Mgr. Milena Johnová

  • PRAHA SOBĚ
  • Hlavní město Praha
  • krajská radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2020 7:37:00

Praha spouští zimní humanitární pomoc lidem bez domova

Praha spouští zimní humanitární pomoc lidem bez domova

Navazuje tak na posílená protiepidemická opatření.

V úterý 1. prosince spustí Praha obvyklá zimní opatření pro lidi bez domova. Humanitární pomoc letos naváže na sérii protiepidemických opatření, jimiž hlavní město reaguje na pandemii a vládou vyhlášená omezení. Klíčové bude podle radní hl. m. Prahy Mileny Johnové zapojení sociálních služeb, nevládních neziskových organizací a spolupráce s městskou policií.

„Terénní pracovníci neziskových organizací už od začátku roku posílili své služby a rozdávají dezinfekci, roušky nebo informují lidi bez domova, kam se mohou obrátit, zejména pokud se potřebují uchýlit do izolace. Nyní budou také informovat o rozšířených možnostech denních center či nocleháren a případně zajistí převoz těchto osob. Děkuji všem, kteří pomáhají chránit zdraví lidí bez domova a tím i zdraví všech Pražanů,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiky.

V rámci obvyklých zimních opatření bude opět v provozu Centrální dispečink, který v režimu 24/7 zprostředkovává lidem bez přístřeší sociální služby, propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření a eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení v síti. Letos budou nově ke spolupráci přizvány například azylové domy a pomoc se rozšíří o další služby.

„Strážníci městské policie jsou do zimních opatření zapojeni a při své každodenní činnosti aktivně lidi bez domova informují o možnostech pražských nocleháren a center,“ uvádí Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti.

Terénní pracovníci neziskových organizací budou ve dvou týmech nepřetržitě monitorovat situaci v hlavním městě a kromě svých obvyklých aktivit zajistí v případě potřeby převoz osob bez přístřeší do nemocnice nebo do humanitárního ubytování.

V provozu bude několik nízkoprahových denních center s rozšířenou otevírací dobou a otevřou se také zimní noclehárny a celodenní ubytovací kapacity. Dohromady bude k dispozici cca 450 míst. Mimoto jsou také stále v provozu humanitární hostely s celkovou kapacitou cca 220 osob, které byly na jaře zřízeny v souvislosti s epidemií COVID-19.

Kromě obvyklých pobytových humanitárních služeb je v provozu zařízení, které je určeno pro osoby bez domova s nařízenou karanténou či v izolaci s onemocněním COVID-19 s mírnými příznaky, kteří nepotřebují lékařskou péči. Na toto zařízení je navázán provoz převozového hygienického vozidla, které pro hlavní město zajišťuje organizace R-Mosty ve spolupráci s Mediky na ulici. Vozidlo již nyní zabezpečuje převoz osob bez domova v karanténě či s podezřením na onemocnění COVID-19 do zařízení zdravotních či sociálních služeb nebo k testování na koronavirus.

„S cílem zabezpečit ošetřovatelskou péči pro lidi bez domova, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, nebo má vliv na jejich mobilitu, již od loňské zimy posilujeme spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb a noční provozy se snažíme více překlápět do celodenních služeb,“ doplňuje Milena Johnová.

Humanitární pomoc koordinuje i letos pro hlavní město Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb pro osoby bez domova, například s Armádou spásy, Nadějí, Arcidiecézní charitou nebo komunitním centrem Jako doma. Zimní pomoc je zpravidla poskytována od 1. prosince do konce března, některá z opatření v závislosti na vývoji epidemie COVID-19 a poklesu venkovních teplot budou uskutečněna dříve.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama