Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.06.2023 14:22:00

Vytvoření Jednotného evropského železničního prostoru

Vytvoření Jednotného evropského železničního prostoru

Projev na 65. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

 Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde, jak jsem uváděl v rámci prvního čtení, druhého čtení, především o adaptaci do českého právního řádu, nařízení Evropského parlamentu a Rady s tím, že v rámci hospodářského výboru se podařilo projednat několik pozměňovacích návrhů. Všechny mají kladné stanovisko. Jedná se například o zpřesnění vymezení subjektu, který může vypracovat prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla, dále o doplnění povinnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální nebo veřejně přístupné vlečky anebo jejich částí, který hodlá omezit jejich provozování, dodržet též postupy podle rozhodnutí komise o vytvoření Jednotného evropského železničního prostoru. A dále o zpřesnění dvou skutkových podstat přestupků, jichž se může dopustit provozovatel dráhy nebo dopravce v oblasti předcházení mimořádným událostem tak, aby přesně odpovídaly souvisejícím zákonným povinnostem. Dále jde o pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení a jejichž cílem je jednak zavedení nového institutu přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, dále posunutí účinnosti navrženého zákona, dále modifikace povinností provozovatele dráhy ve vztahu k odštěpným závodům nebo pobočkám.

A konečně umožnění přístupu dopravce k údajům o době řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální dráhy s tím, že ten poslední bod směřuje také k zabezpečení většího bezpečí na české železnici, k tomu, aby bylo možné i díky monitoringu licence strojvedoucích sledovat i ze strany dopravců, jakým způsobem se naplňuje pracovní doba a jak jejich strojvůdci odpočívají.

Ke všem uvedeným pozměňovacím návrhům zaujímá Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko, přijetí všech těchto pozměňovacích návrhů doporučil, jak jsem zmiňoval, rovněž garanční hospodářský výbor. Mnohokrát děkuji za podporu jak samotného zákona, tak všech pozměňovacích návrhů.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama