Mikuláš Ferjenčík

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.
  • Piráti
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2021 17:39:50

Pandemický zákon rozlišuje mezi pojmy zákaz, omezení a stanovení podmínek

Pandemický zákon rozlišuje mezi pojmy zákaz, omezení a stanovení podmínek

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. 4. 2021 k bodu Konec likvidace českého maloobchodu

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já velice děkuji za to, že jste mi umožnili tento bod zde přednést. A současně se tedy pokusím nastínit, o co se jedná.

Jde o to, že jsme spojenými silami zde v této Sněmovně přijali pandemický zákon. A tento zákon v § 2 odst. 2 říká, že mimořádným opatřením podle odst. 1 je b) omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz. A zásadní je to slovo omezení. Omezení totiž není zákaz. A v bodu 59 usnesení Nejvyššího správního soudu, které vyšlo včera, které zrušilo to opatření zhruba od neděle nebo od pondělí, já nevím, jakým způsobem to ministerstvo převzalo, každopádně v tomto rozsudku, v tomto rozhodnutí je napsáno, že v této souvislosti je na místě podotknout, že pokud přezkoumávané opatření stanoví podmínky konání shromáždění, postrádá logiku, jeli uvozeno slovy omezuje se. Pandemický zákon zjevně rozlišuje mezi pojmy zákaz, omezení a stanovení podmínek. A proto je zásadní tuto terminologii dodržovat i v mimořádných opatřeních vydávaných na jeho základě. Jinak totiž budou pro jejich adresáty velmi obtížně srozumitelné, jak se stalo i v nyní posuzovaném případě. Odpůrce nemůže volně zaměňovat pojmy používané pandemickým zákonem, obzvláště je třeba se ohradit vůči nesprávnému používání a zaměňování pojmů za situace, v níž lze sice pro konání nějaké akce stanovit podmínky, avšak již není možné omezit její konání, nebo ji zakázat. Není přípustné, aby odpůrce absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu určité činnosti obcházel stanovením takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat, například že fakticky zakáže výkon podnikání v podobě poskytování služeb veřejnosti tím, že veřejnosti zcela zakáže přítomnost v provozovně, nebo pro ni předepíše nesplnitelné podmínky. Jinými slovy Nejvyšší správní soud jednoznačně konstatoval, že není možné zakázat maloobchod tím způsobem, jako k tomu přistoupila vláda, to je prostě nelegální. Není to v souladu s pandemickým zákonem. A já vás žádám, abyste to uvedli do souladu, abyste skutečně otevřeli ty obchody, protože je zavíráte nelegálně. Podle mého názoru by po ministrech za toto nezákonné jednání, pokud k tomu vědomě přistoupí na další týden, měla být následně vymáhaná hmotná odpovědnost, protože tohle přece není možné, abyste tady způsobili miliardové škody při vědomém postupu v rozporu se zákonem a nenesli jste za to žádnou odpovědnost.

Předkládám následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. Konstatuje, že sektor maloobchodu byl a zůstává uzavřen nejdéle v celé Evropě, čímž dochází k jeho faktické likvidaci.
2. Upozorňuje, že současné uzavření maloobchodu je protiprávní a neodpovídá znění pandemického zákona.
3. Vyzývá vládu k okamžitému otevření maloobchodu a většiny služeb, přičemž provoz maloobchodu a služeb bude navázán na soubor racionálních provozních protiepidemických opatření.
4. Žádá vládu o navýšení kompenzací pro podnikatele tak, aby v důsledku vládních opatření nedocházelo k likvidaci jinak zdravých firem.

Současně žádám, abychom toto usnesení hlasovali po bodech. A ještě se trochu zastavím u toho odůvodnění.

Jedna věc je samozřejmě to, že vláda jedná zjevně nezákonně a překračuje své kompetence. Žádnou kompetenci na to uzavřít plošně maloobchod vláda nemá, prostě si ji vymyslela, soudy to ruší a oni jenom spoléhají na to, že ty rozsudky chvilku potrvají, takže budou tenhle nezákonný stav moci udržovat. Ale to je strašně krátkozraké a bude nás to stát obrovské peníze na arbitrážích a odškodném, zahltí to úplně nesmyslně soudy a je to strašně hloupá pozice.

Za druhé ten argument, že nemůžeme otevřít obchody kvůli epidemii, podle mého názoru v tuhle chvíli absolutně neobstojí. Co se totiž reálně děje? Za prvé reálně dochází k provozování těch služeb pokoutně bez jakýchkoliv hygienických opatření. V důsledku toho, že jsou ty služby a obchody plošně zakázané, tak samozřejmě ve chvíli, kdy to otevřou pokoutně, tak neřeší, jestli má respirátor nebo nemá. Ten jejich problém v tu chvíli je úplně jiný než dodržovat protiepidemická opatření. Takže ve skutečnosti to v řadě případů tu situaci ještě zhoršuje.

Druhá věc je, že úplně nesmyslným způsobem se zahlcuje Česká pošta, další doručovatelské služby. Dochází k velkému pohybu lidí ve snaze vyzvedávat si ty zásilky a dochází k masivnímu obcházení těch pravidel. Výsledkem celého toho vládního opatření je jenom to, že ti poctiví, co pravidla dodržují, to schytávají a jsou ekonomicky likvidováni a všichni, kdo to obcházejí, často jim bohužel už nic jiného nezbývá, na tom vydělávají. Z toho důvodu navrhuji toto vládní opatření zrušit a otevřít maloobchod nejpozději od pondělí. Děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama