornou zkoušku, aby mohl v Česku ordinovat samostatně. Tady potom ukazuje letos odhalený případ z mého senátního obvodu, že probíhá ten dohled nezřídka pouze formálně.

Je to tedy příklad práce načerno, my už jsme se o ní tady bavili, není to tedy úplně ten příklad, který tady popisujeme, ale de facto situace je stejná. Na jedné straně je pravděpodobně lékař, tady to není úplně jisté, protože nemá ani nostrifikovaný diplom, který nemá tu aprobační zkoušku, ale tento lékař ze třetí země – nebo lékařka to byla – si založila ordinaci, kde zaměstnala zubařku-důchodkyni.

Na její jméno potom sepsala smlouvy se zdravotní pojištěnou, na jméno, na které bylo vystaveno povolení krajského úřadu. Tuto lékařku-důchodkyni ale v té ordinaci nikdo nikdy neviděl. Ordinovala v tom běžném režimu ta podnikatelka, když tedy to zjednodušíme. Co je na tomto případě asi to nejzásadnější, je, že trvalo 5 let, než se podařilo tento podvod odhalit, než se podařilo tuto ordinaci zavřít, a tedy toho viníka postihnout.

Pak už mám ale příklad, který vyloženě je k této praxi, myslím k tomu systému nastavenému, přímo jako přiměřený. To je tedy, že u nás vzniklo s.r.o., které mělo sídlo v Praze. Dohled měl taktéž lékař z Prahy. To s.r.o. mělo jednu ordinaci, kde se pravidelně po 6 měsících střídali noví stážisté z bývalých postsovětských republik. Většina z nich neuspěla u aprobační zkoušky následně, což tedy bylo očekávatelné, protože se těmto stážistům nikdo nevěnoval, ten dohled byl opět pouze formální.

Oni byli po těch 6 měsících zase, aby tedy byl ten zákon naplněn, byli po 6 měsíci vyměněni, nahrazeni dalšími příchozími, například z Kazachstánu. Že tedy takovýmto způsobem ten systém fungoval, jeho důvod je zřejmý, je tedy to, že stážista dostává samozřejmě nižší odměnu. Z té jeho práce potom profitoval ten majitel s.r.o. v Praze.

Tady vidím ta riziková místa. Je to tedy to prodloužení té lhůty z 6 měsíců na 3 roky. Další rizikový faktor je tedy to, že se ten dohled rozšiřuje z jednoho stážisty až na tři stážisty, což samozřejmě může pak spět k tomu, že vzniknou různé zubní kliniky, kde tedy budou stážisté bez toho fyzického dohledu, pouze formálního dohledu. Já jsem tedy se včera zástupců ministerstva zdravotnictví ptal, jak je možné, že tedy může 5 let u nás fungovat ordinace s neaprobovaným lékařem. Bylo mi řečeno, že jsou ty kapacity kontrolní, kde tedy je zejména krajský úřad tím dohlížitelem, že jsou omezené.

Samozřejmě teď nastane situace, kdy takových podvodů, protože ten prostor se pro ně rozšíří, může být více, takže tady jen doufám, že ministerstvo ten svůj odborný dohled nad těmi krajskými úřady v tomto ohledu, řekněme, využije k tomu, aby krajské úřady posílily tu kontrolní činnost a nějakým způsobem ji systematizovaly. Aby tedy, pokud k takovým podvodům bude docházet, a to lze samozřejmě z toho současného vývoje předpokládat, byly alespoň odhalovány podstatně rychleji.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama