Mgr. Richard Brabec

  • ANO 2011
  • ministr živ. prostředí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,57. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11. 12. 2019 21:46:00

Peníze půjdou do krajů a obcí, ale přes konkrétní projekty

Peníze půjdou do krajů a obcí, ale přes konkrétní projekty

Projev na 14. schůzi Senátu 11. prosince 2019 k energetickému zákonu

 Děkuji za náměty, děkuji za dotazy, já se s nimi nějak pokusím čestně vyrovnat.

Tak především já chci všechny – a znovu opakuji, že jsem a budu, předpokládám, i nadále kandidovat za Ústecký kraj, tak si samozřejmě uvědomuji tu situaci, která tam je. A nejen v Ústeckém kraji, ale i v Karlovarském kraji, v Moravskoslezském kraji. Koneckonců já patřím mezi ministry, kteří cestují velmi často po celé republice. A mluvil jsem za tu dobu samozřejmě s mnoha stovkami, možná už teď tisíci starostek a starostů. A přirozeně, že znám velmi dobře situaci hlavně v Ústeckém kraji, ale nejenom v něm.

Já bych chtěl ujistit pana senátora Balatku a další, kteří podporujete to zvýhodnění uhelných regionů, že ty regiony zvýhodněny samozřejmě budou. A může se paradoxně stát, že kdyby teď byl přijat pozměňovací návrh pana senátora Balatky, tak by to vlastně naopak omezilo něco. Protože já znovu opakuji, my dnes – a to je ten hlavní důvod... Nebo já dnes nemůžu kývnout s čistým svědomím na pozměňovací návrh, který už říká, jakým způsobem se má někde hodnotit jakési bodování. Kdy v tuto chvíli vůbec nevíme, jak nakonec to bodování bude fungovat. Nebo jestli vůbec bude bodování.

Protože tam opravdu to může být tak, že v rámci toho tzv. greeningu, tedy posuzování projektů podle úspor emisí CO2 prostě bude dohodnuto s Evropskou investiční bankou, že to hodnocení projektů prostě nebude na bodování. A já bych se dneska nechal zavázat k tomu, že tam bude nějaký koeficient 1,1 a vyšší. Proto prosím, nechme to v tuto chvíli otevřené. S tím, že bude celá řada – a my samozřejmě to budeme dělat velmi transparentně, tzn. budeme v případě zájmu seznamovat sněmovnu, vás, o tom, jakým způsobem bude tohle bodování, pokud bude, nebo nebude, fungovat. Jak budeme hodnotit projekty? Jak budeme zvýhodňovat uhelné regiony? Jenom tímto návrhem se nám zužuje ten prostor na vyjednávání, protože pak už bude jasné, kdyby to bylo přijato, a nebylo by to případně přehlasováno sněmovnou, že tam bude jakýsi koeficient nejméně 1,1. A my se dostaneme do situace, kdy dneska vůbec nevíme, jak se to bude dělat, ale vy už nám do toho dáváte ten koeficient.

To je ten důvod, proč se bráním té specifikaci. Ne proto, že bych nechtěl podpořit uhelné regiony. Já vám tady dávám skutečně svoje čestné slovo, a vezměte mě za něj klidně kdykoliv, za to slovo, že pokud ho nesplním, že uděláme všechno pro to, abychom uhelné regiony zvýhodnili. A zvýhodnili je významně a byly tam opravdu ty konkrétní projekty a opravdu tam natekly.

Já jsem dneska přesvědčen, že tady bude teď nově několik zdrojů. Já jsem tady nezmínil ještě jednu věc, která je důležitá, a to je, že Evropská unie, Evropská komise v nejbližších dnech, mělo by to být pravděpodobně zítra v souvislosti s Evropskou radou, oni už něco pustili dneska, bude dávat podmínky tzv. „Just Transition Fundu“. Tedy jakéhosi spravedlivého přechodu v bezemisní ekonomice, nebo v bezuhlíkové ekonomice. A tam se dneska hovoří o tom, že by v tom fondu mělo být 100 miliard eur. A část peněz rozhodně půjde do uhelných regionů. To jsou další peníze. My se tady bavíme o modernizačním fondu, ale ony budou použitelné i peníze z toho „Just Transition Fundu“, do těch uhelných regionů.

Mimochodem, Karlovarský kraj byl první, který uspěl mezi uhelnými regiony. Máte výbornou hejtmanku. A musím říct, že velmi tlačila i v Poslanecké sněmovně na ten pozměňovací návrh. Já jsem to právě v té obecnější poloze uhájil z toho důvodu, že jsme si chtěli více nechat ty otevřené dveře, abychom vyjednávali o těch konkrétních podmínkách zvýhodnění. Ale já bych si samozřejmě vůbec nepřipustil, i kdybych nebyl z toho regionu, že bychom to udělali vágně. Ona ta vágní formulace, a to máte pravdu, že tam není specifikace, je právě proto, že jsme říkali, že teprve během půl roku bychom měli mít k dispozici tu podzákonnou normu. To znamená tu metodiku hodnocení. To je důvod.

Ale já vás ujišťuji, jak pana senátora Balatku, tak všechny, kteří oprávněně říkáte, chceme zvýhodnit handicapované regiony, že já jsem pevně přesvědčen, že to dokážeme ještě líp než přes restart. Právě přes tyhle ty projekty. A také proto, že nakonec ministerstvo životního prostředí bude mít toto v gesci. Ale samozřejmě nám do toho bude v tom nejlepším smyslu slova hovořit ostatní resorty, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu atd.

Takže to je odpověď na to, že já jsem naprosto souhlasný s vaším názorem, že je potřeba podpořit tyhle znevýhodněné regiony, o tom není nejmenším pochyb. A jenom se tady bavíme o tom, jestli si svázat teď momentálně ruce nějakými kritérii, která nám paradoxně můžou vadit při dalších rozhodováních.

A znovu říkám, bude to velmi transparentní. My tam určitě budeme dělat klidně nějaké semináře, budeme hovořit o tom, jakým způsobem i s Evropskou komisí, s Evropskou investiční bankou budeme kraje podporovat a zvýhodňovat. A já se těším na ty desítky nebo stovky projektů, které přijdou a budeme je hodnotit. Troufám si říct, že Státní fond životního prostředí je dneska nejlepší Fond v České republice z hlediska výkonnosti a z hlediska schopnosti tohle to zvládnout. Ukázali jsme to na desítkách tisíc projektů v minulých letech. I díky krajům samozřejmě, v rámci kotlíkových dotací.

Pan senátor Nytra, ano, omlouvám se, já jsem v té předcházející rozpravě, nebo v tom mém vystoupení jsem nezmínil ty české prostředky. Respektive aukce a výnos aukcí, které probíhají na české straně. A pan senátor Nytra řekl správně ta čísla. Já jenom opravím pana senátora Wagenknechta v tom, že ta představa výnosu příští rok je zhruba 12,5 miliardy Kč z těch emisních povolenek. A je to opravdu tak, jak jste říkal, 4 miliardy MŽP, 4 miliardy MPO. U nás ty 4 miliardy v zásadě jdou do Nové zelené úsporám. MPO tyto peníze dá v podstatě do té černé díry, která se dneska jmenuje příspěvek na obnovitelné zdroje. Na tu překompenzovanou solární energetiku. Takže ze státního rozpočtu tam jde ročně zhruba 27 miliard. A tyhle ty 4 jsou součástí těch 27 miliard, které státní rozpočet každý rok nahází do solární energie. Plus dalších 23 miliard platíme my všichni spotřebitelé elektrické energie v poplatku za obnovitelné zdroje.

A 4,3 miliardy opravdu jdou do státního rozpočtu. A z toho právě by měly být mj. také placeny kompenzace nepřímých nákladů. A ano, a to je odpověď pro pana senátora Wagenknechta a pro ostatní. Ano, byl to výsledek meziresortu a ano, byl to kompromis. Ale já vás chci ujistit, proto bych byl špatný ministr, že my jsme se zatím nedostali – a i v těch našich predikcích jsme si spočítali, že se nedostaneme do pozice, že by nám scházely peníze v rámci Nové zelené úsporám na tyhle ty projekty typu zateplování, fotovoltaických panelů, akumulátorů, které máme třeba právě na fotovoltaickou energii a desítky dalších zajímavých projektů, které děláme.

To jsou strašně úspěšné a oceňované projekty. My na nich pracujeme s celou řadou subjektů, včetně Šance pro budovy atd. Tzn. nestane se, že bychom měli málo peněz na Novou zelenou úsporám. A ty naše predikce z toho vycházely. Problém byl trošku ten, že jsme měli jakýsi strop, který jsme nedorovnávali. A když samozřejmě ten strop nedorovnáváte, tak nemáte na to projekty. Ne, že bychom nebyli schopni je procesovat, my jsme ty projekty neměli. Teď jich máme víc. My jsme zhruba byli schopni utratit přibližně 2,6 miliardy Kč z nové Zelené úsporám ročně i po tom zvýšení.

Takže do 4 miliard tady máme pořád prostor. A když tam máte příliš velký strop, a neplníte ho, tak to láká k tomu, aby vám někdo ten strop snížil. A to se přesně stalo. To znamená, my jsme potom těžko hájili strop 6 miliard, když jsme byli schopni utratit 2,6. Ty 4 miliardy budou dostatečné a znovu říkám, zbytek budeme schopni si dofinancovat z modernizačního fondu.

Já se omlouvám, jestli na vás moc neřvu. Já jsem se taky rozvášnil, ale tak to já dělám běžně ve sněmovně. Tak to se omlouvám, já se zase zklidním.

Takže my jsme spokojeni – pro pana senátora Nytru i pro pana senátora Vystrčila – proto, že jsme přesvědčeni, že nám ty peníze budou stačit. Kdybychom nebyli přesvědčeni, že nám budou stačit, tak mi věřte, že bychom byli velmi nespokojeni. A já jsem pevně přesvědčen, že bych byl schopen přesvědčit i premiéra, protože to jsou všechno projekty, které jsou obecně velmi dobře přijímány v České republice. Dotační projekty, jako kotlíkové dotace, jako Dešťovka, jako nová Zelená úsporám a další, které právě jdou ze Státního fondu životního prostředí.

Pro pana senátora Čunka. V roce 2013 byl odhad, respektive výnos emisních povolenek zhruba 3 miliardy Kč a pak se postupně navyšoval, až na těch stávajících 12 pro příští rok, nebo 13, co očekáváme. A většinou odhad byl podstřelený. Právě proto, že cena emisních povolenek potom rostla poměrně rychlým tempem. Na druhou stranu je potřeba říct, že cena emisní povolenky pro další období je funkcí mnoha neznámých. Brexit, You Green Deal, který dneska Evropská komise ohlásila, nebo představila. Nebo také zavření jaderných elektráren v Německu v roce 2023. To jsou všechno věci, které mohou způsobit poměrně velké turbulence na trhu emisních povolenek. Samozřejmě, že se nám ten odhad teď zdá přesný, ale počítáme pořád, že by se mohl pohybovat někde kolem 25 eur/t.

Já si myslím, že jsem částečně odpověděl i právě panu senátorovi Wagenknechtovi ohledně toho – a díky za tu pomoc a za tu podporu, ale já jsem opravdu přesvědčen, že v Nové zelené úsporám bude peněz dost. A zbytek jsme schopni dostat z modernizačního fondu, kde ty peníze... Já si troufám říct skutečně s jistotou, že se nestane, že by byly ohroženy, že by nebyly schváleny Evropskou investiční bankou. Protože přesně tak, i Evropská komise naše kotlíkové dotace dává za vzor dobré praxe v Evropské unii a dává je za vzor pro ostatní země jako Polsko, Slovensko nebo Rumunsko. A tak i Nová zelená úsporám je skvěle hodnocena v zahraničí jako projekt naprosto srovnatelný třeba s německým projektem banky Kreditanstalt für Wiederaufbau. Německé státní banky, která má podobný projekt, jako je Nová zelená úsporám.

Tak. Pan senátor Pavera, děkuji za to, a zároveň odpovím i panu senátorovi Kolibovi, děkuji za ten námět. Ano, byla vyhlášena poslední výzva kotlíkových dotací. My jsme do toho ještě přisypali z českého rozpočtu nebo z českých peněz, tedy z Nové zelené úsporám, jsme do toho dali dalších 2,5 miliardy Kč.

To znamená, 9 miliard jsme vyjednali z EU, 2,5 miliardy, takže 11,5 miliardy šlo do kotlíkových dotací zatím, budeme schopni z toho mít minimálně 100 tisíc kotlů, možná 105 tisíc, uvidíme. Pokračujeme, resp. dneska intenzivně diskutujeme, jak budou kotlíkové dotace financovány dál, protože víte, že v roce 2022 skončí podle zákona provoz kotlů první a druhé emisní třídy. My momentálně připravujeme schéma, které opravdu bude víc, řekněme, založené na tom sociálním aspektu, to znamená, budeme tam víc než teď řešit nebo daleko víc než teď řešit právě sociální aspekt, abychom pomohli především sociálně slabým, kteří do toho zatím nemohli jít. Ale musím říct, že byl velmi úspěšný, je velmi úspěšný program kotlíkových půjček, který je právě funkční v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji, stovky obcí se přihlásily do tohoto programu kotlíkových půjček, díky tomu lidé si ten kotel můžou koupit, aniž by měli korunu na účtu, mají bezúročné, dlouhodobě splatné půjčky, až na 10 let, které můžou využít i na to svoje dofinancování. Takže ten projekt funguje, ty půjčky fungují, ještě je tam jedna věc skvělá, ty peníze zůstávají obcím, co jim ti lidé potom vracejí, to znamená, obec má vlastně formu dotace k tomu ještě, kterou zase investuje do projektů do životního prostředí. Takže tohle určitě připravujeme, nejenom že to plánujeme, ale že to připravujeme. Další senátorky, senátoři určitě podporovali uhelné regiony, znovu říkám, já s tím naprosto souhlasím, skutečně máte moje slovo a mých kolegů, že tam uděláme, věřím, že tam uděláme skutečně velkorysý program, jakým způsobem podpořit projekty, které půjdou z těchto regionů při nějakém, třeba pokud budou ty projekty srovnatelné z hlediska úspory emisí CO2 s ostatními regiony, tak určitě budou mít regiony uhelné přednost.

pana senátora Voseckého, ano, Liberecký kraj tam zatím není, není v restartových regionech, pokud se dostane, já bych mu to určitě nepřál, region jako takový, pokud by se prostě dostal do tohoto znevýhodněného projektu, tak potom samozřejmě by ten Restart musel být nějakým způsobem upraven, ale ten Restart vychází z toho, a nebavme se o Restartu jako o programu, ale, řekl bych, spíš o těch třech krajích. Musel by být prostě upraven podle nějakých parametrů. Zatím tam není. Já doufám, že se tam prostě nedostane.

Paní senátorka Dernerová, určitě pan senátor Nenutil, já si myslím, že jsem snad odpověděl na všechno... Jo, pan senátor Vystrčil.

Ono, pane senátore, ty peníze tam půjdou do těch krajů a obcí, ale přes ty konkrétní projekty, dneska určitě neplánujeme to, že bychom tam ty peníze dali nějakou formou rozpočtového určení daní, vlastně dávali je do těch krajů. Ale myslím si, že zrovna tato forma, že kraje a obce si můžou třeba z toho modernizačního fondu a právě třeba i z toho Just Transition Fund požádat o konkrétní projekty, které pak skončí v tom kraji a v těch obcích, tak já se domnívám, že to je dobrá forma.

Snad jsem odpověděl na všechno, jenom závěrem, vím, že už samozřejmě máte rozmyšleno, jak budete hlasovat, ale přesto bych rád požádal, aby byl ten zákon nakonec schválen ve znění, které skutečně přichází z Poslanecké sněmovny, právě z těchto důvodů, které jsem řekl, my jsme samozřejmě tyto věci velmi pečlivě zvažovali i v Poslanecké sněmovně, byl pro to důvod, aby prošel ve sněmovně, tak jak jsme ho dnes předložili.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout