Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.06.2021 16:57:00

Schválení úhrady léčby neznamená, že bude i poskytnuta

Schválení úhrady léčby neznamená, že bude i poskytnuta

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 16. června 2021 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

jsem nesmírně rád, že došlo na tento naprosto klíčový návrh zákona české zdravotnictví a pro české pacienty. Dovolím si velmi stručně ho znovu představit a shrnout základní obsah, který jednoznačně vede ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění.

Návrh obsahuje zejména novou úpravu přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb, kdy tato úprava sjednotí proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí řízení a zlepší procesní postavení pojištěnců.

Z dalších oblastí mohu připomenout také zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kterého má být dosaženo úpravou pravidel pro vstup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění nebo taktéž zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, a to prostřednictvím aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků, předepisovaných na poukaz a aktualizací úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků.

V rámci druhého čtení bylo načteno několik pozměňovacích návrhů. K části těch pozměňovacích návrhů se Ministerstvo zdravotnictví staví pozitivně, naopak k některým negativně. Dovolte mi, abych alespoň v obecné rovině předestřel některé problémy, které ministerstvo vnímá v souvislosti s pozměňovacími návrhy. Zejména se to týká pozměňovacího návrhu k zavedení takzvané dispenzační taxy a pozměňovacího návrhu F1, což se týká procesu rozhodování zdravotních pojišťoven. Přijetí pozměňovacího návrhu F1 může způsobit velké problémy v praxi. Tento pozměňovací návrh se konkrétně dotýká složení a počtu revizních komisí a požadavku souhlasu pacienta pro podání žádosti zdravotní pojišťovně. U velkých zdravotních pojišťoven je počet podaných odvolání v řádu stovek ročně, u Všeobecné zdravotní pojišťovny je jich pak více než tisíc. Vládní návrh umožňuje zřízení více revizních komisí, aby bylo možné se skutečně se všemi těmito odvoláními včas zabývat a vypořádat je. Pozměňovací návrh naopak počítá pouze se zřízením jedné takové komise a z našeho pohledu skutečně by toto mohlo vést k zahlcení této jedné komise, a tím logicky k prodloužení celého procesu odvolání v rámci dané zdravotní pojišťovny. To znamená, v tomto směru si myslíme, že jedna zdravotní komise nebude schopna rozhodovat zmíněné velké množství odvolání ve lhůtách stanovených správním řádem, bude docházet k prodlení a samozřejmě často na úkor léčby pacientů.

Pro pacienty může taktéž významnou nevýhodu znamenat i podmínění podání žádosti jejich souhlasem. Nelze vyloučit případy, kdy pacient nemůže souhlas dočasně podat. Přijetí pozměňovacího návrhu by tak znamenalo zdržení v posouzení nároku na úhradu léčby. Její schválení přitom neznamená, že bude i poskytnuta. K tomu může dojít až s informovaným souhlasem pacienta podle zákona o zdravotních službách.

Připomínám, že tento problém se bude nejčastěji týkat právě těžce nemocných pacientů. Shodné výhrady k tomuto pozměňovacímu návrhu měly i zdravotní pojišťovny, které byly v této věci osloveny.

Pokud jde o pozměňovací návrh A11, ten navrhuje do zákona zavést tzv. dispenzační taxu za výdej léčivého přípravku. Zde bych rád upozornil na skutečnost, že znění tohoto návrhu je bohužel zcela nekonkrétní a neobstojí ve vztahu k legislativním požadavkům na to, co může stanovit prováděcí právní předpis a co může být upraveno přímo v zákoně. Ministerstvo zdravotnictví je návrhem zmocňováno k vydání prováděcí vyhlášky, stanovující bližší podmínky úhrady dispenzační taxy, zákonem však není nijak vymezena náplň zaváděné taxy.

V odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno, že stávající signální výkon, uvedený v příslušné vyhlášce, je nesystémový, ale navrhovaná taxa s sebou přináší stejný mechanismus a tudíž je zatížena stejnou mírou nesystémovosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, na jehož řešení nepanuje shoda, a to ani v rámci odborné veřejnosti, lze legislativní zakotvení formou pozměňovacího návrhu považovat za nepříhodné. Žádoucí se v tomto směru jeví, aby úprava, která ve svém důsledku má vést ke změně způsobu financování lékárenské péče, prošla standardním legislativním procesem.

K dalším pozměňovacím návrhům se případně vyjádřím v rámci diskuse. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za zájem o tento předložený návrh a znovu opakuji, tento návrh zákona je naprosto zásadní systémová změna pro české zdravotnictví, pro české pacienty, kteří na ni čekají a budu rád, pokud bude velmi brzy schválen.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama