Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda

  • STAN
  • Hlavní město Praha
  • sport
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.05.2023 12:06:00

Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže užší spolupráce se státem

Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže užší spolupráce se státem

Předcházet nedostatku volných míst nejen na středních školách chtějí do budoucna Praha a Středočeský kraj ještě intenzivnějším sdílením dat a společným navrhováním kapacit školských zařízení.

Obě samosprávy budou také společně postupovat v otázkách nastavení systému financování školských zařízení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) chce podpořit výstavbu nových škol podporou kvalitnějšího územního plánování.

Praha a Středočeský kraj chtějí společně postupovat například při nastavování systému financování mateřských, základních, středních, ale i speciálních škol či dětských domovů. „Praha má hned několik připravených projektů, které by přispěly k navýšení kapacit ve školách, se schváleným územním rozhodnutím, ale kvůli nedostatku financí nemůže přistoupit k realizaci. Musíme do budoucna úzce spolupracovat mezi hlavním městem a Středočeským krajem nejen v oblasti sdílení dat a digitalizace, ale také financování,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu.

„Hasíme požár, který nemusel vzniknout, pokud by dobře fungovala systémová politika územního plánování. Je ambicí MMR oblast územního plánování otevřít, zkvalitnit a přinést plné využití nových nástrojů, jako je například institut plánovacích smluv, metropolitní spolupráce a zkvalitnění samotného způsobu pořizování územního plánu. Čím kvalitnější územní plánování bude, tím rychlejší bude povolovací i stavební řízení,“ uvádí náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

Do budoucna by podle něho měla být například výstavba nových developerských projektů podmíněna i vznikem související infrastruktury zajišťující odpovídající občanskou vybavenost, včetně škol. Inspirací může být v tomto ohledu například sousední Rakousko, kde jednotlivé spolkové země legislativně regulují územní plánování podle lokálních potřeb. Díky tomu v Rakousku aktuálně s výjimkou nejmladších dětí nemají problémy s kapacitami školských zařízení v okolí velkých měst.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha a Středočeský kraj kromě toho už více jak rok spolupracují na územních studiích metropolitního regionu, které mají být podkladem pro strategické plánování z hlediska demografického a stavebního vývoje, ať už jde o dopravu, školství a podobně.

„Chceme za Prahu a Středočeský kraj navrhnout nové kapacity škol a vycházet i ze společných dat, například ohledně poptávky po konkrétních školách, která budeme ještě intenzivněji sdílet. Vyjdeme z nich i při modernizaci oborové struktury středních škol,“ připojuje se Milan Vácha, radní pro oblast vzdělání a sportu Středočeského kraje.

V neposlední řadě se obě samosprávy a Národní pedagogický institut ČR chystají uzavřít memorandum, kterým podpoří už stávající spolupráci. Subjekty budou spolupracovat při sdílení dat, informací a nástrojů využitelných pro plánování sítě středních odborných škol ve střednědobém a dlouhodobém horizontu rozvoje vzdělávací soustavy. Inovace středního vzdělávání by měla zohledňovat aktuální potřeby trhu práce a společnosti, podporovat flexibilitu a individualizaci vzdělávání i praktickou výuku a spolupráci se zaměstnavateli.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama