Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!
  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.01.2022 17:24:34

Současná právní úprava je neefektivní

Současná právní úprava je neefektivní

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 28. ledna 2022 k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon

Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní radní, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych nejprve rád poděkoval zástupcům hlavního města Prahy, jmenovitě paní doktorce Marvanové, panu doktoru Hřibovi i panu kolegovi Nacherovi tady před námi, že se věnují tomuto důležitému tématu. Já jako pražský poslanec se tomuto tématu věnuji od roku 2016, kdy jsem tehdy předložil první návrh regulace Airbnb paní primátorce Krnáčové a od té doby se nám nepodařilo - a je potřeba si to říci otevřeně - tuto problematiku vyřešit. Podařilo se prosadit pouze dílčí změny v roce 2019 pokud se týká společenství vlastníků jednotek a povinnosti oznámit předem správci společenství vlastníků jednotek, že byt bude používán ke sdílenému ubytování, a změna výchozího nastavení rozúčtování.

Nicméně si myslím, že je důležité připomenout, že už jsme se jednou snažili tuto problematiku uchopit, a to v zákoně 189/2020 Sb., který i s naší podporou byl schválen v době nouzového stavu a ve kterém jsme schválili, že platformy pro ubytování musí hlásit příslušným živnostenským úřadům, kdo využívá jejich služeb, kdo na nich podniká, tak, aby živnostenské úřady získaly údaje, které jsou nezbytné pro výkon jejich pravomoci. Bohužel, musíme si říct, že i v rámci hodnocení efektivity této regulace se ukazuje, že do dnešního dne ani jedna ta výzva nebyla vyslyšena, čili ten systém, jak jsme ho tady nastavili tehdy, když se to dělalo v podstatě velmi překotně v době nouzového stavu, se neosvědčil, nefunguje. Je nezbytné ho upravit a vylepšit tak, aby fungoval v praxi.

Proto si myslím, že tyto záležitosti je žádoucí řešit v řádném legislativním procesu, protože je potřeba, aby to skutečně fungovalo, zohlednit evropské právo, je potřeba vzít v úvahu, aby bylo zmocnění vymezeno náležitě v souladu s Ústavou a zejména aby vymahatelnost nebyla vázána pouze na zákon 189/2020 Sb., ale tak, abychom zajistili, že skutečně zákony České republiky budou vymahatelné i vůči platformám, které podnikají na území České republiky. Ta současná právní úprava to žádným způsobem neupravuje, je neefektivní a cokoli dalšího schválíme nad rámec té současné úpravy, zmocníme obce, tak ty obce nebudou mít reálné možnosti, jak tu úpravu vymáhat, pokud zákony nebudou dotaženy do konce a nebudou platit i pro tyto platformy, jako je společnost Airbnb.

My jsme se v programovém prohlášení vlády konečně - vlastně je to první programové prohlášení, které se této oblasti věnuje a naznačuje jasný způsob, jak se v dané oblasti bude postupovat - zavázali, že oddělíme pronájem pokojů, který je příležitostný, od toho, když někdo pronajímá své prostory v podstatě jako hotelové pokoje nebo hotelové apartmány, tak, aby byla nastavena jasná a spravedlivá pravidla pro všechny a ne že hotely budou v režimu regulace a někdo jiný nebude muset dodržovat žádná pravidla.

Takže to dosud nastaveno není a samozřejmě na prvním místě je třeba chránit právo občanů České republiky na bydlení, do kterého může různými způsoby zasahovat právě tato podnikatelská činnost. Takže ta pravidla pro podnikání je skutečně potřeba nastavit. Myslím si, že to je věc, na které se shodneme, ale dodnes se to nepodařilo upravit.

V souvislosti s tím bych chtěl říci, že i já plně podporuji tu myšlenku - a také jsem pro to hlasoval v minulém volebním období - aby samosprávy měly zmocnění, na základě kterého mohou regulovat tuto problematiku na svém území v mezích, které jsou vymezeny a které musí být podle Listiny práv a svobod určeny.

Podstatné je, že vláda se zavázala z důvodu kvality legislativy, že tyto zákony budou procházet standardní cestou Legislativní radou vlády, hodnocením dopadu regulace a všech těchto dalších instrumentů, ledaže se dohodnou všechny poslanecké kluby v koalici na tom, že bude zvolen odchylný přístup. Byť já bych podporoval, aby se to projednalo zde, tak ta shoda v tento okamžik tady není, a proto je nezbytné, aby ten zákon prošel řádným legislativním procesem. Musíme samozřejmě v tomto ohledu respektovat koaliční smlouvu.

Já bych chtěl říci, že skutečně 80 % z pokojů nebo apartmánů, které jsou nabízeny přes platformy jako je Airbnb pro sdílené ubytování, tak jsou pokoje, které jsou výlučně určeny k poskytování ubytovacích služeb. Není to ta sdílená forma, ve které se kombinuje bydlení a využití třeba v době dovolených nebo když někdo odjíždí na zahrádku přes prázdniny, tak to poskytne. Ta sdílená forma skutečně tvoří pouhých 20 %, takže toto velmi odůvodňuje, proč je potřeba tuto problematiku řešit.

Já bych zde rád řekl i za kolegy ve vládě, kteří se té problematice věnují, že naším cílem bude připravit tuto novelu s maximální možnou rychlostí a se zapojením samospráv a dalších dotčených subjektů tak, aby byla předložena opravdu prioritně v tomto roce, ideálně po prázdninách, aby byla skutečně v praxi účinná, protože teď už si nemůžeme dovolit, že schválíme další zákon, který v praxi nebude fungovat a bude to jenom šidítko pro lidi, abychom předstírali, že na něčem pracujeme. Ten zákon musí fungovat v praxi efektivně, musí být vymahatelný vůči těm platformám, a to tam dnes není.

Já jsem to řešil několikrát i na Ministerstvu financí a tehdy na Ministerstvu financí, když jsme to řešili s příslušnými náměstky, tak jsem se dočkal konstatování, že nejsme schopni ty zákony vůči digitálním platformám prosadit. Já to považuji za nepřípustné poraženectví. Já chápu, že to je složité, že to je významná výzva a velký úkol, ale nemůžeme do toho jít bez toho, aniž by ty zákony ve finále nebyly vůči digitálním platformám vymahatelné. A to je věc, kterou musíme odpracovat i na úrovni vlády.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama