Mgr. Radek Holomčík

  • Piráti
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2020 15:52:00

Je správné, aby vodohospodářská funkce měla naprostou prioritu

Je správné, aby vodohospodářská funkce měla naprostou prioritu

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2020 k vodnímu zákonu

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo,

já bych chtěl na úvod všem nám, vám poděkovat za to, že jsme schválili program dnešní schůze. Na rozdíl od pana ministra Tomana si nemyslím, že by to bylo zbytečné. A když se nám nepodaří projednat nic jiného, než tuto novelu, i tak je to úspěch a mělo to smysl. Já bych představil tři své pozměňovací návrhy.

Ten první na začátek, dovolím si malou polemiku s panem ministrem Brabcem, který tady říkal, že opozice se moc k tématu sucha nevyjadřuje, že to nějak historicky neřešila. Já bych chtěl jenom připomenout, že můj historicky první projev v této slavné Sněmovně 10. ledna 2018 se týkal vody. Já jsem se tehdy první vlády Andreje Babiše ptal, když žádala o důvěru, když mají v tom základním programovém dokumentu ochranu vody, jak přistoupí k naší dlouhodobě řešené kauze v těžbě štěrkopísku o Uherského Ostrohu. Takže tolik jenom na upřesnění, že my se tomu skutečně věnujeme.

A já jsem záměrně vybral tuto epizodku, protože můj první návrh se týká paragrafu 28 vodního zákona. Je to vymezení a ochrana tzv. chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Ve stručnosti, jsou tady tato území hydrologicky, hydrogeologicky nesmírně cenná a je určitě správně, aby ta vodohospodářská funkce, to zadržování a akumulace spodních vod, mělo naprostou prioritu nad jakýmkoliv dalším hospodařením v daném území.

Já nejsem úplně spokojený s tím, jak v současné podobě ta ochrana probíhá nebo jak je to nastavené, protože tam se stala taková nepříjemnost. Když se přijímal tento vodní zákon, který je v současné době platný, tak ve vztahu k chráněným oblastem přirozené akumulace vod zůstaly v platnosti ty staré prováděcí předpisy a vnáší to vlastně do toho rozhodování poměrně zmatek a nejednoznačnost. Náš návrh mění tady ten paragraf tak, aby voda měla jasnou přednost. My tam v podstatě měníme ten princip ochrany tady těch oblastí do té podoby, že máme nebo definujeme určité činnosti, které by se tam neměly dělat, nebo by měly být nějakým způsobem, ta jejich realizace nastavena prováděcím předpisem, a poté definujeme velké množství činností, které by se tam neměly dělat vůbec, ale dáváme Ministerstvu životního prostředí do rukou možnost v odůvodněných a jasně specifikovaných případech rozhodnout ve prospěch jiné hospodářské činnosti.

Jsme si vědomi toho, že tady ty oblasti zabírají ne úplně malou část rozlohy naší země a úplně zabetonovat jakoukoliv činnost by nemuselo být správné z hlediska územního rozvoje a dalších věcí. Je také nutno říct, že tady v těchto oblastech se nachází významná část nalezišť například štěrků, štěrkopísku. Také by to zabetonování vedlo k tomu, že prostě už se tady nevytěží ani Tatrovka štěrku, takže dáváme ministerstvu do ruky nástroj, jak tam, kde (je) skutečně ten zájem jiný, než je ochrana vody, bude mít smysl. Je to právě částečně inspirované i tou kauzou toho našeho slavného štěrkopísku na jihu Moravy. Jsem přesvědčený, že kdyby ten zákon v té podobě, jak jej navrhuji, platil, tak by se nic takového asi nestalo.

A druhý návrh, který si zde dovolím představit, se týká zveřejňování dat z evidencí o povrchových a podzemních vodách. V paragrafu 21 zákona ukládá ministerstvu povinnost evidovat celou řadu informací o stavu povrchových vod, o stavu podzemních vod a my do toho paragrafu chceme přidat větu, že tyto informace se budou zveřejňovat v režimu strojově čitelných dat. Vychází to z vládou schválené informační strategie, kde se píše, že všechna veřejná data, u kterých je to možné, by měla být zveřejňována právě ve standardu open dat.

Já to považuji za důležité ze dvou důvodů. Za prvé, obecně, čím víc dat o krajině budeme mít a čím víc z těchto dat bude dostupných, tím lépe se nám bude pracovat s nějakou predikcí, ale také ta data mají i určitou komerční využitelnost v rámci různých aplikací. A druhý důvod, a to je pro mě ten hlavní, mířím tím hlavně na zmapování, evidenci a právě i zveřejňování polohy a umístění meliorací, o kterých tady už dneska byla řeč. A já to považuji za takový první krok k tomu, abychom meliorace dokázali využívat k zadržování vody a k nějakému smysluplnějšímu hospodaření v krajině. Nejsem příznivcem toho, že by se měly všechny vykopat nebo zaslepit. Myslím si, že by na řadě míst ten odkaz našich předků, který v té krajině v podobě meliorací je, tak s ním jde pracovat i naopak v rámci boje proti suchu.

Ale musíme vědět, kde jsou. Takže tohle je krok číslo 1. My se tématu meliorací budeme věnovat ještě přes prázdniny a po prázdninách a myslím si, že to skutečně může tady ta díla, která v zemi už jsou, můžou pomoct v našem boji proti suchu. A třetí návrh, který zde předkládám, se týká využití tzv. šedé vody tak, aby bylo snadnější v budovách, které jsou např. veřejné nebo kancelářské budovy a v dalších pracovat právě s šedou vodou, aby bylo jednodušší získat povolení. Protože tím, že v tento okamžik tady tato voda není zakotvena v zákoně, není specifikována, tak při získávání stavebního povolení naráží investoři, naráží i stavebníci na nutnost vést docela dlouhé řízení s krajskou hygienickou správou. A vlastně zdržuje to a řadu lidí to i demotivuje. Takže my chceme odstranit tuto legislativní bariéru.

Já jsem si vědom toho, že abychom dokázali zajistit nějaký hygienický standard a ochránit veřejné zdraví, tak je potřeba v prováděcích předpisech upravit parametry šedé vody tak, aby mohla kolovat v těch objektech. Vím také o tom, že Ministerstvo zdravotnictví v tento okamžik řeší projekt přes TA ČR, kdy se právě snaží definovat optimální hygienické parametry, ale já bych byl moc rád, abychom už v tento okamžik vyslali signál stavitelům, investorům, veřejnosti, že šedá voda má velký význam, že chceme do budoucna usnadnit cirkulaci jednou použité vody v objektech a nastavili jsme lhůtu pro nabytí účinnosti tak, aby Ministerstvo zdravotnictví bez problému dokončilo tento projekt a mělo i čas na napsání prováděcích předpisů. Takže si myslím, že je to projev určité ambice, kdy skutečně veřejnosti říkáme ano, voda nás zajímá, využití vody a úspory vody nás zajímají, ale zároveň to děláme způsobem, který je pro Ministerstvo zdravotnictví realizovatelný.

To jsou mé tři návrhy. Já bych jenom závěrem chtěl připomenout to, co už tady zaznělo. My jsme dneska představili náš plán Vodu řešíme teď! a tyto tři návrhy, ať už je to hospodaření s šedou vodou, ať už je to plán na zmapování a následné využití meliorací, tak i přísnější ochrana hydrologicky cenných oblastí je součástí toho plánu, takže my ho těmito návrhy plníme v ten samý den, kdy jsme jej představili. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě se ke svým návrhům přihlásím.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama