Mgr. Richard Brabec

  • ANO 2011
  • ministr živ. prostředí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.01.2021 16:23:00

Například americké druhy raků vytlačují české raky

Například americké druhy raků vytlačují české raky

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 26. ledna 2021 k návrhu změny zákona o implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.

Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chvátám hlavně proto, abych zase o ten bod nepřišel, protože už byl několikrát takřka na programu a vždycky se stal hračkou nějakých dohod nebo nedohod a o kousek se na něj nedostalo. Ten bod je nejenom transpozicí příslušné evropské směrnice, ale já si myslím, že je velmi zajímavý a důležitý i z pohledu praktického, tedy zásahu v rámci České republiky proti tzv. invazním druhům. Takže jenom velmi stručně o co se jedná.

Jak už jsem říkal, jde o transpozici nařízení Evropského parlamentu, které se týká prevence a regulaci zavlékání či dosazování a šíření invazních nepůvodních druhů. A jenom pro vás, pokud byste si to náhodou nepřečetli v materiálech, tak invazní nepůvodní druh je takový druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost nebo má nepříznivý dopad na související ekosystémové služby.

Abychom si to uměli představit konkrétně v České republice, tak jsou to různé třeba americké druhy raků, které vytlačují české raky, je to, myslím, že dost dobře známý, asi první takový invazivní nepůvodní druh, který se tady objevil ve velkém, to je bolševník velkolepý, především v Karlovarském kraji, který dokonce pro lidi, kteří jsou alergičtí, tak může být zdravotně závadný nebo je nebezpečný, zdraví nebezpečný. Jsou to různé druhy norků, norek americký, i ten oblíbený a na první pohled milý medvídek mýval je invazním nepůvodním druhem, pokud se dostane do přírody. Je to třeba nutrie, kolegy to šokuje, i nutrie, ano.

A o čem vlastně je ten zákon? Je především o tom, jakým způsobem vytvořit vnitrostátní legislativní rámec, který zamezí právě šíření těchto druhů nebo je omezí. Jde tedy především o to, aby se nastavil kompetenční a sankční systém regulace těchto invazních nepůvodních druhů a předmětem novely je vlastně novela několika zákonů. Především se jedná o zákon o ochraně přírody a krajiny, ale také se jedná o další zákony, zákon o rybářství, zákon o myslivosti, zákon na ochranu zvířat proti týrání, vodní zákon, lesní zákon a celá řada dalších právních norem.

Já bych chtěl říct, že tahle novela nebo tento zákon je nebo byl skutečně velmi široce diskutován s celou řadou organizací, které patří mezi tzv. hospodáře v krajině, ať už se jedná o myslivce, rybáře, včelaře, lesníky, tedy Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, myslím, že se k nim opravdu vyjadřovala obrovská spousta lidí a organizací a ta předkládaná norma tak, jak přišla do Poslanecké sněmovny i z vlády a než přišla do vlády, je opravdu i v rámci potom meziresortu určitým kompromisem, kdy kromě toho, co skutečně ta evropská směrnice přináší a kde nás přímo nutí přímo vykonat vykonavatelně, řekněme, udělat nějaké kroky, tak jsme se na ně snažili ještě po dohodě s těmi hospodáři v krajině navázat další, jsem přesvědčen, velmi racionální kroky. 

Takže to je asi vše na úvod a děkuji.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama