ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

27. 7. 2011 9:49:37 - jirinka

Koncepce boje proti extremismu

Jak vlastně probíhá v Česku boj s extremismem, co všechno se pro to dělá?

Odpověď

2. 8. 2011 10:18:44 - Ministerstvo vnitra
Česká republika patří mezi ty unijní státy, které formulovaly svou protiextremistickou politiku, vycházející z řady opatření trvalého či dlouhodobého charakteru, zaměřených jak do represivní oblasti, tak do preventivních programů, nevyjímaje opatření zabezpečující trvalý monitoring domácí a zahraniční extremistické scény a kriminálních projevů tohoto závažného společenského fenoménu.
   
Věcným gestorem dané problematiky je v rámci Ministerstva vnitra odbor bezpečnostní politiky. Tento odbor například plní funkci výkonného sekretariátu Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií. Dále je národním bodem pro kontakt s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V rámci tzv. Visegrádské čtyřky zabezpečuje spolupráci na úrovni Pracovní skupiny pro boj s extremismem zemí V4 a Rakouska.

Odbor bezpečnostní politiky MV je dále odpovědný za zpracování Výročních zpráv o extremismu a Koncepcí boje proti extremismu (jsou každoročně aktualizovány). V těchto dokumentech jsou podrobně vyhodnocovány protiextremistické aktivity státní správy za uplynulý rok a dále uváděny konkrétní úkoly pro orgány státní správy na rok následující.  

Zprávu o problematice extremismu nalezne na:
http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx.