Mgr. Petra Bártová

místopředsedkyně České Suverenity, právnička
  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.04.2014 11:01:20

Česká Suverenita si nepřeje "islamizaci" Čech

Česká Suverenita si nepřeje "islamizaci" Čech

Návrh zákona v Iráku - porušování práv dětí

Korán 4:34 – „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám).  A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“

Tiskem proběhl článek, že v Iráku byl předložen návrh zákona, na jehož základě mají být provdávány teprve devítileté dívky . Tento předpis navíc počítá s tím, že by tyto holčičky musely být svým manželům po vůli, kdykoliv si to usmyslí. Současné tamní  právo povoluje uzavírat  manželství  od osmnácti let, muž si může vzít maximálně čtyři ženy. Pro ženy je nejnižší věk stanoven v Jordánsku, Tunisku a Maroku, a to 15 let. Šaría vyžaduje, aby plnoletá dívka byla co nejdříve provdána. Hadíth říká, že je šťastný ten otec, který provdal svou dceru dříve, než se u ní ukázala první menstruace.

To je podstata demokracie, mají jasno předkladatelé. My si to nemyslíme. Je porušována Úmluva o právech dítěte, jsou porušována zásadním způsobem práva žen. Islám je ideologií založenou na dogmatismu, stejně  jako všechna ostatní náboženství. Pod záminkou víry tímto dochází k týrání dětí. Popírání lidských práv je prakticky podstatou islámu. Je to ideologie, která se snaží potlačit všechny ostatní kultury, která eliminuje vše neislámské. Cílem je islamizace celého světa.

Chceme žít se všemi mírumilovnými národy, které  nechť dodržují své zvyky, tradice, náboženství, ale ať se přizpůsobí našim podmínkám a našim zákonům, tak jako to musí naši občané v zahraničí.

Uvedu jeden z mnoha příkladů.

V roce 2011 napadl dav rozběsněných muslimů kostel, ležící 35 km jižně od Káhiry a tento kostel vypálil. Celému incidentu předcházela výzva jednoho z místních imámů, Šejka Ahmeda Abú Al-Daháb, který muslimy vyzval, aby „zabili všechny křesťany“. Poté, co byl kostel zdemolován, se muslimové pomodlili a začali sbírat peníze na stavbu mešity, která by měla stát přesně na místě vypáleného kostela. Velká většina křesťanských koptů se ze strachu rozutekla do okolních vesnic. Někteří však vzhledem ke stáří, těhotenství, či výchově malých dětí utéci nemohli. Koptské ženy, které ve vesnici, ve které byl kostel vypálen, zůstaly, byly poté sexuálně napadány a zneužívány.

V letošním roce bude Ústředí muslimských obcí v České republice žádat o udělení druhého stupně registrace.

Česká  Suverenita nesouhlasí s:

-          vyučováním náboženství na státních školách (islámu);

-          financování podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností  (pro dokreslení – finanční náhrada státu pro Pravoslavnou církev v českých zemích činí 1.146.511.242,- Kč, pro Církev římskokatolickou 47.200.000.000,- Kč; každoročně vyplácí stát církvím příspěvek, od roku 2013 po dobu 17 let – ročně asi 1,5 miliardy);

-          zřizování církevních škol.

Já osobně nesouhlasím s odvodem mých daní pro tyto účely, ať slouží daně potřebným lidem!

Na závěr jeden citát:

„Věří-li někdo neochvějně, že věčná spása či prokletí závisí výlučně na příslušnosti k jeho náboženství, pak bude necitelně, pasivně pozorovat druhé při jejich cestě do pekel.“

 W.V.O. Quine

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama