Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.06.2021 17:52:00

Výsledky analýzy příčin úmrtí nejsou zatím k dispozici

Výsledky analýzy příčin úmrtí nejsou zatím k dispozici

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 17. června 2021 – odpověď na interpelaci poslance Volného k statistice úmrtí seniorú na koronavirus

 Dámy a pánové, pane poslanče,
je vidět, že smrt se stala věcí veřejnou a jak vidno i politickou. Ale chápu to. Myslím si, že v tomto směru je asi hlavně nutné se vyvarovat záměny příčin úmrtí v souvislosti s nákazou koronavirem. Chápu, že tyto informace kolují, ale já bych se teď držel s dovolením nějakých jasných dat, ať vidíme, o čem se bavíme.

Oficiální data o mortalitě vydává Český statistický úřad. Údaje o počtu zemřelých vychází z běžné evidence demografických událostí, kdy za každé úmrtí na území České republiky je vyplňováno matričními úřady statistické hlášení o úmrtí. Do statistiky jsou zařazována úmrtí obyvatel České republiky, to jest občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na dlouhodobé vízum, nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu občanů zemí Evropské unie s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s uděleným azylem v České republice. Údaje zahrnují rovněž hlášená úmrtí českých občanů s trvalým pobytem na území České republiky, ke kterým došlo v cizině. Tolik jenom ať víme, jak jsou ta úmrtí reálně evidována v rámci Českého statistického úřadu.

Pokud jde o data, tak dle dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více, než v roce 2019. Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75 až 84letých, to znamená věková kategorie 75 až 84 let. Více muže, než ženy. Z regionálního pohledu došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu zemřelých ve Zlínském kraji.

Aktuální statistiky v souvislosti s úmrtími na Covid-19 zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky, který je referenčním zdrojem údajů o počtech zemřelých v souvislosti s epidemií Covid-19. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že žádné utajení jakýchkoliv dat nikdo z Ministerstva zdravotnictví, ani ÚZIS, ani z vlády České republiky, neiniciuje a nikdy neinicioval.

Naopak, je jasná praxe a jasná politika zveřejňovat všechna dostupná data, všechny informace, zejména je zpřístupňovat pro nemocnice, krajské úřady a další instituce. Dala jsou zveřejňována denně v objemu, který určitě patří mezi největší ve srovnání s ostatními státy.

Dle představ mnohých nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělení počtu zemřelých a počtem nakažených, nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu COVID-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti v průměru křivek. Příčina úmrtí každého člověka je uváděna - a to je třeba zdůraznit, a také možná poučit, že příčina úmrtí každého člověka je uváděna na listu o prohlídce zemřelého. COVID-19 je uváděn ve všech případech úmrtí, kde nemoc způsobila, nebo se předpokládá, že způsobila úmrtí, nebo k němu přispěla. List o prohlídce zemřelého nelze jakkoliv zfalšovat.

Příčiny úmrtí na covid z roku 2020 přezkoumal panel cca 20 expertů pod vedením členů klinické skupiny Ministerstva zdravotnictví. Tato část práce již byla uzavřena, a to úspěšně. Jedná se o obrovský objem dat, který je nyní dopracováván do závěrečné zprávy, na které participuje ÚZIS a rovněž Český statistický úřad. Výsledky analýzy prováděné experty za účelem zjištění skutečné příčiny úmrtí, tedy v tuto chvíli nejsou vzhledem k objemu, k velkému objemu dat a složitostí jejich zhodnocení, zatím k dispozici, ale výsledek bude ministerstvem samozřejmě veřejně publikován, společně s ÚZIS a Českým statistickým úřadem, jakmile to bude možné. Takže závěr.

Pracujeme na tom. Pracují na tom kolegové statistici, a ty informace bezesporu zveřejníme.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama