Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • předseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,73. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.09.2020 8:36:00

Priority v boji proti korupci a výsledky jednání protikorupční skupiny

Priority v boji proti korupci a výsledky jednání protikorupční skupiny

Předseda PSP ČR Radek Vondráček na tiskové konferenci 8. září 2020 informoval o legislativních prioritách v boji proti korupci v souvislosti s doporučeními skupiny GRECO. Zákon o lobbování byl předmětem i navazujícího jednání protikorupční skupiny.

 „Já sám jsem byl několikrát konfrontován s kritikou, že Česká republika plní neuspokojivě protikorupční doporučení, že to u nás postupuje pomalu a chybí větší politická vůle toto tlačit rychleji. I když se Česko v hodnocení umístilo na posledním místě, má již nyní v legislativním procesu několik návrhů, jejichž schválením, resp. vstupem v platnost a účinnost, může dojít ke splnění celé řady doporučení GRECO,“ uvádí Radek Vondráček. Jedná se konkrétně o tyto návrhy předložené Poslanecké sněmovně:
  • návrh novely zákona o soudech a soudcích (sn. t. 630 - ZDE), 1. čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi,
  • návrh novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (sn. t. 683 - ZDE),
  • návrh zákona o lobbování a návrh změnového zákona (sn. t. 565 - ZDE a sn. t. 566 - ZDE).

Radek Vondráček oslovil předsedy klubů s iniciativou, k níž říká: „Všichni předsedové sněmovních klubů ode mě dnes obdrželi iniciativu, prostřednictvím níž je žádám o podporu v této věci. Mým cílem je do konce října projednat na plénu Poslanecké sněmovny výše zmíněné body a zrychlit tak plnění našich závazků. Při přípravě této iniciativy jsem se inspiroval také u zahraničních kolegů, jako předseda Poslanecké sněmovny si s nimi často vyměňuji zkušenosti a protikorupční opatření je jedním z klíčových témat našich debat. Česká republika musí předložit zprávu o pokroku v provádění doporučení skupiny GRECO nejpozději do 31. prosince 2020.“

Přílohou iniciativy předsedy PS Radka Vondráčka je návrh Etického kodexu poslance PSP ČR, jehož přijetí skupina GRECO výslovně doporučuje. Předseda Sněmovny upřesňuje: „O podobě Etického kodexu jsem několikrát diskutoval s členy své Pracovní skupiny pro jednací řád PSP ČR, v níž mají své zastoupení všechny sněmovní politické strany a hnutí. Etický kodex mj. předpokládá vznik Komise pro etiku, která by aktivně vyvíjela poradenskou, školicí, metodickou a osvětovou činnost. Etický kodex již přijaly parlamenty států jako např. Černá hora, Gruzie, Itálie a Rumunsko.“

Výsledek jednání protikorupční pracovní skupiny Radek Vondráček shrnuje: „K zákonu o lobbování jsme se setkali už podruhé. Naším společným záměrem je nastavit jednoduchá a přehledná pravidla bez nadbytečné byrokracie a přitom naplnit potenciál nového zákona. Věřím, že se návrh podaří schválit do konce volebního období a naplnit tak hned několik doporučení GRECO. Bohužel zástupci z řad opozičních poslanců se dnes nedostavili, takže dohoda napříč politickým spektrem nebyla možná. Nyní ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti připravíme doplňující otázky, které zašleme všem klubům a na jejichž základě bude připraven komplexní pozměňovací návrh. Pro ten budu hledat podporu ve Sněmovně.“

Přehled doporučení GRECO ZDE
Návrh Etického kodexu poslance PSP ČR ZDE

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama