Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví v demisi
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.09.2021 1:26:00

Eliminace rizika na naprostou nulu nikdy není možná

Eliminace rizika na naprostou nulu nikdy není možná

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 16. září 2021 – odpověď na interpelaci poslance Michálka k auditu, který měl vyvodit odpovědnost za nezákonná opatření

 Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane poslanče,

shrnu, že po svém nástupu na ministerstvo jsem skutečně zadal interní audit na proces vydávání mimořádných opatření. Já si myslím, že je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné a nepřípustné, aby ministerstvo vydávalo opatření, která jsou rušena, i opakovaně, soudy. To jsem jasně řekl a jasně jsem řekl, že ta rozhodnutí, byť na ně můžeme mít různé názory, a se vším já osobně taky třeba nemohu souhlasit, budeme zkrátka respektovat. Je to soud, který jedině může v tomto směru vykládat právo v České republice, takže k tomu takto přistupuji a právě proto se ten mimořádný audit týkal období březen až květen 2021 a zaměřil se právě na vydávání mimořádných opatření vydaných v souvislosti s nemocí COVID-19 podle pandemického zákona.

Hlavním cílem bylo ověření používaných postupů v procesu zpracování a vydávání mimořádných a ochranných opatření a nalezení důvodů, proč opakovaně neuspěly u soudu. Pokud jde o hlavní závěry auditorů, tak z hlediska zajištění právní bezchybnosti vydávaného dokumentu je organizačním řádem stanovena odpovědnost za právní přezkum vydávaného dokumentu sekcí legislativy a dojde-li opakovaně ke stejným právním vadám, na základě kterých soud opakovaně rozhodne o zrušení vydaného rozhodnutí, jedná se podle autorů spíše o pochybení na straně právní.

My jsme toto projednali s panem náměstkem. On samozřejmě má k tomuto jiný pohled. Na druhou stranu, já vzhledem k tomu, že jde o závěry interního auditu, tak ten interní audit považuji za poměrně závažný a myslím si, že to není jenom o tom hledat v minulosti, co se udělalo špatně, ale také se poučit do budoucna, protože může se stát, že budeme potřebovat vydávat vzhledem k epidemické situaci další opatření a v tomto směru skutečně nechci, aby ta opatření byla jakkoliv zpochybňována, byť je jasné, že eliminovat riziko na nulu, že soud nějaké opatření zruší, myslím, že nedokáže vůbec nikdo.

Znovu říkám, je to soud, čistě soud, který vykládá právo, který vydává takto závazné rozhodnutí, a tím pádem je jasné, že ta eliminace rizika na naprostou nulu nikdy není možná. Ale musíme udělat vše pro to, aby ta opatření prošla co nejdetailnějším právním přezkumem, aby skutečně i ministr zdravotnictví, který se musí opírat, musí důvěřovat odbornému aparátu ministerstva, mohl ta opatření podepsat na základě toho, že skutečně jsou verifikována příslušnými odbornými náměstky. A tady se zdá, že ne vždy skutečně ten přezkum probíhal tak, jak probíhat měl, podle závěru interního auditu.

Takže to se musí změnit. Já jsem komunikoval s panem náměstkem znovu. Já jsem samozřejmě z toho vyvodil i určité služební důsledky ve spolupráci se státním tajemníkem, ale ty důsledky byly i pro jiné zaměstnance z hlediska například jejich odměn a podobně. To je něco, co si myslím, že je legitimní. Pohybujeme se stále ovšem v rámci služebního zákona. Pro mě ale důležité je, aby byl nastaven proces vydávání mimořádných ochranných opatření, který bude nezpochybnitelný na základě výsledku toho auditu. To znamená, bude vydán příkaz ministra, který bude reflektovat výsledky toho interního auditu.

Chci, aby bylo jasně nastavená odpovědnost, jasně nastaveno vnitřní (nesroz.) řízení a chci, aby ta opatření byla konzultována i s Legislativní radou vlády. Tím se dostávám k tomu, co dneska bylo publikováno, což považuji za naprosto nehorázné, protože byl jsem to já, kdo to opatření, o kterém se píše v Reflexu, inicioval, aby šlo k posouzení na Legislativní radu vlády a na základě toho to opatření bylo upraveno.

Takže není to tak, by ministr prosazoval nějaké nezákonné opatření, ale je to tak, že opatření, o kterém hovoříte, tak byl konsenzus zástupců zaměstnavatelů, odborníků, docenta Maďara a dalších. A pouze šlo o to, aby samozřejmě bylo vyladěno po stránce právní, aby ho posoudila právě Legislativní rada vlády, a to jsme respektovali.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama