Miloš Babiš

  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

06.04.2017 7:08:40 - Venda3

Povinnost obcí starat se o studny, které jsou zdrojem pitné vody.

Dobrý den . V dnešní době , kdy se potýkáme se suchem , MŽP vyzývá k šetrnému zacházení s pitnou vodou, přichází s nápady, jak nahradit používání pitné vody v některých činnostech v domácnostech používáním vody dešťové - viz. splachování toalet a podobně. přitom nikomu vůbec nevadí, že třeba obce nemají vůbec povinnost starat se o studny, které mají ve svém vlastnictví, jsou na pozemcích obce a jsou zdrojem pitné vody pro domácnosti v okolí studny, protože jiný zdroj vody tyto domácnosti nemají. Ještě do nedávna obce měly povinnost o studny pečovat, udržovat, čistit a vodu kontrolovat. Bohužel někdo obce této povinnosti zbavil a tak se stává, že studny, které jsou významným zdrojem pitné vody mohou být a také jsou, měněny na zdroj pouze vody užitkové a pokud se odběratelé vody nepostarají o údržbu obecního majetku, tyto zdroje pitné vody zaniknou, nebo se znehodnotí.
Nemyslíte si pane poslanče, že by bylo dobré znovu zavést pro obce povinnost starat se o tyto zdroje pitné vody?Děkuji .

Odpověď

18.04.2017 9:28:10 - Miloš Babiš

Předně bych Vám chtěl poděkovat za zajímavý podnět. Výstavba, využívání i péče o studny je velmi komplexní problematikou, kterou řeší hned několik zákonů. Studna je vodním dílem a z tohoto hlediska spadá pod stavební zákon, povolení její výstavby je pak v gesci Ministerstva zemědělství. Zároveň z hlediska nezávadnosti vody se problematika řeší také v zákoně na ochranu zdraví, a je tedy v gesci Ministerstva zdravotnictví, konkrétně Státního zdravotního ústavu, který kontroluje nezávadnost vody a povoluje využití studny jako zdroje pitné vody (v případě hromadného zásobování).

Z vodního zákona pak vyplývají podmínky pro provozovatele studny, která je vodním dílem (bez ohledu na to, zda jde o zdroj pitné vody nebo ne).  Mezi tyto podmínky patří například nutnost provádění pravidelných technických revizí, udržování díla v řádném stavu a odstraňování závad, nebo odstraňování zachycených předmětů.

Veřejná studna musí nést označení, zda je voda v ní pitná či není. V případě, že se jedná o pitnou vodu, musí o ní provozovatel řádně pečovat v souladu se zákonem na ochranu zdraví, musí tedy zajistit určitou jakost vody. Prakticky to znamená zajišťování kontrolních odběrů a vypracování provozního řádu.

Vzhledem k již zmíněné komplexnosti problematiky budu velmi rád, pokud mi sdělíte podrobnosti konkrétního případu, o kterém v dotazu píšete (např. kdo je vlastníkem studny a zda existuje smlouva na odběr vody atd.). Vodní zákon na druhou stranu totiž také stanoví, že pokud má bezprostřední prospěch z vodního díla jiný oprávněný než vlastník tohoto vodního díla, je tento povinen se podílet na úhradě nákladů na údržbu tohoto vodního díla. Nedojde-li mezi vlastníkem vodního díla a oprávněným k dohodě o výši a způsobu úhrady nákladů, rozhodne soud.