Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.03.2017 21:11:05

Poslanci chtějí zase přidat? Za socialismu měli jen náhradu průměrné mzdy.

Poslanci chtějí zase přidat? Za socialismu měli jen náhradu průměrné mzdy.

V současnosti někteří politici pláčou, protože by chtěli vyšší platy. Jiní mají dokonce tu drzost odsuzovat minulý režim jako totalitu. Zřejmě asi mají důvod, protože dříve poslanci zasedali za náhradu mzdy ze své původní pracovní činnosti.

Základní plat poslance se běžně pohybuje nad 70.000 korun, průměrný plat poslence se pohybuje v současnosti kolem 87.000 korun.

Každý poslanec má celkově nárok na sedm druhů náhrad:

1. Náhrada na reprezentaci …... do výše 109.200 korun,

2. Na cestovní náhrady …... do výše 409.200 korun,

3. Za administrativní a odbornou práci ….. do výše 170.436 korun,

4. Zajištění služeb asistentů ….. do výše 468.000 korun,

5. Na ubytování mimo Prahu …. 204.000 korun,

6. Poplatky za telefon …. do výše 60.000 korun,

7. Pronájem kanceláře a vybavení ….. do výše 386.400 korun.

Přivýdělky k základnímu platu v kapitalismu:

Výbory ….. cca 25 tisíc za předsedu, 12.500 za místopředsedu,

Podvýbory … cca 12.500 za předsedu, cca 6.000 za místopředsedu,

Komise a delegace … cca 25 tisíc korun za předsedu,

Poslanecká sněmovna ... kolem 100 tisíc za předsedu, kolem 50 tisíc za místopředsedu.

Ohodnocení poslanců před rokem 1989:

Podle Sborníku hlavních dokumentů XVI. sjezdu KSČ z dubna roku 1981 (str. 12) se průměrná nominální měsíční mzda pracovníka socialistického sektoru činila 2.643 korun československých.

Dovolím si přiložit fakta ohledně odměňování poslanců před rokem 1989 podle zákona č. 32/1989 Sb. o poslancích Federálního shromáždění.

Zde uvádím komunistický poslanecký plat:

§ 23 (1) Poslanec vykonává svou funkci bezplatně.

§ 23 (2) Poslanec nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

§ 23 (3) Organizace, v níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna poskytnout mu pracovní volno pro výkon jeho funkce ve Federálním shromáždění i ve volebním obvodu. Poslanci náleží za dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku, kterou mu vyplatí organizace. Požádá-li o to organizace, uhradí jí ušlý výdělek poslance Kancelář Federálního shromáždění. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje se náhrada ušlého výdělku z rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění.

Zde uvádím poslanecké výhody za socialismu:

§ 25 (1) Poslanci mohou bezplatně používat hromadných dopravních prostředků Československé socialistické republiky.

§ 25 (2) Pro cesty na schůze sněmovny, jejich orgánů nebo orgánů Federálního shromáždění nebo pro cesty, k nimiž byli pověřeni předsednictvem sněmoven, popřípadě předsednictvem Federálního shromáždění, mohou včetně cest zpátečních, používat bezplatně též letadla. Při uvolnění poslance mimo jeho trvalé bydliště, trvají déle než jeden měsíc, může poslanec použít bezplatně letadla též k návštěvě rodiny, včetně cesty zpáteční, a to jednou za 14 dnů.

Závěrem:

V tomto textu jsem srovnával náhrady za minulého režimu se současností. Zatímco v socialismu pobíral poslanec průměrnou mzdu s výhodou dopravy zdarma, tak v současnosti poslanci pobírají 3 krát vyšší částku než je výše průměrné mzdy a k tomu 7 poslaneckých druhů náhrad. Člověk ani v té době nemusel žít, protože mu stačí sehnat si skutečná fakta. 

Zdroje:

Tisícovka sem, tisícovka tam. Podívejte se, jak poslanci čerpali náhrady

http://zpravy.idnes.cz/poslanci-nahrady-cerpani-asistenti-telefon-ubytovani-ppd-/domaci.aspx?c=A170106_163935_domaci_jav

Zákon o poslancích Federálního shromáždění

http://www.zakony.cz/zakony/1989/1/zakon-032-1989-Sb-zakon-o-poslancich-federalniho-shromazdeni-SB1989032

Zákon ze dne 22. 3. 1989 O POSLANCÍCH FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=38042&Section=1&IdPara=1&ParaC=2

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama