Mgr. Šárka Jelínková

  • KDU-ČSL
  • Kroměříž
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.12.2019 23:06:17

Navrhuji ne řešit a zvyšovat rodičovský příspěvek, ale rodičovský plat

Navrhuji ne řešit a zvyšovat rodičovský příspěvek, ale rodičovský plat

Projev na 13. schůzi Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře

Děkuji za slovo ještě jednou. Všechny vás zdravím, byla jsem tady před chvílí, byla jsem rychlá, ani jsem nemusela odcházet. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že se shodnu s většinou z vás na tom, že ocenění rodičů za výchovu jejich dětí je v naší společnosti důležité. Předpokládám, že na tom se shodneme a budeme se bavit, především tento zákon mluví o jejich ocenění finančním. Ale myslím si, že je na místě, abychom se pobavili i o tom, jak jsou oceňovány rodiny a rodiče za výchovu dětí i vůbec takhle společností a morálně. Často bylo diskutováno téma, jsou to možná marginálie, ale jsou to důležité věci, které tak podvědomě nám do hlavy možná něco dostávají, to, co bychom úplně nechtěli. Mluvilo se a mluví se někdy o tom, jestli rodičovská dovolená je opravdu dovolenou. Většina z nás jsme rodiče, většinou tíha péče o děti leží na ženách, ale samozřejmě i na mužích. A víme, že zvlášť když se staráme o jedno nebo i dvě a více dětí, tak dovolená možná vypadá zcela jinak, i když samozřejmě péče o dítě a mít dítě je rozhodnutí každého člověka, je to především radost, tak na druhém místě hned následuje, že jsou to samozřejmě velké starosti a mnohdy i ekonomické investice, ale je to i vzdání se svého volného času atd. To je k tomu slovu "dovolená", ale o tom už se mluvilo a mluví docela hodně.

A já si dovolím, když mluvíme o zvýšení rodičovského příspěvku, vzpomenout ještě jedno slovo. Slovo "příspěvek". Slovo "příspěvek" může také vyznívat, jako že někdo pracuje a ze svých daní přispívá něco někomu, kdo nepracuje a nedělá v tu dobu zrovna pro společnost nic. A myslím si, že i nad tímto bychom se měli zamyslet, jestli to, že je matka či otec doma a stará se o výchovu naší budoucí generace, je méně hodnotná činnost a méně hodnotné období, které má ve svém životě, oproti období, kdy chodí tzv. do zaměstnání a dělá něco pro společnost. Za mě je to možná i něco více. Když je člověk u dítěte, s dítětem doma a stará se o něj, ale minimálně se shodneme na tom, že je to na stejné váze. Chodím-li do zaměstnání a starám se o dítě. Takže možná do budoucna bychom mohli mluvit o tom, že nebudeme řešit a zvyšovat rodičovský příspěvek, ale rodičovský plat. Vezměte to jen jako takový příspěvek do další diskuse a uvažování a jako součást, jak říkám, i celospolečenského ocenění rodičů za výchovu dětí.

Nyní se vrátím k meritu věci, a to je zvýšení příspěvku rodičovského pro všechny rodiče. I když nejsem právník, jsem členka ÚPV a dovoluji si tedy položit otázku, zda zvýšení rodičovského příspěvku jen pro některé rodiče není třeba i v rozporu s Ústavou? Právní stát definuje nejlépe právní jistota. Jestliže se někdo rozhodne pro nějaké chování, má předem vědět, jaké bude toto chování mít právní následky. A vědomí právních následků má mít vliv na naše rozhodování. Tzn. neměli bychom měnit pravidla hry uprostřed běhu. A pokud už pravidla měníme, měla by se vztahovat na všechny, kdo se na ten běh, zůstanu-li u této terminologie, už vydal. V tomto případě se mluví, pokud se už něco mění za běhu, o retroaktivitě, zdali je vůbec vhodná v našem právním systému. Ale pokud už k ní přistoupíme, měla by se vztahovat na všechny. Požadavek retroaktivity v tomto případě také znamená, že se všemi rodiči, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek, za platnosti určitého souboru pravidel musí stát zacházet stejně. Nemůže zpětně měnit pravidla v jejich neprospěch a už vůbec nemůže zpětně měnit pravidla jen pro část z nich. Porušení zákazu rovného přístupu neboli diskriminace.

Také jsem chtěla připomenout, ale už to vzpomínal kolega senátor Marek Hilšer, že vláda již v tomto principu retroaktivity už rozhodovala v roce 2017. A to když se zvyšoval rodičovský příspěvek rodinám vícerčat. Zvýšil jej tehdy všem, i těm, kdo jeho čerpání měli v době účinnosti zákona již vyčerpaný. Současný vládní návrh zákaz retroaktivity nerespektuje. Pokud bude zákon privilegovat jedny rodiče oproti druhým jen v závislosti na tom, že jedni rodičovský příspěvek již dočerpali a druzí ne, lze se domnívat, že takový zákon bude v rozporu s ústavním pořádkem. Ale konečné rozhodnutí o tom však může učinit jedině Ústavní soud.

A jak již jsem říkala ve své zpravodajské zprávě, doporučuji, abychom přijali pozměňovací návrh ve znění schváleném výborem pro zdravotnictví a sociální politiku. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout