Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.01.2023 15:27:00

Dochází k zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce

Dochází k zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 25. ledna 2023 k zákonu o dráhách

 Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak zaznělo, jde především o adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Měníme tedy zákon o drahách tak, aby vyhovoval všem požadavkům evropské legislativy s tím, že stěžejní právní úpravu zařazenou do návrhu zákona v této souvislosti představuje návrh nového katalogu skutkových podstat přestupků, postihujících jak jednání dopravce, tak provozovatele dráhy, provozovatele železniční stanice, ale také prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatele cestovní kanceláře i provozovatele cestovní agentury tak, aby to opravdu odpovídalo onomu nařízení s tím, že se zároveň stanoví sankce za spáchání těchto přestupků.

Návrhem zákona dochází rovněž k využití několika fakultativních ustanovení obsažených v uvedeném nařízení.

V návaznosti na výtky, které nám adresovala Evropská komise, dochází též k dílčímu upřesnění právní úpravy provozování zařízení služeb, pro která je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady "Vytvoření jednotného evropského železničního prostoru" třeba vést oddělené účetnictví.

Nad rámec implementační právní úpravy dále dochází k zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce, jejíž složení je nutné pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na trolejbusové dráze, a to v návaznosti na požadavky vznesené Sdružením dopravních podniků České republiky. Jde v tomto případě o to, aby se zbytečně nezdvojovaly nároky na řidiče trolejbusů, velmi jednoduše řečeno.

Drobná úprava se provádí rovněž v zákoně číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, a to v návaznosti na odnětí působnosti drážní inspekce k výkonu státního dozoru, k němuž došlo zákonem číslo 319/2016. Tato změna nebyla zohledněna v zákoně o inspekci práce, což se tímto krokem napravuje.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si požádat o podporu tohoto předloženého návrhu zákona.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama