Miloš Babiš

  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

18.08.2017 12:43:50 - Kočko-pes

Senát schválil čipování psů

Mám k zákonu tři otázky:
1. Bude povinné čipované psy i nahlásit-kam?
2.Kdo na to bude dohlížet?
3. Jaké tresty budou hrozit pokud někdo neočipuje psa a nenahlásí ho?

Odpověď

21.08.2017 15:58:21 - Miloš Babiš

Cílem schválené úpravy je zavedení povinného identifikačního označení všech psů na území České republiky čipem.

Veterinární zákon v současné době stanovuje povinnost chovatelům psů zajistit očkování proti vzteklině každého psa v České republice, a to ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí vakcinace (jejíž účinnost je maximálně 3 roky). Toto ustanovení zároveň stanoví povinnost uchovávat doklad o tomto očkování po dobu platnosti očkování (očkovací průkaz); pokud je pes vybaven tzv. pasem, povinné očkování je zaznamenáváno v pase. Kontrolu splnění této povinnosti vykonávají místně příslušné krajské veterinární správy.

Schválením zákona došlo k provázání platnosti očkování proti vzteklině s jednoznačným označením psa čipem splňujícím požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

Očkování proti vzteklině tedy bude platné pouze v případě, pokud bude provedeno u takto označeného zvířete. Chovateli psa bude zároveň stanovena povinnost zajistit, aby bylo identifikační číslo psa zobrazené transpondérem zaznamenáno v dokladu o očkování psa, kterým bude, tak jako dosud očkovací průkaz nebo pas vydaný pro potřeby cestování do zahraničí.

Toto řešení přinese jednoznačné zjištění totožnosti konkrétního zvířete a jeho nákazového statutu, čímž budou eliminovány případy, kdy chovatel vlastní několik psů podobných plemen, kteří jsou jeden od druhého obtížně rozeznatelní, avšak platné očkování proti vzteklině mají pouze někteří z nich.

Povinné identifikační označení všech psů na území České republiky čipem bude účinné až od 1. ledna 2020. Povinnost čipování psů představuje první krok vedoucí ke komplexnímu řešení problematiky označování a evidence psů, která by umožňovala mimo jiné evidenci psů na území České republiky. Evidence psů je v současné době v některých případech vedena na místní úrovni a v několika navzájem neprovázaných evidencích vedených různými subjekty. Zavedení centrální evidence psů však musí přecházet podrobná analýza vypracovaná za účelem výběru funkčního a hospodárného řešení této evidence.

Teprve budoucí legislativní úprava týkající se centrální databáze vyřeší i řadu dalších otázek, zejména rozsah a obsah povinností chovatelů, ochranu poskytovaných údajů, povinnosti osoby, která povede centrální evidenci, sdílení údajů z této evidence, povinnosti soukromých veterinárních lékařů, atd.