Mikuláš Ferjenčík

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.
  • Piráti
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.01.2020 14:01:00

Aby nedošlo ke krácení rozpočtu, obsazují se místa za každou cenu

Aby nedošlo ke krácení rozpočtu, obsazují se místa za každou cenu

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 24. ledna ke změně zákona o rozpočtových pravidlech.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, my k tomuto návrhu máme několik výhrad. Ta první je asi to, že ten návrh bohužel není ambicióznější ve snaze ztransparentnit rozpočtování státu. My bychom uvítali například rozklikávací rozpočet, ale teď tedy k tomu, co v tom návrhu je.

Já mám obavu ohledně nezamýšlených důsledků toho návrhu na vázání platů na obsazenost. On ten návrh opticky vypadá dobře, že úřad, když nemá obsazená místa, tak tedy neutratí ty peníze, jenže když zavádíme pravidlo, že pokud má neobsazená místa, tak o ty peníze přijde, tak to také vede k tomu, že ten úřad bude za každou cenu ta místa obsazovat a ne nutně to bude ku prospěchu věci. Ono to v praxi funguje tak, že třeba část toho platu nakonec tomu úřadu zůstane pro ty ostatní zaměstnance, takže třeba pokud nabere zaměstnance s nízkou kvalifikací, kteří nebudou očekávat vysoké odměny, tak potom bude mít prostor skrze nabrání těchto méně kvalifikovaných zaměstnanců financovat odměny těch dalších. Takže paradoxně tenhle návrh může vést ke zvýšení nákladů státního rozpočtu, zvýšení nákladů státu a zvýšení počtu státních úředníků.

Takže podle mě si to zaslouží důkladnější debatu. Mě na to upozornil přímo člověk ze státní správy, že bohužel tento jev se podle jeho názoru začne dít a v některých oblastech už se děje i dnes, že právě z obavy, aby nedošlo ke krácení rozpočtu, se za každou cenu ta místa obsazují. Já si myslím, že lepší cesta by byla za každou cenu ta místa obsazují. Já si myslím, že naopak lepší cesta by bylo naopak stanovit, kolik peněz je potřeba na zajištění určité agendy a pak dát naopak těm úřadům větší volnost v tom, jakým způsobem budou ty svoje lidi odměňovat. Myslím si, že by to vedlo k lepším výsledkům. Tohle je jedna problematická věc.

Další problematická věc je novelizační bod 54, který umožňuje outsourcing toho, co dneska dělá ministerstvo soukromým podnikatelským subjektům. Ve chvíli, kdy vláda deklaruje, že nesouhlasí s outsourcingem a snaží se ho omezovat, tak si myslím, že je nešťastné zavádět tady paragraf, který umožňuje naopak část agendy státu outsourcovat na soukromé firmy. Ano, jsem si vědom, že jsou tam nějaká omezení, ale je to změna směrem k větším možnostem outsourcingu.

Paní předsedkyně rozpočtového výboru už zmiňovala problematickou pasáž ohledně omezení pravomocí Poslanecké sněmovny.

Přejdu tedy k té za nás nejproblematičtější pasáži, a to je otevření zákona o státní službě, což upřímně si nemyslím, že bylo vůbec nutné v tomto tisku, a zavádění dalších změn systemizace tak, aby se systemizace v části agend děla pouze u mandátu Ministerstva vnitra po dohodě s Ministerstvem financí, což znamená, že to nebude kontrolovatelné v eKLEPu, tím pádem je nabourávána možnost opoziční kontroly fungování vlády a to, jestli se skutečně ta systemizace neděje účelově kvůli nějakým nepohodlným osobám.

Z těchto důvodů navrhuji vrácení tohoto tisku k přepracování. V případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama